XVII Balti vaimse koostöö konverents „Matemaatika ühiskonnale“

Järjekorras juba 17. Balti vaimse koostöö konverents „Matemaatika ühiskonnale“ toimub 28.-29. juunil 2021 Eesti teaduste akadeemias. Konverentsi raames toimub ka Balti mere äärsete riikide teaduste akadeemiate presidentide kohtumine. 

Konverentsi teema „Matemaatika ühiskonnale“ on seotud erinevate valdkondade teadlaste rolliga kroonviiruse pandeemia ajal ja sellest väljumise strateegia kavandamisel. Kui meditsiini- ja loodusteaduste ekspertide teenetest on palju räägitud, siis täppisteaduste, informaatika ja inseneeria roll selles protsessis on pigem varju jäänud – planeeritav konvrents sellele keskendubki. 

Rohkem infot XVII Balti vaimse koostöö konverentsi kohta avaldatakse lähiajal.

Balti vaimse koostöö konverentsid on võimaldanud kohtuda ja ühiseid probleeme arutada akadeemiate tippjuhtidel, programmis on ettekanded teatud aktuaalse ja olulise teadus- või teaduspoliitilise teema käsitlemiseks. Konverentside raames antakse välja ka Balti teaduste akadeemiate medalit, millega tunnustatakse panust Balti piirkonna teadlaste koostöö edendamisse ja ühiste uuringute läbiviimisse.