ENTA

2017. aastal asutati Eesti teaduste akadeemia initsiatiivil Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA), mis on iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud MTÜ. Eesti noorte teaduste akadeemia eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste häälekandja ühiskonnas ning esindada Eesti noorte teadlaste huve, panustades teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas.

Eesti noorte teaduste akadeemia liikmed on väljapaistvad ja aktiivsed doktorikraadiga kuni 41 aastased teadlased, kes esitati liikmeks Eesti teaduste akadeemia kutsel Eesti teadusasutuste poolt ning kes peale seda on liikmeks kandideerinud ja vastu võetud.

Eesti noorte teaduste akadeemia tegeleb (noorte) teadlaste rahastuse küsimustega, arendab koostööd teiste noorte teadlaste akadeemiatega mujal maailmas, soodustab valdkondadeülest teadustööd, populariseerib teadust, teaduslikke meetodeid ja tõenduspõhist otsustusprotsessi ning panustab doktorantide ja doktorikraadiga inimeste karjäärivalikute laiendamisse Eesti ühiskonnas. Teeb koostööd Eesti teaduste akadeemiaga ning era- ja avaliku sektoriga, tutvustab Eesti teaduskeskkonda väljaspool Eestit, korraldab teaduskonverentse ja -üritusi ning soodustab teadlaste mobiilsust, luues tugivõrgustikku Eestist väljapool tegutsevatele noorteadlastele.

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA)
Kohtu 6, 10130 TALLINN
Reg nr: 80419747
enta@akadeemia.ee

2023

Konverents „Eesti noorteadlased välismaal“ toimus 3. jaanuaril teaduste akadeemia saalis ja on järelvaadatav Youtube'i-kanalil. Konverentsil tehtud fotod (fotograaf Aavo Kaine) asuvad siin.

2021–22

 • Eesti parlamendile suunatud lühivideosari iga-aastastel teaduspoliitilistel konverentsidel (2020–22).
 • Lühivideod, milles antakse teaduslikke nõuandeid seoses Covid-19 pandeemiaga (2021), rohelise üleminekuga (2022) ja kaasamisega akadeemilistes ringkondades (2022).
 • Ühisväljaanne: Tedersoo, L., Küngas, R., Oras, E. et al. Andmete jagamise tavad ja andmete kättesaadavus taotluse korral erinevad eri teadusharudes. Sci Data 8, 192 (2021). https://doi.org/10.1038/s41597-021-00981-0.
 • Ülemaailmne sessioon „Suuremast kaasamisest võitmine: Suhted mitmekesisuse ja akadeemilise kultuuri vahel“, akadeemiadevahelise partnerluse ja noorte akadeemiate ülemaailmse kohtumise iga kolme aasta tagant toimuval konverentsil (2022).
 • Soome ja Eesti teaduste akadeemiate ja Noorte teaduste akadeemiate ühine kohtumine (2022)
 • Iga-aastane artiklite sari Eesti ajalehtedes ja veebiajakirjades teaduse populariseerimiseks (2017–2022).

2020

märts: mobiliseerisime jõud, et analüüsida andmeid, teavitada avalikkust ning nõustada EV kriisikomisjoni teadusnõukoda Covid-19 pandeemia teemal

jaanuar: korraldasime Eesti noorte teaduste akadeemia liikmettele seminari teaduse populariseerimise strateegiate teemal, toetas TeaMe+

2019

november: võitsime Eesti teadusagentuuri teaduse populariseerimise konkursil oma artiklisarja „Milleks meile alusteadused?“ eest II koha

oktoober:

 • aitasime korraldada riigikogu kuuendat teaduspoliitika konverentsi „Teadus kui Eesti arengumootor (VI). Targalt piiratud planeedil“, mille arutelu keskendusteaduse rollile Eesti elu edendamisel ja ÜRO säästava arengu eesmärkide saavutamisel. https://novaator.err.ee/994165/otseulekanne-teaduspoliitika-konverents-riigikogus
 • korraldasime Eesti noorte teaduste akadeemia liikmeskonnale seminari teadusliidri rolli võtmisest, esines Marju Unt, toetas TeaMe+

september: korraldasime Eesti noorte teaduste akadeemia liikmeskonnale seminari teadusajakirjanduse ja teaduse populariseerimise teemal, esines Arko Olesk, toetas TeaMe+

august:

 • ühinesime Põhja-, ja Baltimaade noorte teadlaste avaldusega soolise võrdõiguslikkuse teemal. Ühisavaldusega liitusid Taani, Soome, Norra, Rootsi, Leedu, Läti ja Eesti noorte teaduste akadeemiad. Ühisavalduse tekst vt siit.
 • korraldasime ja modereerisime Arvamusfestivali värske teaduse ala. Värske teaduse ala paneelis „Kas igapäevaelus on värskest teadusest kasu?“ osalesid Tuul Sepp, Mario Kadastik, Katrin Tiidenberg, Marju Raju ja Ester Oras. Postimehe kasjastust toimunu kohta loe siit.

