Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

                 Akadeemik peaks olema üldkultuuriline nähtus.
                               Anto Raukas (17.02.1935–19.04.2021)

Uudised

Akadeemia välisliige Michael Godfrey Rodd – 75

Euroopa noorte akadeemiad soovivad suurendada oma panust teadusnõustamisse

Maineka tunnustuse pälvinud naisteadlased on võtnud eesmärgiks inimesi abistavate uute materjalide loomise ja loomade elutingimuste parandamise

Eesti noorte teaduste akadeemia valis uue juhatuse

Lahkus akadeemia välisliige Richard R. Ernst (14.08.1933-04.06.2021)

Maailma akadeemiad kutsuvad üles kaitsma merekeskkonda

Kõik uudised