Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Akadeemik Enn Saar 80

Akadeemik Jüri Allik 75

Akadeemik Ene Ergma 80

Akadeemik Mare Kõiva 70

Eesti omariikluse põhidokumentide kogumik on nüüd kättesaadav ingliskeelsena

Akadeemik Jaan Einasto 95

Kõik uudised