Väljaanded

Eesti Vabariigi preemiad 2023

Eesti teaduste akadeemia akadeemikute publikatsioonid 2022

Eesti teaduste Akadeemia. Sõnas ja pildis. 2022

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXVIII (55) 2022

Eesti Vabariigi preemiad 2022

Оϲновные документы Эстонской государственности

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute publikatsioonid 2021

Eesti Teaduste Akadeemia. Sõnas ja pildis. 2021

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXVII (54) 2021

Eesti Vabariigi preemiad 2021

Eesti Teaduste Akadeemia. Sõnas ja pildis. 2020

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute publikatsioonid 2020

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXVI (53) 2020

Riigiõiguse sihtkapitali aastaraamat 2020

Eesti omariikluse põhidokumendid

Eesti Vabariigi preemiad 2020

Eesti Teaduste Akadeemia. Sõnas ja pildis. 2019

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute publikatsioonid 2019

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXV (52) 2019

Teadusmõte Eestis (X). Tehnikateadused III

Eesti Vabariigi preemiad 2019

Eesti Teaduste Akadeemia. Sõnas ja pildis. 2018

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikute publikatsioonid 2018

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat. Faktid ja arvud XXIV (51) 2018