Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse lühiseminar 29. septembril: „Elu mürtsuv orkester“. Elulähedased esteedid Semper ja Barbarus

Seminar omariikluse aluste kujunemisest ja raamatu esitlus 28. septembril Tartus

Enn Tõugu mälestusseminar 24. septembril

Akadeemik Endel Lippmaa mälestusmedali pälvib 2020. aastal Taani veteranpoliitik Uffe Ellemann-Jensen

Akadeemik Arvo Pärt – 85

Seminar-teaduspärastlõuna (XIV): omariikluse aluste kujunemine

Kõik uudised