Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Teaduste akadeemia otsib presidendi abi

Eesti teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade uued numbrid on ilmunud

Hamburgi süvauuringute instituudi stipendiumiprogrammide infopäev

Heidelbergi teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemia ühisseminar

Teaduste akadeemia energeetikakomisjon esitas tulevasele võimalikule koalitsioonile soovitused energiamajanduse kujundamiseks

Eesti Vabariigi põhiseaduse peatüki „Rahvas“ kommentaaride esitlus

Kõik uudised