Sündmused

Eesti teaduste akadeemia korraldatud konverentside, seminaride, ettekandekoosolekute, teaduspärastlõunate* jms materjalide juurde viivad lingid sellelt lehelt.

2024

14.–16.08 Õpilaste teadusseminar Viitnal. Rohkem infot.

15.05 Eesti teaduste akadeemia keskkonnakomisjoni ja NATARCi konverents „Eesti looduse ühtne andmeruum“. Rohkem infot.

13.05 Tulevikukrüptograafia konverents. Rohkem infot.

18.04 Teaduste akadeemia uurija-professorite kandidaatide tutvustamine. Rohkem infot.

17.04 Teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek. Rohkem infot.

4.04 Akadeemikukandidaatide konverents 2024. Rohkem infot.

14.03 Teaduspärastlõuna (XXIX) „Eesti teaduskeele võimalused ja väljakutsed“ Eesti teaduste akadeemias. Rohkem infot.

6.03 Rahvusvaheline teadushariduse ekspertseminar „Expanding the Focus of Research in Science Education: New Trends and Best Practices“. Rohkem infot.

21.02 Riigipreemiate üleandmine teaduste akadeemia saalis. Rohkem infot.

2.02 Teadus 3 minutiga – finaal-galaõhtu 2024. Rohkem infot.

29.01 Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatüki § 20–24 kommentaaride esitlus. Rohkem infot

26.01 Teaduspärastlõuna (XXVIII) koostöös Eesti noorte teaduste akadeemia ja energiatõhususe tippkeskusega: Sotsiaalselt siduv ja laiapõhjaline hoonete renoveerimine. Rohkem infot.

23.01 Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate pidulik üleandmine. Rohkem infot.

19.01 Viktor Muti 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents. Rohkem infot.

15.01 Ülemaailmse loogikapäeva töötuba. Rohkem infot.

*Kohtumiste sari „Teadus ja ühiskond“ loodi selleks, et vahetus, akadeemiliselt vabas ning inspireerivas õhkkonnas, hommikukohvi või teaduspärastlõuna formaadis vahetada mõtteid ühiskonna jaoks olulistel teemadel, sõnastada suuri ülesandeid ja ehitada tervikpilti, otsida ühisosa erinevate osapooltega, luua uusi koostöövõimalusi ja pakkuda üheskoos välja elegantseid lahendusi. Kohtumiste sarjaga alustas teaduste akadeemia 2015. aasta kevadel.

15.12 Põhiseaduse kommentaaride XI peatüki „Riigikontroll“ esitlus. Rohkem infot.
12.12 Teaduste akadeemia uurija-professorite konverents. Rohkem infot.
6.12 Teaduste akadeemia üldkogu istung. Rohkem infot.
24.11 Teaduspärastlõuna (XXVII): Teadus akadeemilise vabaduse, eetika, meedia ja poliitika ristteel. Rohkem infot.
16.–17.11 Rahvusvaheline Soome lahe teaduskonverents „Soome lahe koostöö tulevik: merekeskkonna piiriülese hoidmise kese muutuste ajal“ (The future of Gulf of Finland co-operation: A nucleus to transboundary nurture of the marine environment in transition). Rohkem infot.
24.10 Akadeemikukandidaatide konverents 2023. Rohkem infot.
17.10 Konverents „Usaldusest ja usaldatavusest“. Rohkem infot.
11.10 Teaduspoliitika konverents „Inimkonna ja tehnoloogia partnerlus – poliitilised ja eetilised dilemmad“. Rohkem infot.
29.09 Teadlaste öö teaduste akadeemias. Teaduspärastlõuna (XXVI): „Ungern-Sternbergide linnapalee – Berliini viimane mood Toompea arhitektuuris“. Rohkem infot.
20.09 Teaduspärastlõuna (XXV) „Polaaruuringud Eestis“. Rohkem infot.
05.09 L'Oréal Baltic „Naised teaduses“ auhinnatseremoonia. Rohkem infot.
9.–11.08 Õpilaste teadusseminar 2023 Viitnal. Rohkem infot.
20.06 Raamatu „Eesti Vabariigi preemiad 2023“ esitlus. Rohkem infot.
2.06 Rahvusvaheline riigiõiguse konverents „Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll“. Rohkem infot.
17.05 Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride IV peatüki „Riigikogu“ esitlus. Rohkem infot.
2.05 Ühisseminar „Estonia and Saxony – On the way forward to Clean Energy. Research – Innovation – Realization“. Rohkem infot.
24.04 Hamburgi süvauuringute instituudi ekspertide visiit ja infopäev teaduste akadeemias. Rohkem infot.
19.04 Eesti teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek. Rohkem infot.
13.04 Eesti teaduste akadeemia ja Heidelbergi teaduste akadeemia ühisseminar. Rohkem infot.
31.03 Akadeemilise teoloogia seltsi ettekandepäev „Teoloogia – moodsa aja teadus?“. Rohkem infot.
30.03 Eesti teaduste akadeemia ja Academia Pernaviensise koostööseminar „Mis sünnib ristteel?“ Rohkem infot.
17.03 Teaduspärastlõuna (XXIV): Fosforiidiuuringute tutvustamine. Rohkem infot.
7.03 Eesti Vabariigi põhiseaduse peatüki „Rahvas“ kommentaaride esitlus. Rohkem infot.
15.02 „Riigiõiguse aastaraamat 2022“ esitlus. Rohkem infot.
3.02 Konkursi „Teadus 3 minutiga“ finaal-gala. Rohkem infot.
26.01 Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse kommentaaride esitlus. Rohkem infot.
23.01 Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate pidulik üleandmine. Rohkem infot.
14.01 Ülemaailmse loogikapäeva töötuba (World Logic Day Estonia workshop). Rohkem infot.
3.01 Eesti noorte teaduste akadeemia konverents „Eesti noorteadlased välismaal“. Rohkem infot.

