Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Akadeemias esitleti raamatut „Eesti Vabariigi preemiad 2020“

Akadeemik Loit Reintamile avati mälestuspink

Üliõpilaste teadustööde konkurss 2020 ootab osalejaid

Eesti hakkab juhtima Euroopa peateadurite foorumit

Euroopa teaduste akadeemiad visandasid regeneratiivmeditsiini tulevikuvisiooni

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised

Kõik uudised