Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents 2020

Toimumise aeg: 15. detsembril 2020, kell 11.00–12.45
Toimumise koht: veebikonverents Zoomis

Konverentsil salvestatud ettekanded on akadeemia Youtube'i-kanalil järelvaadatavad. Lingid allpool!

Konverentsi kava:

11.00–11.15 Sissejuhatus
11.15–11.45 „SARS-CoV-2 molekulaarbioloogia – uus väljakutse Eestile“, Andres Merits. ETTEKANDE video.
11.45–12.15 „Tulevikukindlad jõuelektroonikasüsteemid liginullenergiahoonetele“, Dmitri Vinnikov. NB! Ettekanne ei ole avalik, huvilistel palutakse seda küsida autorilt otse.
12.15–12.45 „Magnetid ja kuidas neist aru saada“, Toomas Rõõm NB! Ettekanne jääb esineja haiguse tõttu ära!

Lisainfo: Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee

____

Eesti teaduste akadeemia uurija-professoritest

Ajavahemikuks 2019–2021 valiti uurija-professoriteks Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi juhtivteadur Toomas Rõõm, Tallinna tehnikaülikooli juhtivteadur Dmitri Vinnikov ning Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi rakendusviroloogia professor Andres Merits, kes nüüd konverentsil oma viimase aasta uurimistööst ülevaate teevad.

Eesti teaduste akadeemia valib iga kolme aasta järel kolmeks aastaks välja kolm uurija-professorit. Ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda teadusuuringutele. Uurija-professoritelt nõutakse ametiaja jooksul jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist. Kord aastas toimub uurija-professorite konverents, kus valitud teevad ülevaate oma möödunud aasta teadustööst.