Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

                 Akadeemik peaks olema üldkultuuriline nähtus.
                               Anto Raukas (17.02.1935–19.04.2021)

Uudised

Aleksander Paldroki 150. sünniaastapäev

ALLEA raport pakub lahendusi teaduse väärinfo probleemile

Ilmunud on teaduste akadeemia aastaraamatud!

Rahvusülene Eesti ajalugu: vestlus Acta Historica Tallinnensia teemanumbri toimetaja Karsten Brüggemanniga

Euroopa akadeemiate ühenduse avalik teadussümpoosion

Alanud on registreerumine suvisele õpilaste teadusseminarile

Kõik uudised