Põhiseaduse kommentaaride IV peatüki „Riigikogu“ esitlus

17. mail 2023 toimus Riigikogu konverentsisaalis Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride IV peatüki „Riigikogu“ esitlus.

Esitluse videosalvestist saab järele vaadata siin.

Esitluse avasid Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Igor Taro ja sihtkapitali nõukoja esimees Heiki Loot. Põhiseaduse kommentaare tutvustas peatoimetaja Uno Lõhmus. Esinesid kommentaaride autor, Tartu Ülikooli riigiõiguse kaasprofessor Paloma Krõõt Tupay ja Tartu Ülikooli üliõpilane, Soraineni jurist Maarika Maripuu. Järgneva aruteluga liitus endine Riigikogu liige, Riigikogu esimees aastatel 2014–2019 Eiki Nestor ja arutelu juhib IV peatüki kommentaaride toimetaja, Tartu Ülikooli riigiõiguse külalislektor Aaro Mõttus.

Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaarid ilmuvad alates 2022. aasta novembrist. Lugejale on kättesaadavad preambuli, I peatüki „Üldsätted“, III peatüki „Rahvas“, IV peatüki „Riigikogu“, V peatüki „Vabariigi President“, IX peatüki „Välissuhted ja välislepingud“, XIII peatüki „Kohus“, XV peatüki „Põhiseaduse muutmine“ ja põhiseaduse täiendamise seaduse kommentaarid. Juba ilmunud kommentaarid leiab veebilehelt pohiseadus.riigioigus.ee.

Kommentaarid on mõeldud eelkõige seadusandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, kohtunikele ja juristidele. Avalikkuse ette jõuavad kommentaarid üksikute peatükkide ja osade kaupa. Kommentaaride koostamisel osaleb suur hulk tunnustatud juriste, samuti uusi nimesid riigiõigusteaduses.
Põhiseaduse kommentaarid on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali väljaanne, mis ilmub justiitsministeeriumi rahalisel toetusel.