mai:

 • osalesime Euroopa noorte teaduste akadeemiate koostööseminaril Helsingis. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindas Kajar Köster
 • korraldasime Toompeal teadusrahastuse teemalise meeleavalduse „Eesti teaduse matus“. Kajastus FB-s on siin.

märts: osalesime Põhja-, ja Baltimaade noorte teaduste akadeemiate ühisel töötoal Stockhomis. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindasid Katrin Tiidenberg, Tuul Sepp ja Lili Milani.

veebruar:

 • korraldasime koos Eesti teadusajakirjanike seltsi ja teaduskojaga valimisdebati teaduspoliitika teemadel. Eesti noorte teaduste akadeemia poolt modereeris debatti Katrin Tiidenberg. Vt salvestust Novaatori portaalis.
 • korraldasime koos akadeemiliste ametiühingute nõukogu, teaduskoja ja üliõpilaskondadega teaduse toetuspäeva. Vt FB-sündmust siin.

jaanuar: valisime viis uut liiget. Pikemalt loe Novaatori portaalist siit.

2018

detsember: osalesime Eesti teaduse alarahastamise problemaatika avalikku keskustellu toomisel ja poliitilisel lobitööl, mis päädis teadusleppe allkirjastamisega EV presidendi juures, Eesti noorte teaduste akadeemiat esindas Els Heinsalu. https://novaator.err.ee/886104/eesti-teadusleppe-taistekst

aprill: koostöös Eesti akadeemiliste naiste ühinguga korraldasime Tartus ümarlaua teemal „Naisteadlaste rõõmud ja mured“. Diskussioonis osalesid Äli Leijen ja Karin Kogermann, vestlust modereeris Andra Siibak. https://www.facebook.com/195091304347648/posts/327938017729642/

märts: osalesime Euroopa noorte akadeemiate kohtumisel Amsterdamis. Eesti noorte teaduste akadeemiat esindasid Andra Siibak ja Heisi Kurig. https://globalyoungacademy.net/european-young-academies-meeting-in-amsterdam/

jaanuar: aitasime koos Eesti teaduste akadeemiaga korraldada konverentsi „Noorteadlased Eestis ja välismaal“. http://noorteadlased.ee/

Erik Abner

Teadur, Tartu Ülikool

PhD: Barcelona Pompeu Fabra Ülikool, Biomeditsiin, „Identification of HIV-1 reactivating quinoline compounds as bromodomain inhibitors“,  2016.

Uurimisvaldkond: inimese ja haiguste geneetika, viroloogia, mikropeptiidid

Missioon ENTAs: Populariseerida teaduslikku mõttelaadi, kirjeldada tänapäevase teaduse toimimise iseärasusi ning selgitada meie teadlaste töö kasulikkust ühiskonnas laiemalt. Soovin ka inspireerida Eesti noori tegelema erinevate loodusteadustega ning õpetada neid küsima õigeid küsimusi ümbritseva maailma toimimise kohta.

Kaur Alasoo

Bioinformaatika lektor

PhD: Cambridge'i ülikool, arvutuslik bioloogia, „Geenide avaldumise reguleerimine makrofaagide immuunvastuses“, 2017.

Uurimisvaldkond: Komplekshaiguste geneetika ja molekulaarsed mehhanismid

Missioon ENTAs: Teadlaskonna mitmekesisuse suurendamine ja teadusmahuka biotehnoloogilise ettevõtluse toetamine Eestis.

Jaan Aru

Vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Max Plancki Aju-uuringute instituut, psühholoogia ja ajuteadus, „Distilling the neural correlates of conscious perception“, 2014.

Uurimisvaldkond: ajuteadus, tehisintellekt.

Missioon ENTAs: Teaduse ja teadusliku mõtteviisi populariseerimine ühiskonnas. Tahan eriti noortele näidata, et teadlased on inimestena päris vahvad ja teevad huvitavaid asju. Samuti olen alati valmis vastama kõigi Eesti noorte teadlaste päringutele teaduses hakkamasaamise kohta.

Juhan Aru

Järeldoktor, ETH Zürich

PhD: ENS Lyon, matemaatika, „Gaussi vaba välja geomeetria ühes SLE protsesside ja KPZ seosega“, 2015.

Uurimisvaldkond: juhuslik geomeetria, stohhastilised protsessid.

Missioon ENTAs: Tahaksin kaasa aidata sellele, et meie terviku panus oleks suurem individuaalsete osade summast. Loodan, et meie erinevad taustad ja erinevad mõtteviisid aitavad värskelt läheneda küsimustele teaduse ja teadlaste olemusest ning rollist nii oma töölaua taga kui ühiskonnas laiemalt.

Anastasiya Astapova

Folkloristika kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, folkloristika, „Ei see ega teine: Valgevene määratlemine poliitilises folklooris“ 2015
Vene Teaduste Akadeemia, filoloogia, „Üliõpilaste anekdoodid: süžeed ja žanrid,” 2016.

