Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Teadus on USA uue presidendi administratsioonis olulisel kohal

Rahvusvahelised veebiseminarid COVID-19 teemal

2021. aasta riigi teaduspreemiate kandidaadid

Akadeemia välisliige Charles Gabriel Kurland − 85

2020. aasta lõpus ilmunud Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse ajakirjad

Akadeemik Jaan Aarik 70

Kõik uudised