Anti kätte riigi teaduspreemiad

Teaduste akadeemia saalis anti 23. veebruaril üle teadus-, kultuuri-, spordipreemiad ning Wiedemanni auhind. Peaminister Jüri Ratas, haridus-ja teadusminister Mailis Reps ning teaduste akadeemia president Tarmo Soomere andsid akadeemikutele Richard Villemsile ja Jüri Allikule pidulikult üle elutööpreemia ning akadeemik Andres Metspalule avastuspreemia.
Peaminister Jüri Ratas tänas avasõnas laureaate ja sõnas, et me kõik vajame inspiratsiooni, et saata oma elus korda erakordseid asju. "Meie teaduse, kultuuri ja tippspordi tulevik võrdub meie noorte ja laste tulevikuga, " lisas Ratas.
Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere tänas teaduspreemiate laureaate nende panuse eest ja juhtis oma kõnes tähelepanu eesti teaduse, meie väiksust arvesse võttes, erakordsetele saavutustele. "Rahvaarvu alusel võiks meist olla maailmas 6000 parima hulgas üks, on aga üheksa eesti teadlast," lausus Soomere.

Foto: Annika Haas
Elutööpreemia akadeemik Richard Villemsile
Foto: Annika Haas
Elutööpreemia akadeemik Jüri Allikule
Foto: Annika Haas
Teaduspreemia olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest akadeemik Andres Metspalule