Eesti teaduste akadeemia üldkogu 2.12.2020

Päevakord

Üldkogu avaliku osa videosalvestist saab järele vaadata akadeemia Youtube'is.

Avamine

Autasustamised

Eesti Teaduste Akadeemia medalit antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Eesti teaduste akadeemia tunnustas Karl Sclossmanni medaliga meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsarit, et kõrgelt hinnata tema panust COVID-19 kriisi leevendamisel.

Akadeemia president Tarmo Soomere lausus, et suuresti tänu Irja Lutsari kompetentsile ja kogemusele tehti õigeid otsuseid, anti valitsusele pädevat nõu ning veendi ühiskonda rakendama teaduslikult põhjendatud käitumisnorme. 

Karl Schlossmanni medal on üks viiest Eesti teaduste akadeemia nimelisest medalist, see on akadeemia kõrgeim autasu Eesti teadlasele arstiteaduses ja sellega seotud erialadel, mis antakse välja mitte sagedamini kui nelja aasta järel. Medal on nimetatud Eesti bioloogi ja arstiteadlase Karl Schlossmanni järgi.

Ettekanded

Akadeemikute valimine

Valiti kolm uut akadeemikut: matemaatika ja matemaatilise statistika valdkonnas Krista Fischer, metsanduse valdkonnas Veiko Uri ja teatrikunsti valdkonnas Elmo Nüganen. Rohkem infot uute akadeemikute ja kandidaatide kohta leiab siit.

Sõnavõtud

Lõppsõna