13.12 Teaduste akadeemia uurija-professorite konverents. Rohkem infot.
12.12 Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride V peatüki „Vabariigi President“ ja XIII peatüki „Kohus“ esitlus. Rohkem infot.
07.12 Teaduste akadeemia üldkogu istung. Rohkem infot.
21.11 Energeetikapäev teaduste akadeemias. Rohkem infot.
07.11 Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride esitlus. Rohkem infot.
25.10 Akadeemikukandidaatide konverents. Rohkem infot.
30.09 Teadlaste Öö festivali teaduspärastlõuna (XXIII) „Linnud, luule ja teadus“. Rohkem infot.
29.09 Rahvusvaheline ekspertseminar „Evidence of the Impact of Science Education in Attracting Young People Towards Science Studies and Science Related Careers“. Rohkem infot.
17.–19.08 Õpilaste teadusseminar 2022 Viitnal. Rohkem infot.
21.06 Raamatu „Eesti Vabariigi preemiad 2022“ esitlus. Rohkem infot.
10.06 Konverents „Kriis ja põhiseadus“. Rohkem infot.
30.05 Konverents „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“. Rohkem infot.
26.05 Eesti teaduste akadeemia kirjastuse konverents „Avatud juurdepääsu väljakutsed“, millega tähistatakse 70 aasta täitumist akadeemia teadusajakirjade publitseerimise algusest. Rohkem infot.
16.05 Eesti COSTis osalemise 25. aastapäeva konverents, mida korraldavad Eesti Teadusagentuur koos COSTi Assotsiatsiooniga ja Eesti teaduste akadeemiaga. Rohkem infot.
5.-6.05 Rahvusarhiivi, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo rahvusprofessuuri ja Eesti teaduste akadeemia korraldatav konverents „Sovetiaja kirjandus- ja kultuurielu. Uued allikad, lähenemisviisid, tõlgendused“. Rohkem infot.
20.04 Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Rohkem infot.
31.03 Eesti teaduste akadeemia ja Academia Pernaviensise koostööseminar „Mis oleks kui ...“. Rohkem infot.
10.03 Teaduspärastlõuna (XXII): Meri ja vägi. Rohkem infot.
4.03 Teaduspärastlõuna (XXI): Sõda ja õigus. Rohkem infot.
11.02 Konkursi „Teadus 3 minutiga“ finaal-galaõhtu. Rohkem infot.

