Eesti teaduste akadeemia

Eesti teaduste akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.

Uudised

Riiklik teenetemärk akadeemik Kalle Kirsimäele

Eesti teadlased nimetati EASAC-i uue töörühma ekspertideks

Uuenenud Acta Historica Tallinnensia

Akadeemik Anu Realo 50

Riigi teaduspreemiate saajad on selgunud

Konkursi „Teadus 3 minutiga“ parimad on selgunud

Kõik uudised