Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Ilmunud on Eesti riigipreemiate raamat 2022

Akadeemia välisliige Jaan Laane – 80

Teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade värsked numbrid on ilmunud

Teaduste akadeemia valis Arktika uuringute uurija-professuurid

Energeetikakonverentsi eksperdid andsid soovitused Eesti energiamajanduse korrastamiseks

Teaduste akadeemias esitletakse tänavust Eesti riigipreemiate raamatut

Kõik uudised