Konkurss „Teadus kolme minutiga“ (Teame+ programmist toetatav tegevus)

 • Koolituse 2. osa 22. jaanuaril.
 • Finaal-galaõhtu 11. veebruaril.
 • 15. november, osalejate esitamise tähtaeg.
 • Koolitus „Audiovisuaalne eneseväljendus ja populaarteadusliku artikli kirjutamine“ Heimtalis 18.–20. novembril

14.12 Teaduste akadeemia uurija-professorite konverents. Veebiülekanne. Rohkem infot.
13.12 Seminar RITA uuringu „Euroopa teadlaste harta põhimõtete järgimisest Eesti teadusasutustes“ tulemustest. Rohkem infot.
09.12 „Riigiõiguse aastaraamat 2021” esitlus algusega kell 15 Eesti teaduste akadeemia saalis Kohtu 6 (Tallinn) ja veebiülekandena. Rohkem infot.
08.12 Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Rohkem infot.
29.-30.11 Rahvusvaheline Soome lahe teaduskonverents „Uus algus Soome lahe koostööle" (New start for the Gulf of Finland co-operation). Tallinn, Kohtu 6 ja veebiülekanne. Rohkem infot.
26.11 Akadeemik Anto Raukase mälestusseminar. Tallinn, Kohtu 6 ja veebiülekanne. Rohkem infot.
18.11 Eesti teaduste akadeemia teaduspärastlõuna (XIX): Euroopa tööstuse rohepööre: kriitilistest maavaradest rohetehnoloogiateni. Tallinn, Kohtu 6 ja veebiülekanne. Rohkem infot.
27.10 ja 02.11 Akadeemikukandidaatide konverents 2021. Veebiülekanne. Rohkem infot.
01.10 Ants Piibu päev. 100 aastat Eesti vastuvõtmisest Rahvasteliitu. Tartu, TÜ Iuridicumi nutiklassis (Näituse 20-203) ja Zoomis. Rohkem infot.
30.09 Rahvusvaheline ekspertseminar: „Impact of research in science education. Adressing the need for a knowledge-based society”. September 30, 2021. Rohkem infot.
21.09 Teadlaste öö teaduspärastlõuna XVIII Eesti teaduste akadeemia saalis. Rohkem infot.
8.–10.08 Õpilaste teadusseminar 2021 Viitnal. Rohkem infot.
28.-29.06 XVII Balti vaimse koostöö konverents „Matemaatika ühiskonnale“. Toimumiskoht: Eesti teaduste akadeemia, veebiülekanne konverentsi kodulehel. Veebilehel ka programm jm info.
14.04 Veebiseminar „Muutuv Arktika“ (The Changing Arctic), otseülekande algus kell 10.00. Rohkem infot.
05.02 Konkursi „Teadus 3 minutiga“ finaal-galaõhtu. Otseülekanne teaduste akadeemia saalist akadeemia kodulehel, akadeemia FB-lehel ja Novaatori portaalis. Ülekande algus kell 18.00. Rohkem infot.

Konkurss „Teadus kolme minutiga“ (Teame+ programmist toetatav tegevus)

 • 5. veebruar. Konkursi finaal-gala.
 • 15. november. Osalejate esitamine konkursile.
 • 20.-21. november. Koolitus „Audiovisuaalne eneseväljendus ja populaarteadusliku artikli kirjutamine“ Heimtalis.

21.12.2020 „Kelle nägu on Eesti esimene põhiseadus?“ Põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud veebikonverents. Lisainfo ja materjalid.
15.12.2020 Uurija-professorite veebikonverents. Lisainfo ja materjalid.
02.2.2020 Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.
9.-10. ja 12.11.2020 Ülemaailmne teaduspäev 2020: akadeemikukandidaatide konverents, teadusseminar „Struve kaar ja Eesti“, teaduspärastlõuna XVI: kuidas väärtustada Struve maailmapärandit Eestis? ja virtuaalkonverents „Taksonoomia ja loodusharidus“. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.
02.11.2020 Teaduspärastlõuna XV: meri Estonia vraki ümber. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.
28.09.2020 Seminar „Omariikluse aluste kujunemine“ ja raamatu „Eesti omariikluse põhidokumendid“ esitlus. Tartu. Lisainfo ja materjalid.
24.09.2020 Enn Tõugu mälestusseminar. Tallinn. Lisainfo.
21.09.2020 Seminar-teaduspärastlõuna XIV: omariikluse aluste kujunemine ja raamatu „Eesti omariikluse põhidokumendid“ esitlus. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.
25.08.2020 Teaduspärastlõuna XIII: energeetika väljakutsed. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.
15.06.2020 Veebiseminar „Eesti Vabariigi Põhiseadus 100“. Lisainfo ja materjalid.
23.02.2020 2020. aasta riigi teaduspreemiate üleandmine. Tallinn. Lisainfo.

