Õpilaste teadusseminar 2022

Õpilaste teadusseminar toimub Lääne-Virumaal Viitna puhkekeskuses 17.–19. augustini 2022.
TEEMA. Seminari keskne teema on sel aastal MÄLU. Teemat lahkavad mitmete valdkondade teadlased oma eriala seisukohalt.

ESINEJAD JA OSALEJAD

Fotogalerii, piltide autor Aavo Kaine.

„Matemaatikas on mälu olemuslikult vajalik. Ja seda mitte vaid matemaatikutele. Oluline osa matemaatikas kasutab
- põhjendamiseks (nt induktsiooniga)
- lahenduste otsimiseks (nt alamülesandeid lahendades) ja
- tulemuste arvutamiseks (nt tsükleid sisaldavate eeskirjade abil)
tuginemist sellele, mis eelnevalt juba käes.

Ehk teisisõnu – tuginemist mälule. Või veidi detailsemas sõnastuses: matemaatikas on tähtsal kohal võimalus ja võimekus
- talletada
- hoida ja
- taas kasutada
seda, mis eelnevalt olemas.“

„Inimene on suuteline tänase päeval tegema üsna piiritu mahutavusega mälusid, kuhu on võimalik talletada kõike, mis „pähe ja protsessorisse“ tuleb. See ei tähenda muidugi seda, et kõike seda sinna  tõepoolest ka talletama peaks – mida rohkem andmeid me kokku kuhjame, seda kehvemini otsitavaks ja leitavaks need muutuvad.  Proovige leida midagi OMA prügikastist – see vastik, aga üsna võimalik. Proovige seda sama teha PRÜGIMÄEL – see on ainult vastik. Mida rohkem andmeid me mõõdutundetult kokku kuhjame, seda rohkem prügimäega see sarnanema hakkab. Nimetatagu seda siis kas või andmejärveks – ikka läheb ühel hetkel „haisema“.“

1. ETTEKANDE FAIL
2. ETTEKANDE FAIL

„Tänu keemiale on mälul keskkond, kus tekkida ja eksisteerida.“

„Taimed mäletavad elu jooksul kogetud stressiolukordi ja see muudab nad vastupidavamaks iga järgneva stressi jaoks."

„Haugil on suurepärane mälu. Kolme sekundiga ta ei unusta, et teda just püüti, kolme sekundiga ta lihtsalt toibub!“

„Teaduses on peaaegu alati nii, et kui üks probleem lahendatakse, siis vähemalt kaks uut tekib asemele. Siin juhtus samamoodi. Keegi ei kahtle enam episoodilise mälu olemasolus, aga ilmsiks tuli uus probleem, mis on eelmisest isegi keerulisem. Milleks on vaja erilist mälusüsteemi oma kogemuste mäletamiseks?“ [Tulving, E. (2017). KC juhtum. Sirp, Mai 26, 2017, 32-33.]

„Ajaloomälu aitab meil mõista olevikku ning olla valmis tuleviku üllatusteks.“

„Mis on mälu? Mälu tähendab võimet salvestada, säilitada ja taasesitada informatsiooni, mida suudavad ka masinad. Inimese mälu eeldab, et oleme vaimsed olevused, kellel on eneseteadvus. Erinevalt loomadest ulatuvad meie mõtted valgusaastate taha. Need kulgevad isegi loodusest kaugemale, opereerides lõpmatuse ja igavikuga ehk Jumalaga. Alates Immanuel Kantist küll üldiselt eeldatakse, et Jumalat ei saa tõestada ega eitada, kuid Ta on „kangekaelne“ ega kao meie kõnepruugist. Jumala kui Absoluutse Vaimu ja inimese kui relatiivse vaimu analoogiat on võrreldud intuitiivse tunnetusega seotud mälu (memoria), diskursiivselt rakendatava mõistuse (intellectus) ja tahtest või igatsusest lähtuva tegutsemise (voluntas) mõisteid kasutades inimese vaimse struktuuri kirjeldamisel (Augustinus).“

