Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Helen Eenmaa valiti Euroopa noorte teaduste akadeemiate teadusnõukogu presidendiks

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse ajakirjade uued numbrid on ilmunud

In memoriam: akadeemia välisliige Endel Tulving, 26.05.1927–11.09.2023

Teaduspärastlõuna „Polaaruuringud Eestis“

Teadlaste Öö teaduste akadeemias võtab fookusesse akadeemia maja

Õpilaste teadusseminaril arutleti vastupidavuse üle

Kõik uudised