Teaduspärastlõuna (XXII): Meri ja vägi

Neljapäeval, 10 märtsil 2022. a algusega kell 16.00 toimub Eesti teaduste akadeemia mereteaduste komisjoni laiendatud istung, kuhu ka huvilised on oodatud. Istung toimub teaduste akadeemia saalis Kohtu 6, Tallinn.

Teaduspärastlõuna on järelvaadatav akadeemia Youtube'i-kanalis.

Eestit külastab USA mereväe teadusosakonna rahvusvaheliste uuringute valdkonna teadusdirektor (Science Director at the US Office of Naval Research Global, ONRG) dr Patrick Rose.

Dr Rose annab ülevaate oma institutsiooni eesmärkidest ja võimalustest. Eesti teadlased vastavad lühikese ülevaatega oma käimasolevatest töödest ja planeeritud uuringute eesmärkidest.

Esindatud on

  • Tallinna ülikool (dr Hannes Tõnisson, rannikuteadus)
  • Tartu ülikooli Eesti mereinstituut (dr Georg Martin, merebioloogia)
  • Eesti maaülikool (dr Kalle Olli, mere mikrobioloogia)
  • Tallinna tehnikaülikool (dr Kevin Ellis Parnell, rannikuteadus)
  • Eesti geoloogiateenistus (Sirli Sipp Kulli, dr Sten Suuroja, meregeoloogia)

Arutelu juhib Tarmo Soomere, teaduste aksdeemia president, akadeemia merekomiajoni esimees

Ettekanded ja arutelu on inglise keeles.

* * *

ONRG esindab USA mereväe teadusosakonda rahvusvahelisel areenil ning ennekõike globaalsel teadusmaastikul.
Vt https://www.onr.navy.mil/, https://www.onr.navy.mil/en/Science-Technology/ONR-Global,

ONRG mission on üles otsida paljutõotavad ning alles arenevaid valdkondi käsitlevaid teadusuuringud ja kõrgetasemelised tehnoloogiad ning analüüsida ja hinnata uuenduslike ning potentsiaalselt läbimurdeliste lahenduste võimalusi lahendamaks tuleviku ülesandeid.

Sellest lähtudes toetatakse koostööd ja eesliiniteadust kolmes suunas:

  1. Teaduskoostöö programm. Toetatakse seminaride konverentside korraldamist, mis kaasavad maailma liidreid arutlema erinevate valdkondade probleemide, väljakutsete ja võimaluste üle.
  2. Külalisteadlaste programm. Toetatakse visiite USA teadlaste, tööstuse ja administratsiooni juurde. Eesmärk on tugevdada olemasolevat koostööd ja algatada uusi partnerlusi ühiste eesliiniteaduse projektide käivitamiseks.
  3. Mereväe rahvusvahelise koostöö programm. Uurimisgrantide vormis toetatakse alusteaduslikke uuringuid väljaspool USAd. Eesmärk on arendada teaduse eesliinil paiknevaid, innovatiivseid ja suure riskiga, kuid ka suure läbimurde potentsiaaliga alusteaduslikke uuringuid.

* * *

PS. Teaduste akadeemia saali on osalema oodatud vaid need, kes esitavad kroonviiruse vastu vaktsineerimise või COVID-19 läbipõdemise tõendi.

FORMAADI TAUST
2015. aasta kevadel alustas akadeemia kohtumiste sarja TEADUS JA ÜHISKOND, et vahetus, akadeemiliselt vabas ning inspireerivas õhkkonnas (hommikukohvi, lõunasuupiste või teaduspärastlõuna formaadis) vahetada mõtteid ühiskonna jaoks olulistel teemadel, sõnastada suuri ülesandeid ja ehitada tervikpilti, otsida ühisosa erinevate osapooltega, luua uusi koostöövõimalusi ja katsetada elegantseid lahendusi.