Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Svante Pääbo pälvis Nobeli meditsiinipreemia

Konkurss tulevikuenergeetika uurija-professori valimiseks 

Eesti teaduste akadeemia võtab vastu taotlusi teadusvisiitideks järgmisel aastal

ISC aruanne Ukraina konfliktist mõjutatud teadussüsteemide toetamiseks

Teadus ja kunst käsikäes ehk Pärnu filmifestival teaduste akadeemias

Raamatuseeria „Baltische literarische Kultur“ uued allikapublikatsioonid avavad varauusaegse Eesti- ja Liivimaa isiklikku ja poliitilist kirjasõna

Kõik uudised