Riigiõiguse sihtkapital

Sihtkapitali kasutatakse riigiõiguse arendamiseks ja riigiõiguse alase teadustöö edendamiseks ning arendamiseks.

Teadus on oma olemuselt rahvusvaheline ja globaalne nähtus. Selle sees on aga valdkondi, kus üksikutel riikidel on erilised kohustused. Rahvusteaduste all, mida ükski teine teaduskogukond ei saa käsitleda, mõtleme tavaliselt eesti keele, kultuuri, kirjanduse, ajaloo ja mõtteloo alaseid uuringuid. Aga ka õigusteadus on osa rahvateadustest. Iga keelega kaasneb vaikimisi ja nähtamatult hulk struktuure ja tähendusi, millele õigussüsteem ja õiguspraktika toetuvad ja ilma milleta ei saa rääkida ei tõest ega õiguse mõistmisest. 

Sihtkapitali ülesanded:

 • Riigiõiguse õpiku väljaandmine
 • Riigiõiguse alaste analüüside koostamine
 • Riigiõiguse aastaraamatu väljaandmine
 • Riigiõigust käsitlevate teadusartiklite ja kommentaaride (sh kõrgetasemeliste teadustööde tõlgete) koostamise ja avaldamise toetamine
 • Riigiõiguse alase rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamine ja sellistel konverentsidel osalemise toetamine
 • Avalike ürituste (loengud, diskussioonid, esitlused jne) korraldamine riigiõiguse teemade tutvustamiseks
 • Osalemine üliõpilaste riigiõiguse alaste teadustööde konkursside korraldamises

Sihtkapitali asutamislepingus on ette nähtud võimalus finantseerida sobiva kvalifikatsiooniga analüüside koostajaid teaduste akadeemia uurija-professoritena.

Sihtkapitali tegevust suunab nõukoda, mida juhib riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot

Nõukotta kuuluvad:

 • õigusteadlane, akadeemik Lauri Mälksoo
 • Euroopa kohtu kohtujurist, endine riigikohtu esimees Priit Pikamäe
 • endine riigikohtu esimees Uno Lõhmus
 • riigikohtunik, endine riigisekretär Heiki Loot
 • Tartu ringkonnakohtu halduskohtunik Madis Ernits
 • Euroopa kohtu kohtunik Küllike Jürimäe
 • Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak
 • endine riigikohtu esimees ja endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste
 • justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar 
 • ex officio Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere

Eesti teaduste akadeemia, registrikood 74000168,
asukoht Kohtu 6, TALLINN 10130
riigioigus@akadeemia.ee

Nõukoja esimees Heiki Loot
heiki.loot@riigikohus.ee
+ 372 5344 9001

Nõukoja sekretär Silja Kala
silja.kala@akadeemia.ee
+372 516 6174