Säästvat arengut toetav teaduste kümnend

ÜRO Peaassamblee on kuulutanud aastad 2024–2033 rahvusvaheliseks säästvat arengut toetavaks teaduste kümnendiks (International Decade of Sciences for Sustainable Development, IDSSD), sest meie aja keeruliste väljakutsete lahendamiseks on vaja ühendada eri teadusharud ja teadmiste vormid.

Akadeemik Arvi Freiberg, e-post arvi.freiberg@ut.ee
Eesti teaduste akadeemia, e-post kerlin.remmel@akadeemia.ee