Alusteaduste aasta 2022

2022. aasta on ÜRO rahvusvaheline aasta „Alusteadused jätkusuutlikuks arenguks“ (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD2022).

Aasta avatakse ametlikult 30. juunist 1. juulini toimuval konverentsil UNSESCO peakorteris Pariisis ja IYBSSD2022 sündmused toimuvad üle maailma 1. jaanuarist 2022 kuni 30. juunini 2023.

Loe alusteaduste aasta Eesti aruannet: IYBSSD2022 Report Estonia

IYBSSD2022 keskne eesmärk on tähelepanu juhtimine baasteaduste otsustavale rollile inimkonna jätkusuutliku arengu kindlustamisel ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisel.

Alusteadused on olulised mitte üksnes teiste teadusvaldkondade jaoks, vaid kõikide eluvaldkondade edenemiseks. IYBSSD2022 sündmustel on ka tugev hariduslik mõõde.

IYBSSD2022 hõlmab erinevaid tegevusi nii ülemaailmsel kui regionaalsel tasemel. Täieneva ülevaate IYBSSD2022 eesmärkidest ja tegevustest leiab aadressilt https://www.iybssd2022.org.

Eestis koordineerib ja vahendab IYBSSD2022 tegevusi Eesti teaduste akadeemia. Akadeemia esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees on akadeemik Arvi Freiberg.

NB! Alusteaduste aasta avatseremoonia otsülekannet on kõigil soovijail võimalik jälgida alusteaduste aasta kodulehel või UNESCO kodulehel. Ülekanne on otse-eetris 8. juulil kell 10.00–17.30 (Eesti aja järgi).

Akadeemik Jüri Engelbrecht esindab Eesti teaduste akadeemiat 20.–22. septembril 2022 Serbia pealinnas Belgradis toimuval IYBSSD2022 maailmakonverentsil „World Conference on Basic Sciences and Sustainable Development“. Engelbrecht peab konveretnsil nii ettekande kui ka modereerib ühe sektsiooni tööd. Lisainfo: Jüri Engelbrecht, je@ioc.ee

Kutsume koostööpartnereid üles meile teada andma IYBSSD2022 perioodil toimuvatest temaatilistest üritustest, näiteks teemakohased konverentsid, nõupidamised ja koolitused, artiklite kogumikud ja loengukursused, kirjutised ajakirjanduses ja tele- ning raadiosaated.

Kui teie sündmuse programm on juba lõplikum, võite selle info sisestada ka IYBSSD2022 veebi: https://www.iybssd2022.org/en/your-proposal-for-the-program/.
IYBSSD2022 programmis ametlik osalemine annab teile õiguse kasutada IYBSSD2022 logo ning annab tasuta ülemaailmse nähtavuse.

SÜNDMUSED 2022

30. mai 2022 Konverents „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“. Korraldab Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjon. Rohkem infot ja kava siin.
Toimumiskoht: Eesti teaduste akadeemia saal ja veebiülekanne
Lisateave: professor A. Hamburg, arvi.hamburg@taltech.ee
5.–7. juuli 2022 Rahvusvaheline doktorikool „Modern Technologies for Green Future“. Toimumiskoht: Strand Spa & Conference Hotel, PärnuLisateave: akadeemik Enn Lust, enn.lust@ut.ee
13.–.15. september 2022Akadeemik Arvi Freiberg osales IYBSSD2022 konverentsil „Science, Ethics and Human Development“.Lisateave: akadeemik arvi.freiberg@ut.ee
20.–22. september 2022 Akadeemik Jüri Engelbrecht esindab Eesti teaduste akadeemiat Belgradis toimuval IYBSSD2022 maailmakonverentsil „World Conference on Basic Sciences and Sustainable Development“, pidades seal ettekande ning modereerides kahe sektsiooni töödLisateave: akadeemik Jüri Engelbrecht, je@ioc.ee
29. september 2022 Rahvusvaheline ekspertseminar „Evidence of the Impact of Science Education in Attracting Young People Towards Science Studies and Science-related Careers“. Toimumiskoht: Eesti teaduste akadeemia saalLisateave: professor Miia Rannikmäe, miia.rannikmae@ut.ee
14. oktoober 2022 Rahvusvaheline konverents „The 6th Estonian Hydrogen Day: Green Hydrogen & Decarbonisation“. Toimumiskoht: Tartu ülikooli ChemicumLisateave: akadeemik Enn Lust, enn.lust@ut.ee

SÜNDMUSED 2023

6. oktoober 2023 Rahvusvaheline konverents „The 7th Estonian Hydrogen Day: Wind electricity parks and hydrogen production storage“. Toimumiskoht: Tartu ülikooli keemiainstituut Lisateave: akadeemik Enn Lust, enn.lust@ut.ee

Akadeemik Arvi Freiberg, Eesti esindaja IYBSSD2022 juhtkomitees, e-post arvi.freiberg@ut.ee

Eesti teaduste akadeemia, e-post terje.tuisk@akadeemia.ee