Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

                 Akadeemik peaks olema üldkultuuriline nähtus.
                               Anto Raukas (17.02.1935–19.04.2021)

Uudised

1. oktoobril toimub Tartu ülikooli õigusteaduskonnas Ants Piibu päeva hübriidkonverents

Ilmunud on teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade värsked numbrid

Akadeemik Ülo Lille 90

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professorite valimiseks

Ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti esseede ja ettekannete kogumik

Teadlaste Öö teaduspärastlõuna (XVIII) teaduste akadeemias võtab fookusesse soola ja baltisaksa toidukultuuri

Kõik uudised