Akadeemik Anto Raukase mälestusseminar

26. novembril 2021 kell 14.00

Eesti teaduste akadeemia saalis, Kohtu 6, Tallinn

Seminar on järelvaadatav akadeemia Youtube'i-kanalil.

Päevakava

14.00 Avasõnad Tarmo Soomere
14.15 „Anto Raukase tööd ja tegemised”, Rein Vaikmäe
14.25 „Anto Raukas kui õpilasteaduse initsiaator ja noorteadlaste toetaja”, Tõnu Karu
14.30 „Mandrijää taandumine Skandinaavia jäätumise kagusektoris ja Läänemere areng“, Alar Rosentau, (kaasautor) Jüri Vassiljev TÜ, TTÜ
14.50 „Peipsi ja selle rannad”, Jaanus Terasmaa, TLÜ
15.00 „Eesti meteoriitikast”, Jüri Plado, TÜ
15.10 „Maavarad – Eesti rikkus või mure?“, Kalle Kirsimäe, TÜ
15.20 „Eesti energeetika tulevikust“, Arvi Hamburg
15.30 „Anto Raukase rollist Eesti TA Geoloogia instituudi arengus“, Dimitri Kaljo
Lõppsõnad Tarmo Soomere