ENTA

2017. aastal asutati Eesti teaduste akadeemia initsiatiivil Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA), mis on iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud MTÜ. Eesti noorte teaduste akadeemia eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste häälekandja ühiskonnas ning esindada Eesti noorte teadlaste huve, panustades teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas.

Eesti noorte teaduste akadeemia liikmed on väljapaistvad ja aktiivsed doktorikraadiga kuni 41 aastased teadlased, kes esitati liikmeks Eesti teaduste akadeemia kutsel Eesti teadusasutuste poolt ning kes peale seda on liikmeks kandideerinud ja vastu võetud.

Eesti noorte teaduste akadeemia tegeleb (noorte) teadlaste rahastuse küsimustega, arendab koostööd teiste noorte teadlaste akadeemiatega mujal maailmas, soodustab valdkondadeülest teadustööd, populariseerib teadust, teaduslikke meetodeid ja tõenduspõhist otsustusprotsessi ning panustab doktorantide ja doktorikraadiga inimeste karjäärivalikute laiendamisse Eesti ühiskonnas. Teeb koostööd Eesti teaduste akadeemiaga ning era- ja avaliku sektoriga, tutvustab Eesti teaduskeskkonda väljaspool Eestit, korraldab teaduskonverentse ja -üritusi ning soodustab teadlaste mobiilsust, luues tugivõrgustikku Eestist väljapool tegutsevatele noorteadlastele.

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA)
Kohtu 6, 10130 TALLINN
Reg nr: 80419747
enta@akadeemia.ee

2020

märts: mobiliseerisime jõud, et analüüsida andmeid, teavitada avalikkust ning nõustada EV kriisikomisjoni teadusnõukoda Covid-19 pandeemia teemal

jaanuar: korraldasime Eesti noorte teaduste akadeemia liikmettele seminari teaduse populariseerimise strateegiate teemal, toetas TeaMe+

2019

november: võitsime Eesti teadusagentuuri teaduse populariseerimise konkursil oma artiklisarja „Milleks meile alusteadused?“ eest II koha

oktoober:

  • aitasime korraldada riigikogu kuuendat teaduspoliitika konverentsi „Teadus kui Eesti arengumootor (VI). Targalt piiratud planeedil“, mille arutelu keskendusteaduse rollile Eesti elu edendamisel ja ÜRO säästava arengu eesmärkide saavutamisel. https://novaator.err.ee/994165/otseulekanne-teaduspoliitika-konverents-riigikogus
  • korraldasime Eesti noorte teaduste akadeemia liikmeskonnale seminari teadusliidri rolli võtmisest, esines Marju Unt, toetas TeaMe+

september: korraldasime Eesti noorte teaduste akadeemia liikmeskonnale seminari teadusajakirjanduse ja teaduse populariseerimise teemal, esines Arko Olesk, toetas TeaMe+

august:

  • ühinesime Põhja-, ja Baltimaade noorte teadlaste avaldusega soolise võrdõiguslikkuse teemal. Ühisavaldusega liitusid Taani, Soome, Norra, Rootsi, Leedu, Läti ja Eesti noorte teaduste akadeemiad. Ühisavalduse tekst vt siit.
  • korraldasime ja modereerisime Arvamusfestivali värske teaduse ala. Värske teaduse ala paneelis „Kas igapäevaelus on värskest teadusest kasu?“ osalesid Tuul Sepp, Mario Kadastik, Katrin Tiidenberg, Marju Raju ja Ester Oras. Postimehe kasjastust toimunu kohta loe siit.

mai:

  • osalesime Euroopa noorte teaduste akadeemiate koostööseminaril Helsingis. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindas Kajar Köster
  • korraldasime Toompeal teadusrahastuse teemalise meeleavalduse „Eesti teaduse matus“. Kajastus FB-s on siin.

märts: osalesime Põhja-, ja Baltimaade noorte teaduste akadeemiate ühisel töötoal Stockhomis. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindasid Katrin Tiidenberg, Tuul Sepp ja Lili Milani.

veebruar:

  • korraldasime koos Eesti teadusajakirjanike seltsi ja teaduskojaga valimisdebati teaduspoliitika teemadel. Eesti noorte teaduste akadeemia poolt modereeris debatti Katrin Tiidenberg. Vt salvestust Novaatori portaalis.
  • korraldasime koos akadeemiliste ametiühingute nõukogu, teaduskoja ja üliõpilaskondadega teaduse toetuspäeva. Vt FB-sündmust siin.

jaanuar: valisime viis uut liiget. Pikemalt loe Novaatori portaalist siit.

