Riigiõiguse sihtkapital

Sihtkapitali kasutatakse riigiõiguse arendamiseks ja riigiõiguse alase teadustöö edendamiseks ning arendamiseks.

Teadus on oma olemuselt rahvusvaheline ja globaalne nähtus. Selle sees on aga valdkondi, kus üksikutel riikidel on erilised kohustused. Rahvusteaduste all, mida ükski teine teaduskogukond ei saa käsitleda, mõtleme tavaliselt eesti keele, kultuuri, kirjanduse, ajaloo ja mõtteloo alaseid uuringuid. Aga ka õigusteadus on osa rahvusteadustest. Iga keelega kaasneb vaikimisi ja nähtamatult hulk struktuure ja tähendusi, millele õigussüsteem ja õiguspraktika toetuvad ja ilma milleta ei saa rääkida ei tõest ega õiguse mõistmisest. 

Sihtkapitali ülesanded:

 • Riigiõiguse õpiku väljaandmine
 • Riigiõiguse alaste analüüside koostamine
 • Riigiõiguse aastaraamatu väljaandmine
 • Riigiõigust käsitlevate teadusartiklite ja kommentaaride (sh kõrgetasemeliste teadustööde tõlgete) koostamise ja avaldamise toetamine
 • Riigiõiguse alase rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamine ja sellistel konverentsidel osalemise toetamine
 • Avalike ürituste (loengud, diskussioonid, esitlused jne) korraldamine riigiõiguse teemade tutvustamiseks
 • Osalemine üliõpilaste riigiõiguse alaste teadustööde konkursside korraldamises

Sihtkapitali asutamislepingus on ette nähtud võimalus finantseerida sobiva kvalifikatsiooniga analüüside koostajaid teaduste akadeemia uurija-professoritena.

Sihtkapitali tegevust suunab nõukoda koosseisus:

 • Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Madis Ernits;
 • riigikohtunik Heiki Loot;
 • Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak;
 • endine Riigikohtu esimees ja endine Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste;
 • Tartu Ülikooli riigiõiguse külalislektor Aaro Mõttus;
 • Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo;
 • vandeadvokaat ja Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni esimees Jüri Raidla;
 • Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Peeter Roosma;
 • ex officio Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar;
 • ex officio Eesti Teaduste Akadeemia president, akadeemik Tarmo Soomere.

 • Justiitsministri 20.01.2023 käskkirja nr 5 „Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja koosseisu kinnitamine" muutmine, käskkiri nr 9, 31.1.2024 (pdf)
 • Ministri käskkiri nr 5 „Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja koosseisu kinnitamine“, 20.01.23 (pdf)

Eesti teaduste akadeemia, registrikood 74000168,
asukoht Kohtu 6, TALLINN 10130
riigioigus@akadeemia.ee

Nõukoja esimees Heiki Loot
heiki.loot@riigikohus.ee
Tel 5344 9001

Sihtkapitali tegevjuht Kerdi Raud
kerdi.raud@akadeemia.ee
Tel 529 6276

 • Justiitsministeeriumi ja teaduste akadeemia vaheline leping riigiõiguse sihtkapitali moodustamiseks. Lepingu fail (pdf). 20.12.2018
 • Riigiõiguse sihtkapitali toetuse kasutamise leping (pdf)
 • Riigiõiguse sihtkapitali töökorralduse põhimõtted (pdf). 27.02.2023
 • Justiitsministri käskkiri „Riigiõiguse Sihtkapitali nõukoja koosseisu kinnitamine“ nr 5 (pdf). 20.01.23
 • Lepingu muutmise kokkulepe nr 1, nõukoja koosseisu täpsustamine (pdf). 5.04.2019
 • Lepingu muutmise kokkulepe nr 2, toetuse kasutamine (pdf). 15.07.21
 • Lepingu muutmise kokkulepe nr 3, nõukoja esimehe valimise tingimuste täpsustamine (pdf). 18.01.22
 • Riigiõiguse sihtkapitali tegevuskava aastateks 2019–2023 (pdf)
 • Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali vahenditest stipendiumi ja toetuse määramise kord (pdf). 12.06.2023
 • Riigiõiguse sihtkapitali konkurss riigiõiguse õpiku koostamiseks (2019) (pdf)