Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Konkursi „Teadus 3 minutiga“ vaatajalemmik on Reet Kasepalu

Euroopa akadeemiate võrgustik kutsub üles hõlbustama teadustööks vajalike terviseandmete jagamist

Seminar „Muutuv Arktika“

Vali konkursi „Teadus 3 minutiga“ laureaatide seast oma lemmik!

Ilmusid Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse ajakirjade 2021. a esimesed numbrid

Akadeemik Andres Metspalu 70

Kõik uudised