Konkurss „Teadus kolme minutiga" (Teame+ programmist toetatav tegevus)

 • Finalistide esitamise tähtaeg 16. november
 • Koolitus „Audiovisuaalne eneseväljendus ja populaarteadusliku artikli kirjutamine“ 21.-22. novembril Eesti teaduste akadeemias.
 • 06.08.2019 Apuulia teaduste akadeemia presidendi külaskäik. Tallinn. Lisainfo.
 • 31.01-02.02.2019 Rahvusvaheline seminar-töötuba „Teaduselt parlamendile“. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.
 • 24.01.2019 Konverents „Eesti riigikeele sajand“. Tallinn. Lisainfo ja materjalid.

TEAME+ programmi tegevused 2019
Noorte teadlaste arendamine

 • 21. jaanuaril 2019 toimus akadeemia saalis konkursi „Teadus 3 minutiga“ jätkukoolitus, kus mindi sammuke edasi Heimtalis alustatud kogemusega. Õppejõududeks olid taas Kaspar Kaljas ja Indrek Simm. Finalistide esinemised salvestati; kõik said oma videofailid, et kodus analüüsiga süvitsi minna.
 • 8. veebruaril 2019 toimus akadeemia saalis konkursi „Teadus 3 minutiga“ pidulik gala, kus selgitati välja viis parimat lühiloengut. Vt kogu galaõhtu salvestust siit. Sündmust kajastas ka Novaator.
 • Konkursi „Teadus 3 minutiga“ jaoks toimus 16.-17. märtsil 2019 salvestus tele-eetri klippideks.
 • 6.–10. maini 2019 oli konkursi „Teadus 3 minutiga“ viie parima klipi esitlus Eesti televisiooni saates „Terevisioon“. Paralleelselt telesaatega kutsus teadusportaal Novaator publikut viie noore teadlase seast oma lemmikesinejat valima. Ülekaalukalt võitis Eesti muusika- ja teatriakadeemia pärimusmuusika eriala doktorant Maria Korepanova.
 • 3 minuti loengud teaduste akadeemia Youtube'i-kanalis.

Teadlaste avatud dialoog ühiskonnaga

 • 02.02.2019 – Seminar and training workshop: Towards bridging science and decision-making. Vt täpsemalt siit.
 • 27.05.2019 – toimus teaduspärastlõuna (XI) „Jõnksuline maailm ehk akadeemik Gustav Naani torkivate mõtete terendusi“. Esinesid Tõnu Viik Tõraverest ja Tõnu Viik Tallinnast.
  Valik fookusteemasid: Evolutsioon saab toimida vaid siis, kui populat-sioonis on piisavalt vaheldusrikkust; revolutsioon siis, kui on piisavalt pingeid ja pulbitsevat energiat. Kas see kehtib ka teadusmaastikul? Aga ühiskonnas? Kas vaim saab võtta võimu? Kas raamidest välja mõtlemine segab või inspireerib? Kas vastuolulised isiksused on traditsioonide lõhkujad või uute horisontide avajad? Kas akadeemia ja akadeemikud peaksid olema tarkuse ja kogemuse vardjad või revolutsiooniliste (ning vahel ohtlike) ideede vedurid? Teaduspärastlõuna toimus akadeemik Gustav Naani 100. sünniaastapäeva auks.
 • 5.09.2019 – toimus teaduspärastlõuna (XII) „Kliima muutub ‒ millised tehnoloogilised lahendused sellega kohanemiseks on pakkuda Eesti teadlastel?“  Akadeemik Enn Lust räägib vesinikutehnoloogiate arendamise teravaimast tipust ja akadeemik Jarek Kurnitski kõneleb hoonete energiatõhususe võimalustest ja väljakutsetest. Arutleme mõnusas vabas õhkkonnas, milline võiks olla akadeemia sõnum 13. septembril peaministri eestvedamisel akadeemia ruumides toimuval konverentsil „Kliimaneutraalsus – häving või edu?“