2018

detsember: osalesime Eesti teaduse alarahastamise problemaatika avalikku keskustellu toomisel ja poliitilisel lobitööl, mis päädis teadusleppe allkirjastamisega EV presidendi juures, Eesti noorte teaduste akadeemiat esindas Els Heinsalu. https://novaator.err.ee/886104/eesti-teadusleppe-taistekst

aprill: koostöös Eesti akadeemiliste naiste ühinguga korraldasime Tartus ümarlaua teemal „Naisteadlaste rõõmud ja mured“. Diskussioonis osalesid Äli Leijen ja Karin Kogermann, vestlust modereeris Andra Siibak. https://www.facebook.com/195091304347648/posts/327938017729642/

märts: osalesime Euroopa noorte akadeemiate kohtumisel Amsterdamis. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindasid Andra Siibak ja Heisi Kurig. https://globalyoungacademy.net/european-young-academies-meeting-in-amsterdam/

jaanuar: aitasime koos Eesti teaduste akadeemiaga korraldada konverentsi „Noorteadlased Eestis ja välismaal“. http://noorteadlased.ee/

Jaan Aru

Vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Max Plancki Aju-uuringute instituut, psühholoogia ja ajuteadus, „Distilling the neural correlates of conscious perception,“  2014.

Uurimisvaldkond: ajuteadus, tehisintellekt.

Missioon ENTAs: Teaduse ja teadusliku mõtteviisi populariseerimine ühiskonnas. Tahan eriti noortele näidata, et teadlased on inimestena päris vahvad ja teevad huvitavaid asju. Samuti olen alati valmis vastama kõigi Eesti noorte teadlaste päringutele teaduses hakkamasaamise kohta.

Juhan Aru

Järeldoktor, ETH Zürich

PhD: ENS Lyon, matemaatika, „Gaussi vaba välja geomeetria ühes SLE protsesside ja KPZ seosega“ 2015.

Uurimisvaldkond: juhuslik geomeetria, stohhastilised protsessid.

Missioon ENTAs: Tahaksin kaasa aidata sellele, et meie terviku panus oleks suurem individuaalsete osade summast. Loodan, et meie erinevad taustad ja erinevad mõtteviisid aitavad värskelt läheneda küsimustele teaduse ja teadlaste olemusest ning rollist nii oma töölaua taga kui ühiskonnas laiemalt.

Anastasiya Astapova

Eesti ja võrdleva rahvaluule teadur, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, folkloristika, „Ei see ega teine: Valgevene määratlemine poliitilises folklooris“ 2015
Vene Teaduste Akadeemia, filoloogia, "Üliõpilaste anekdoodid: süžeed ja žanrid,” 2016.

Uurimisvaldkond: huumor, poliitiline folkloor, rahvuslus, migratsioon, lõimumine.

Missioon ENTAs: Tuua akadeemilist ja avalikku tähelepanu teemadele, mis on Eesti ühiskonnas olulised: keele- ja integratsioonipoliitikale ning sellele, kuidas need igapäevaselt töötavad; panustada Eesti teaduse maine tõstmisse nii avalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Helen Eenmaa

Infotehnoloogiaõiguse teadur, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
JSD (õigusteaduste doktor): Yale Ülikool, õigusteadused, „The Principle of Corrective Justice: Problems of Dependency and Emptiness“ 2013.

Uurimisvaldkond: tehnoloogiaõigus, õigusfilosoofia, õigusökonoomika.

Missioon ENTAs: Aitan teadusel ja ühiskonnal areneda käsikäes. Aitan kujundada maailmapilti, mis arvestab õigusteaduse ja filosoofia valdkonna edusammude ja tõdedega.

Maarja Grossberg

Professor, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, loodus- ja täppisteadused, „Päikesepatareides kasutatavate mitmikpooljuhtühendite optilised omadused“ 2010.

Uurimisvaldkond: pooljuhtmaterjalide füüsika, optoelektroonika, optiline spektroskoopia, defektstruktuuri uuringud, päikesepatareid.

Missioon ENTAs: Minu missioon ENTAs on teha noorteadlaste hääl ühiskonnas kuuldavamaks ning suurendada noorteadlaste kui teaduse tuleviku kaasamist teaduspoliitika kujundamisse. Teiseks populariseerida teaduspõhist lähenemist.

