„Riigiõiguse aastaraamat 2022“ esitlus

Eesti akadeemiline õigusteaduse selts ja Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital esitlevad riigiõiguse aastaraamatut 2022 kolmapäeval, 15. veebruaril algusega kell 15.30 Riigikohtu konverentsisaalis (Lossi 17, Tartu).

Esitluse otseülekanne on järelvaadatav teaduste akadeemia Youtube'i-kanalil.

Esitlusel tuuakse lugejate ette kolmas riigiõiguse aastaraamat, mis sisaldab nelja originaal- ja kahte tõlkeartiklit. Samuti on kirja saanud 10. juunil 2022 toimunud konverentsil „Kriis ja põhiseadus“ esinenud Liia Hänni ja Kaido Kama meenutused põhiseaduse loomisest. Avaldatud on ka intervjuu põhiseaduse tegemises osalenud Jüri Põlluga, seni käsikirja jäänud tekst rahvaste enesemääramisõigusest kunagiselt Tartu Ülikooli riigiõiguse professorilt Nikolai Maimilt ja lisaks raamatuarvustus.

Seekordse aastaraamatu autoritest esinevad ettekannetega riigikohtunik Saale Laos ning vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nooremteadur Hannes Vallikivi. Esitlusel võtavad sõna ka akadeemilise õigusteaduse seltsi esindaja,riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees Heiki Loot ja seekordse aastaraamatu peatoimetaja Marju Luts-Sootak.

Saale Laose ettekandes „Euroopa vahistamismäärus ja põhiõigused“ tuleb juttu Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise isikute kriminaalmenetluses loovutamise õiguslikest arengutest Eestis ja ELis põhiõiguste vaatepunktist, mis on toimunud peaasjalikult pärast artikli kirjutamist. Kajastamist leiavad muu hulgas olulisemad Euroopa Kohtu lahendid, samuti mõned elulised näited Eesti praktikast.

Hannes Vallikivi ettekanne kannab pealkirja „Kas protseduur tagab sõltumatuse? Eesti ajalooline kogemus Riigikohtu koosseisu kujundamisel.“ Ettekandja teeb selles tagasivaate riigikohtunike ametisse nimetamise õiguslikele alustele ja praktikale Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil.

Aastaraamatut annab välja Eesti teaduste akadeemia juures tegutsev riigiõiguse sihtkapital, selle väljaandmist toetab justiitsministeerium.

Elektroonilisel kujul leiab riigiõiguse aastaraamatu Juridica veebiväljaandest.