MIDA OSALEJAD TEADA SAID ...
„Ma õppisin episoodilise ja semantilise aju kohta.“
„Et enamik taimede mälust on epigeneetiline, et mälu ei pruugi olla puhtalt neuroloogiline. Et loomade mälu mõõtmine võib olla keerukas ja segane.“
„Histoonide funktsiooniks on osaleda DNA kokkupakkimisel.
Taimede vastus stressile ja selle erinevad väljundid.“
„Mälu teeb meist vaimsed olendid, olematust ei saa olemas olla.“
„Õppisin, et infotehnoloogias on oluline selliste mudelite loomine, mis oleksid universaalsed ja „ajatud“.
„Õppisin, et ka taimed on omandanud teatud stressikäitumised ning et nende abil oleks võimalik ka oma toataimi „treenida“.“
„Meie mälu võimaldab meil justkui ajas rännata. Meie mälu moonutab mälestusi.“

Seminarile olid oodatud kõik huvilised 8.–12. klasside õpilased.

KOHT. Seminar toimub Viitna puhkekeskuses, suures osas vabas õhus, aga siiski vihma eest varjus. Osalejate majutus ja toitlustamine on korraldatud samuti Viitna puhkekeskuses. Palmsesse retkele minnaks tellitud bussiga.

HIND. Seminaril osalemine, majutus, toit ja transport on osalejatele tasuta. Täpsema info saadame registreerunutele mõni aeg enne seminari toimumist.

TRANSPORT. Tellitud tasuta buss. Väljumine Tallinnast (Haigekassa maja eest, Lastekodu 48) kolmapäeval, 17. augustil kell 12.55. Reedel, 19. augustil läheb buss Viitnalt Tallinnasse kohe pärast seminari lõppu.
Muu transpordikulu hüvitatakse dokumentide alusel (bussi- või rongipiletid, kütusetšekk).
NB! Isikliku sõiduauto kasutamine hüvitatakse ainult juhul, kui see on majanduslikult põhjendatud või muud transpordivõimalust ei ole.

LISATEAVE. Terje Tuisk, Eesti teaduste akadeemia arendusjuht, terje.tuisk@akadeemia.ee, tel 511 0356 ja
Margit Lehis, margit.lehis@akadeemia.ee, tel 520 3270. Vt ka Õpilaste teadusseminar 2021.

17. august, kolmapäev
14:00–14:50Saabumine Viitnale, majutumine, lõunasöök
14:50–15:00Rivistus, tutvumine kava ning kodukorraga
15:00–16:30 1. jutusessioon. Peeter Lorents, mälu matemaatikas
16:45–18:151. jutusessioon. Priit Raspel, mälu infotehnoloogias (hard)
18:30–19:15Õhtusöök
19:15–20:452. jutusessioon. Priit Raspel, mälu infotehnoloogias (soft)
21:00–…Tegevus vabal valikul: saun, grill, tants ja tagaajamine …
18. august, neljapäev
08:45–09:30Hommikusöök
09:30–11:003. jutusessioon. Toomas Kaevand, mälu keemias
11:15–12:453. jutusessioon. Akad. Ülo Niinemets, taimede mälu
13:00–13:40Lõunasöök
13:45–16:45Retk Palmsesse
17:15–18:45 4. jutusessioon. Aleksei Turovski, loomade mälu
18:45–19:30Õhtusöök
19:30–21.005. jutusessioon. Akad. Jüri Allik, inimese mälu
21:00–…Tegevus vabal valikul: saun, grill, tants ja tagaajamine …
19. august, reede
08:45–09:30Hommikusöök
09:30–11:00 6. jutusessioon. David Vseviov, ajaloo mälu
11:15–12:456. jutusessioon. Arne Hiob, mälu religioonis
13:15 seminar läbi: buss Tallinnasse tagasi