Els Heinsalu

Vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

PhD: Tartu Ülikool, teoreetiline füüsika, „Normaalne ning anomaalselt aeglane difusioon välistes väljades“ 2008.

Uurimisvaldkond: stohhastilised protsessid, difusiooniprotsessid, komplekssüsteemid (ökoloogiast inspireeritud mudelid, keelte dünaamika, majandusfüüsika).

Missioon ENTAs: ENTAsse kuulumine on võimalus osaleda teadust ning ühiskonda puudutavate teemade püstitamisel, arutlustel ja lahenduste otsimisel. Võimalus koos teiste noorte teadlastega mõtelda, millises Eestis tahaksime elada ja teadust teha ning mida meie selle jaoks teha saaksime. Usun, et ENTA on ka võimalus interdistsiplinaarse teaduse edendamiseks ning Eesti noorte teadlaste töö tutvustamiseks üldsusele ja eeskätt noortele.

Mario Kadastik

Vanemteadur /teadusdirektor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, osakestefüüsika, „Kahekordse laenguga Higgs bosoni lagunemiste analüüs ja selle mõju neutriinofüüsikale“ 2008.

Uurimisvaldkond: eksperimentaalne osakestefüüsika.

Mission ENTAs: Minu peamiseks missiooniks on tagada teadlastele ja järelkasvule  parim võimalik keskkond, et Eesti saaks reaalselt liikuda edasi teadmistepõhisema ühiskonna suunas. Selles valguses võtan aktiivselt osa teaduspoliitika kujundamisest ning üritan seda just teha tipptasemel teaduse ja õppe võimaluste valguses, rahvusvahelistes uurimiskeskustes. Samuti edendada koostööd, teadusasutuste ja eraettevõtluse vahel ning leida võimalusi luua kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust tõstes erasektori TA võimekust ning arusaama miks see oluline on.

Kristo Karjust

Professor, Tallinna Tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, masina ja aparaadiehitus, „Suuregabariidiliste plastdetailide integreeritud tootearenduse metoodika ja valmistustehnoloogiad“ 2008.

Uurimisvaldkond: loodusteadused ja tehnika; tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; tootmistehnoloogia; tootmise optimeerimine, monitooring ja prognoosimine; toodete ja tootmisprotsesside kiire teostamise teooria ja metodoloogia.

Missioon ENTAs: Populariseerida rakendusteadust (inseneriteadust). Parandada noorteadlaste rahastuse küsimusi.

Karin Kogermann

Dotsent, vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Helsingi Ülikool, farmaatsia, „Tahke aine muutuste uurimine dehüdratatsiooni ajal: uued arusaamad kasutades võnkespektroskoopiat ja mitmemuutuja analüüsi“ 2008.

Uurimisvaldkond: raviaine tahke faas, raviaine-abiaine interaktsioonid, protsessi-aegne analüütiline tehnoloogia, nanopreparaatide/nanokandursüsteemide disain ja valmistamine, antimikroobsed ravimkandursüsteemid, bakteriaalsed (haava)infektsioonid, antibakteriaalsete ainete toimemehhanismid.

Missioon ENTAs: Aidata kaasa teaduse populariseerimisele Eestis, tutvustada farmaatsiat kui teadust ühiskonnas ja aidata kaasa noorte teadlaste enesearendamisvõimaluste ja omavahelise koostöö parandamisele.

Heisi Kurig

Teadur, Tartu Ülikool

PhD:Tartu Ülikool, keemia, „Ioonsetel vedelikel baseeruvad elektrilise kaksikkihi kondensaatorid“ 2011.

Uurimisvaldkond: elektrokeemia, füüsikaline keemia, energia salvestamine, gaaside sorptsioon, vesinik, neutronhajumismeetodid.

Missioon ENTAs: Minu jaoks tähendab ENTA-sse kuulumine võimalust lüüa aktiivselt kaasa Eesti ühiskonna arengus, lähtudes teaduspõhistest faktidest. Üheks peamiseks ENTA rollidest näen Eesti noorte teadlaste hääle kuuldavaks tegemist ja teaduse mõju kasvatamist erinevates ühiskondlikes otsustusprotsessides.

Kajar Köster

Akadeemia teadur, Helsingi Ülikool

PhD: Eesti Maaülikool, metsandus, „Elusa ja surnud puidu biomassi dünaamika tormijärgses metsa ökosüsteemis“ 2009.

