Medalid

Eesti teaduste akadeemia medal on akadeemia kõrgeim autasu, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest akadeemia ülesannete täitmisel.

Nimelised medalid antakse tunnustuseks eesti teadlastele, kel on väljapaistvaid saavutusi oma teadusvaldkonnas.

Tänukiri on tunnustuseks akadeemia töötajatele või teistele isikutele nende panuse eest akadeemia ülesannete täitmisel.

Alusdokumendid:

 • Akadeemia medali statuut (pdf)
 • Akadeemia nimeliste medalite statuut (pdf)

 • Warning: Undefined array key "ordered" in /data01/virt86351/domeenid/www.akadeemia.ee/htdocs/wp-content/uploads/cache/13cdca14884b469d43f41c2ce185720d6ec59069.php on line 9
  • Alma Tomingase medali statuut (pdf)
  • Endel Lippmaa loengu ja medali statuut (pdf)

  • Warning: Undefined array key "ordered" in /data01/virt86351/domeenid/www.akadeemia.ee/htdocs/wp-content/uploads/cache/13cdca14884b469d43f41c2ce185720d6ec59069.php on line 15
 • Akadeemia tänukirja statuut (pdf)


Akadeemia kõrgeimaks autasuks on Eesti teaduste akadeemia medal, mida antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Alates aastast 1982 välja antava medali nimi muutus 1989. aastal koos akadeemia nime muutumisega ja on sellest ajast alates Eesti teaduste akadeemia medal.

1982–1989 oli medali nimi Eesti NSV teaduste akadeemia mälestusmedal, mille statuudi kohaselt anti seda ENSV TA töötajatele ja teistele isikutele teenete eest akadeemia ees seisvate ülesannete täitmises.

Nikolai Alumäe medal

informaatika ja tehnikateaduste alal.

Autasustatud
Rein Küttner – 2018
Raimund-Johannes Ubar – 2013
Hillar Aben – 2009
Jüri Engelbrecht – 2005

Paul Ariste medal

humanitaarteaduste alal (kuni aastatni 2020 sotsiaal- ja sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal).

Autasustatud
Jaak Kangilaski – 2020
Arvo Krikmann – 2014
Huno Rätsep – 2010
Tiit-Rein Viitso – 2005

Karl Ernst von Baeri medal

elu- ja maateaduste alal.

Autasustatud
Martin Zobel – 2022
Richard Villems – 2015
Ülo Mander – 2011
Loit Reintam – 2007

Edgar Kanti medal

sotsiaalteaduste valdkonnas.

Autasustatud
Urmas Varblane – 2022

Harald Kerese medal

astronoomia, füüsika ja matemaatika alal.

Autasustatud
Enn Saar – 2023
Jaan Einasto – 2019
Ülo Lepik – 2013

Endel Lippmaa loeng koos mälestusmedaliga

on asutatud 2016 teaduse tippsaavutuste ja uute ideede valdkonna- ja piiriülese leviku toetamiseks ja teadlaste ühiskondliku missiooni tunnustamiseks.

Loe pikemalt medalist, selle välja andmisest jne siit.

Autasustatud
Uffe Ellemann-Jensen – 2020
Kurt Wüthrich – 2017

Wilhelm Ostwaldi medal

keemias ja sellega seotud valdkondades.

Autasustatud
Enn Lust – 2023
Mati Karelson – 2014
Ilmar Koppel – 2010
Viktor Palm – 2006

Karl Schlossmanni medal

arstiteaduses ja sellega seotud valdkondades.

Autasustatud
Irja Lutsar – 2020
Eero Vasar – 2016
Ain-Elmar Kaasik – 2012
Lembit Allikmets – 2008
Mart Saarma – 2004

Alma Tomingase medal

teadusvaldkondi ühendava uurimistöö eest.

Autasustatud
Mari Moora – 2023

Akadeemia tänukiri on akadeemia autasu, mida antakse tunnustuseks:

 • akadeemia töötajatele: pikaajalise ja kohusetundliku töö eest akadeemias; tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;
 • teistele isikutele: pikaajalise kaasabi eest akadeemiale või osalemise eest akadeemia tegevuses; olulise erakorralise kaasabi eest akadeemiale tema ülesannete täitmisel või akadeemia ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.