Seminarid „Omariikluse aluste kujunemine“ ja raamatu „Eesti omariikluse põhidokumendid“ esitlused

Omariikluse aluste kujunemise seminarid ja R. Maruste raamatu esitlused toimusid Tallinnas (21.09) ja Tartus (28.09). Materjalid mõlema päeva kohta leiate allpool.

Seminar-teaduspärastlõuna ja raamatu esitlus 21. septembril

Seminari korraldasid teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital ning Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts.
Toimumiskoht: Eesti teaduste akadeemia saal.

Seminaril salvestatud ettekanded:

  1. osa (videosalvestis). Sissejuhatus. Uno Lõhmus, teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukogu esimees.
    Tarmo Soomere sissejuhatav sõnavõtt.
    Lauri Mälksoo ettekanne
  2. osa (videosalvestis), ettekande fail (pdf). Hannes Vallikivi ettekanne. Hannes Vallikivi peegeldab Eesti esimese põhiseaduse kujunemist ja mõtiskleb selle üle, kas põhiseadus ise saab olla süüdi põhiseaduse kriisis või on põhiseaduse kriisis süüdi inimesed, kellel puudub respekt põhiseaduses sisalduvate põhimõtete vastu.
  3. osa (videosalvestis). Rait Maruste ettekanne, raamatu „Eesti omariikluse põhidokumendid“ esitlus. Küsimused ja arutelu teemal, et mil moel saaks paremini hoolt kanda Eesti riigiõigusliku ajaloo hoidmise, tutvustamise ja väärtustamise eest.

Seminar ja raamatu esitlus 28. septembril

Seminari korraldasid teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital ning Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate selts.
Toimumiskoht: TÜ raamatukogu konverentsisaal.

Seminari videosalvestis.
Professor Marju-Luts Sootaki ettekanne (pdf). Marju Luts-Sootak kõneleb konstitutsionalismi ajaloost Eestis, Rait Maruste tutvustab raamatut „Eesti omariikluse põhidokumendid“ ning avab omariikluse põhidokumentide tähendust.

*** ***

Sel aastal saab 100 aastat Eesti esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Riigiõiguslikud tekstid on olnud aluseks meie riikluse korraldusele. Nende sõnastamine ja muutumine mitte ainult peegeldab, vaid ka kujundab ühiskonna arengut ning on lahutamatu osa meie ajaloost.

Seminaridel heideti pilk Eesti omariikluse põhidokumentide kujunemise loole esimestest otsustest kõrgema võimu kohta Eestis kuni tänase põhiseaduseni.

Seni ei olnud olemas meie omariikluse alustekstide laiemale avalikkusele mõeldud kogumikku. Rait Maruste koostatud, seminaril esitletud raamat „Eesti omariikluse põhidokumendid“ täidab selle selle lünga. Taotluslikult ei ole tegu ajaloo või riigiõiguse alase teadustööga, vaid pigem selgitava iseloomuga ning ilma juriidiliste ja ajalooalaste eelteadmisteta mõistetava väljaandega. Selle esmane mõte on avardada omariikluse tundmise võimalusi, aga ka hoolitseda oma riigi (riigi)õigusliku ajaloo eest, sest vastasel korral teevad seda meie eest teised neile sobival viisil.