Uurimisvaldkond: metsade häiringuökoloogia, kasvuhoonegaaside emissioonid, süsiniku dünaamika, metsapõlengu ökoloogia, boreaalsed ja arktilised ökosüsteemid, põhjapõder ja kliimamuutused.

Missioon ENTAs: ETNAsse kuulumine võimaldab paremini teadvustada ühiskonnale noorteadlaste muresid teadusrahastuse valdkonnas (konkureeritakse ala tipptegijatega, samas kui endal ei pruugi olla veel piisavat teaduspagasit). Eesmärgiks on populariseerida loodusteaduseid, propageerides teaduslike meetodite kasutamist. Samuti pean oluliseks luua võimalused sidemete säilimiseks koduülikooli (kus on kaitstud doktorikraad) ja välismaale tööle asunud noorteadlase vahel. 

Rainer Küngas

Juhtiv arendusinsener, Haldor Topsoe A/S

PhD: Pennsylvania Ülikool, keemiatehnika, „Infiltreerimise meetodil valmistatud tahkeoksiidkütuseelementide katoodide võimsusomadusi ja ajalist stabiilsust mõjutavad tegurid“ 2012.

Uurimisvaldkonnad: heterogeenne katalüüs, tahkiste elektrokeemia, kütuseelemendid, elektrolüüserid, patareimaterjalid, keraamiliste materjalide töötlemine, katseplaneerimise statistiliste meetodite rakendamine tööstuslikes protsessides.

Missioon ENTAs: Näidata, et ka ettevõttes töötades on võimalik kõrgetasemelist teadust teha. Populariseerida ettevõtetes töötamist kui reaalset karjäärialternatiivi Eesti noorte teadlaste ja doktorantide seas. Tihendada koostööd noorte teadlaste ja ettevõtete vahel.

Innar Liiv

Dotsent, Tallinna Tehnikaülikool 

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, informaatika, „Mustrite avastamine, kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises“ 2008.

Uurimisvaldkond: e-valitsemine ja andmeteadus, arvutuslik sotsiaalteadus, informatsiooni visualiseerimine ning andmekaeve tehnosiire tööstus- ja avaliku sektori rakendustesse.

Missioon ENTAs: Tuleviku töö, ametite ja teadlaste temaatika tõstatamine; suurandmete-põhise poliitikakujundamise toetamine; teadustulemuste siire tööstuslikesse ja avaliku sektori rakendustesse; ettevõtlus.

Lili Milani

Juhtivteadur, Tartu Ülikool

PhD: Uppsala Ülikool (Rootsi), molekulaarne meditsiin, „Geenide avaldumine vähirakkudes: splaissing, alleelspetsiifiline avaldumine ja DNA metülatsioon“ 2009.

Uurimisvaldkond: inimese geneetika, haiguste geneetika, farmakogeneetika, epigeneetika.

Missioon ENTAs: Soovin ENTA liikmena inspireerida tulevasi teadlasi, hoolitseda Eesti noorte teadlaste karjäärivõimaluste ja võrgustike loomise eest ning panustada asjatu bürokraatia vähendamise suunas!

Kerli Mõtus

Dotsent, Eesti Maaülikool

PhD: Eesti Maaülikool, veterinaarepidemioloogia, „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“ 2012.

Uurimisvaldkond: veterinaarepidemioloogia, piima- ja lihaveised, hukkumine, eutanaasia, riskitegurid ja põhjused.

Missioon ENTAs: Kaasa rääkida noorteadlastele olulistes küsimustes (rahastus, karjääri kujundamine, teaduse populariseerimine ja ühiskonnaga jagamine jne).

Eva Näripea

Filmiarhiivi direktor, Rahvusarhiiv / nõukogu liige, Eesti Kunstiakadeemia

PhD: Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus, „Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)“ 2011.

Uurimisvaldkond: filmiteadus.

Kärt Ojavee

Vanemteadur, Eesti Kunstiakadeemia 

PhD: Eesti Kunstiakadeemia, kunst ja disain, „Nutitekstiilid interjööris“ 2013.

Uurimisvaldkond: kõrgtehnoloogilised kangad, interaktiivsed ruumitekstiilid, disain,  tööstusdisain, tekstiilitehnoloogiad.

Missioon ENTAs: esindada loometööpõhise uurimistööga tegelevate disainerite ja kunstnike huve. Tulevikus soovin kaasa aidata valdkondadevahelise koostöö võimaluste leidmisele ja ellu viimisele. 

