Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Akadeemiliste seltside ümarlaud keskendus säästva arengu temaatikale

Ilmus Acta Historica Tallinnensia teemanumber kliimaajaloost

Akadeemik Hando Runnel 85

Eesti teaduste akadeemia fondi stipendiaadid 2024. aastaks on Ülo Reimaa ja Angela Peeb

Akadeemik Jarek Kurnitski valiti Soome kliimapaneeli liikmeks

Selgusid Wilhelm Ostwaldi, Alma Tomingase ja teaduste akadeemia medalite laureaadid

Kõik uudised