Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

                 Akadeemik peaks olema üldkultuuriline nähtus.
                               Anto Raukas (17.02.1935–19.04.2021)

Uudised

Euroopa riikide peateadurite foorumi üldkogu Eesti teaduste akadeemias

Soome lahe teaduskonverents Eesti teaduste akadeemias

Anto Raukase mälestusseminar 26. novembril

Pärnu filmifestival tuleb teaduste akadeemiasse

„Riigiõiguse aastaraamatu 2021” leiab nüüd Juridica veebiväljaandest

Eesti teaduste akadeemia fondi stipendiaadid järgmiseks aastaks on Marju Raju ja Silva Lilleorg

Kõik uudised