Ester Oras

Vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Cambridge'i Ülikool (UK), arheoloogia, „Peitvarade peitmispraktikad Läänemere idakaldal 1.‒9. sajandil pKr“ 2014.

Uurimisvaldkond: laboratoorne arheoloogia, analüütiline keemia, orgaanilised jäägianalüüsid, muinasaegne toitumine, muinasaegsed migratsiooniuuringud, dateerimine.

Missioon ENTAs: Multidistsplinaarsed uuringud, noorteadlaste roll akadeemias ja ühiskonnas, rahastamisküsimused.

Gert Preegel

Teadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, „Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid“ 2016.

Uurimisvaldkond: orgaaniline keemia, tööstuskeemia.

Missioon ENTAs: Noorte teadlaste karjäärivõimaluste parandamine, tõenduspõhise maailmvaate rakendamine ühiskonnas.

Marju Raju

Teadur, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikateadus, „Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest“ 2015.

Uurimisvaldkond: muusikapsühholoogia, beebide ja väikelaste laulmise areng.

Missioon ENTAs: ENTA liikmena soovin edendada noorte teadlaste positsiooni ühiskonnas ja propageerida teaduslikku mõtteviisi.

Ringa Raudla

Riigi rahanduse ja valitsemise professor, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Erfurdi Ülikool, majandusteadus, „Põhiseadus, riigi rahandus ja üleminekuriigid“ 2009.

Uurimisvaldkond: riigi rahandus, eelarvestamine, avaliku sektori finantsjuhtimine, haldusjuhtimise reformid, fiskaalpoliitika, institutsiooniökonoomika.

Missioon ENTAs: Minu eesmärkideks ENTAs on aidata kaasa majandus- ja riigiteaduslike diskussioonide edendamisele Eesti ühiskonnas, panustada tõenduspõhise otsustusprotsessi arendamisse avalikus sektoris ning tegeleda teaduse rahastuse teemadega.

Tuul Sepp

Loomaökoloogia kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, loomaökoloogia, „Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele“ 2012.

Uurimisvaldkond: loomaökoloogia, loomafüsioloogia, evolutsioonibioloogia, linnastumise ökoloogia, vananemine looduses.

Missioon ENTAs: Teaduse populariseerimise populariseerimine teadlaste seas, lastega noorteadlaste võimaluste parandamine.

Andra Siibak

Meediauuringute professor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon, „Eesti 'digitaalse põlvkonna' enesepresentatsioon“  2009.

Uurimisvaldkond: internetikasutus, sotsiaalmeedia, auditooriumid, privaatsus, põlvkonnad, digitaalne kirjaoskus, internetikasutuse vahendamine.

Missioon ENTAs: Oma missiooniks ENTAs pean teaduskommunikatsiooni arendamist, konkreetsemalt teaduse populariseerimist. Tahan seista hea selle eest, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandada täiendavaid teadmisi sellest, kuidas kommunikeerida enda teadustulemusi arusaadavalt, paeluvalt ning täpselt väga erinevatele sihtauditooriumitele ning erinevaid meediume kasutades. Samuti pean oluliseks, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandatut koheselt ka praktiseerida.    

Leho Tedersoo

Vanemteadur, Tartu Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, botaanika ja mükoloogia, „Ektomükoriisaseente elurikkus ja kooslused Eestis, Seishellidel ja Austraalias“ 2007.

Uurimisvaldkond: mükoloogia, ökoloogia, elurikkus, metagenoomika, mulla-eukarüoodid.

Missioon ENTAs: Loodan parandada noorte teadlaste ja doktorantide rahastamist ning lihtsustada aruandlust.

Elmo Tempel

Professor, Tartu Ülikooli Tartu observatoorium

PhD: Tartu Ülikool, astrofüüsika, „Galaktikate evolutsiooni mõistmine nende heledusfunktsiooni abil“ 2011.

Uurimisvaldkond: astronoomia, galaktikate füüsika, kosmoloogia, astro-statistika.

Missioon ENTAs: Võimalus muuta maailm selliseks, kus ise elada soovime. Edendada interdistsiplinaarset uurimistöö

Katrin Tiidenberg

Osaluskultuuri kaasprofessor, Tallinna Ülikool; järeldoktor, Aarhus Ülikool

PhD: Tallinna Ülikool, sotsioloogia, „Piltide jagamine, identiteediloome ja tähenduslikud suhted – kuidas mõista selfipraktikaid?“ 2015.

