Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Ametisse asusid ALLEA uus president ja juhatus

Vähemusrahvused Eesti ajaloos. Intervjuu Mart Kuldkepiga

Acta Historica Tallinnensia uus number keskendub 1930. aastate autoritaarse Eesti ajaloole

Euroopa akadeemiate presidendid tegid ühispöördumise eurovalimiste kandidaatidele

Akadeemik Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks

Teaduste akadeemia uurija-professoriteks valiti Birute Klaas-Lang ja Meelis Kull

Kõik uudised