Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

ISC aruanne Ukraina konfliktist mõjutatud teadussüsteemide toetamiseks

Teadus ja kunst käsikäes ehk Pärnu filmifestival teaduste akadeemias

Raamatuseeria „Baltische literarische Kultur“ uued allikapublikatsioonid avavad varauusaegse Eesti- ja Liivimaa isiklikku ja poliitilist kirjasõna

Teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade värsked numbrid on ilmunud

Teadlaste Öö teaduste akadeemias lindudest, luulest ja teadusest

Õpilaste teadusseminar tõi kokku ligi 80 õpilast

Kõik uudised