Uurimisvaldkond: sotsiaalmeedia, visuaalkultuur ja visuaalne eneseesitlus, fotograafia sotsiaalmeedias, selfied, normid ja normatiivsus, identiteet, digitaalsed uurimismeetodid ja uurimiseetika.

Missioon ENTAs: Esindada ja edendada sotsiaalteadusi ning internetiuuringuid ning noorte sotsiaalteadlaste ja internetiuurijate huve ENTAs ja laiemates Eesti teaduskeskusteludes. Panustada mõtlemispõhise ühiskonna arengusse ning kriitilise kultuurilise kirjaoskuse arengusse eriti selles, mis puudutab digitaalset ja võrgutehnoloogiast vahendatud suhtlust.

Aare Tool

Muusikateooria lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikateadus, „Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas“ 2016.

Uurimisvaldkond: muusikateooria, muusikaanalüüs, Eesti muusika.

Missioon ENTAs: Humanitaarteadlaste osalemine ENTA-s aitab kaasa sellele, et paremini teadvustada eri teadusvaldkondade sidemeid ja koostöövõimalusi.

Hannes Tõnisson

Vanemteadur, rannikute töörühm, ökoloogia keskus, Tallinna Ülikool

PhD: Tallinna Ülikool, ökoloogia (rannikute geoloogia), „Kruusa-veeristikurandlates esinevate maasäärte areng muutuva tormisuse ja meretasemete tingimustes“ 2008.

Uurimisvaldkond: rannaprotsessid, randade evolutsioon minevikus ja tänapäeval, geofüüsikaliste meetodite rakendamine rannaprotsesside uuringutes.

Missioon ENTAs: Sooviksin edendada noorte teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd, muuta olukorda kus noore teadlase peamiseks ja pea ainsaks väljundiks on ülikoolis töötamise jätkamine.

Heli Valtna

Vanemteadur, Tartu Ülikool; arendusprojektide juht, Milrem AS

PhD: Tartu Ülikool, füüsika „Ülevalgusekiirusega levivad lokaliseeritud laineväljad“ 2010.

Uurimisvaldkond: laineoptika, ülilaiaribaliste valgusväljade ajalis-ruumiline vormimine ja mõõtmine.

Missioon ENTAs: Soovin anda panuse Eesti teaduse, kõrghariduse ja teadmiste põhisele majanduse ökosüsteemi arengusse, jätkusuutlikkusse ning pikaajalise kandva visiooni välja töötamisse. 30‒40 aastat erialast karjääri on ühteaegu vastutus ja võimalus maailma uueks ning paremaks paigaks luua.

Hendrik Voll

Professor, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Chalmersi Tehnikaülikool, ehitus, „Jahutuskoormus ja päevavalgus kontorihoonetes. Akna kavandamise mõju“ 2008.

Uurimisvaldkond: sisekliima, küte, ventilatsioon, jahutus, päevavalgus, hoonete energiatõhusus, päikesekiirgus.

Missioon ENTAs: Tehnikaalase teaduse edendamine ja populariseerimine.

Vilistlased

Anneli Veispak 2017‒2019
Peeter Espak 2017‒2021
Äli Leijen 2017‒2021
Priit Purge 2017‒2021 

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) liikmeskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliikmetest. Tegevliikmeteks on doktorikraadiga Eesti teadlased, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide täitmisele. Liikmelisus lõppeb 41. eluaasta täitumisel või aktiivse osaluse lõppemisel. Vabanenud kohtadele valitakse aktiivsete noorte teadlaste seast igal aastal uued liikmed. Liikmeks saamise võimalusi kajastatakse siinsel kodulehel ja Facebookis. 

ENTA toetajaliikmeks on füüsiline või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes toetab ühingu tegevust. Toetajaliikmetel on tegevliikmete õigused, välja arvatud hääleõigus. Ühingu toetajaliikme võtab juhatus vastu oma otsusega. Toetajaliikmeks astumiseks tuleks saata sellekohane sooviavaldus aadressile enta@akadeemia.ee.

2021. aastal toimunud üldkoosolekul valis Eesti noorte teaduste akadeemia üldkogu uue viieliikmelise juhatuse:

Maarja Grossberg

President

Ester Oras

Asepresident

Helen Eenmaa

Asepresident (YASAS esindaja)

Innar Liiv

Finantsjuht

Marju Raju

Kommunikatsioonijuht

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA)
Kohtu 6, 10130 TALLINN
Reg nr: 80419747
enta@akadeemia.ee