Uurimisvaldkond: huumor, poliitiline folkloor, rahvuslus, migratsioon, lõimumine.

Missioon ENTAs: Tuua akadeemilist ja avalikku tähelepanu teemadele, mis on Eesti ühiskonnas olulised: keele- ja integratsioonipoliitikale ning sellele, kuidas need igapäevaselt töötavad; panustada Eesti teaduse maine tõstmisse nii avalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Mai Beilmann

Empiirilise sotsioloogia kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, sotsioloogia, „Sotsiaalne kapital ja individualism–kollektivism indiviidi tasandil”, 2017.

Uurimisvaldkond: sotsiaalne kapital, poliitiline ja kodanikuosalus, laste ja noorte osalus, heaolu ja haavatavus.

Mission ENTAs: Uuringutarkuse levitamine ühiskonnas ehk selgitamine, kuidas (sotsiaal)uuringuid tehakse ja miks on oluline (sotsiaal)uuringuis osaleda.

Juhan Hellerma

Teadur, Tallinna Ülikool; külalisteadur, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, filosoofia „Uurides aega: ajaloolise ajalisuse tänapäevaste käsituste analüüs“, 2020.

Uurimisvaldkond: Ajaloofilosoofia ja fenomenoloogia; presentism ajalooteaduses ja ühiskonnas laiemalt.

Mission ENTAs: Soovin seista selle eest, et dialoog teaduse ja ühiskonna vahel oleks mõtestatud ja mitmekihiline. Tahaksin panustada ka noorteadlaste karjäärivõimaluste edendamisse ning aidata neil mõtelda, kuidas oma uurimistööd kaasahaaravalt avalikkusega jagada.

Marju Himma

Ajakirjandusuuringute kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, „Eesti veebiajakirjanike oskuste rakendamine: hindamismudel toimetustele ja teadusuuringuteks“, 2018.

Uurimisvaldkond: Ajakirjanduspraktikad, teaduskommunikatsioon ja infokorratus.

Mission ENTAs: Püüan edendada tõhusat ja arutlevat teaduskommunikatsiooni noorteadlaste hulgas. Lisaks soovin algatada noorteadlaste hulgas arutelu akadeemiliste karjäärimudelite üle, panustades oma prakadeemiku ehk praktiku ja teadustöötaja kogemusega.

Madis Järvekülg

Teadur, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

PhD: Tallinna Ülikool, audiovisuaalkunstid ja meediauuringud, „Facebook kui digitaalne muusikaplatvorm: Eesti muusikakultuuri kommunikatiivne ümberorganiseerumine”, 2022.

Uurimisvaldkond: muusikatööstus, sotsiaalmeedia, digikultuur, meedia evolutsioon.

Missioon ENTAs: Esindan ja väärtustan akadeemilise töö mitmekesisust, meediauuringute ja samalaadsete liitvaldkondade huve, avastuslikke ning uudishimust lähtuvaid teadustöövorme, loovuurimuse ja loomepõhise doktorantuuri eripärasid ning kvalitatiivseid uurimisviise ja neile vastavaid uurimiseetika parimaid praktikaid. Seisan akadeemiliste institutsioonide ja protsesside läbipaistvuse printsiibi eest.

Mario Kadastik

Vanemteadur /teadusdirektor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, osakestefüüsika, „Kahekordse laenguga Higgs bosoni lagunemiste analüüs ja selle mõju neutriinofüüsikale“, 2008.

Uurimisvaldkond: eksperimentaalne osakestefüüsika.

Mission ENTAs: Minu peamiseks missiooniks on tagada teadlastele ja järelkasvule  parim võimalik keskkond, et Eesti saaks reaalselt liikuda edasi teadmistepõhisema ühiskonna suunas. Selles valguses võtan aktiivselt osa teaduspoliitika kujundamisest ning üritan seda just teha tipptasemel teaduse ja õppe võimaluste valguses, rahvusvahelistes uurimiskeskustes. Samuti edendada koostööd, teadusasutuste ja eraettevõtluse vahel ning leida võimalusi luua kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust tõstes erasektori TA võimekust ning arusaama miks see oluline on.

Mihkel Kama

Abiprofessor, Londoni Ülikooli Kolledž (UCL)

Kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Amsterdami Ülikool, astronoomia ja astrofüüsika, „Keskmise massiga noored tähed", 2013.

Uurimisvaldkond: tähtede ja planeetide teke ja keemiline koostis; eksoplaneedid

Missioon ENTAs: Soovin läbi tegevuse ENTAs viia ellu positiivseid muutuseid kolmes valdkonnas: 1) teaduspõhine mõtlemine ja ühiskond; 2) mitmekesine ja professionaalne teadlaskond; 3) Eesti teaduskeel inglisekeelses teadusmaailmas. Usun ka, et teadlastel on oluline roll avalikus kommunikatsioonis, olgu see läbi oma teadusvaldkonna tutvustamise, või hoopis läbi ühiskonnas levivatele hirmudele või valeinfole reageerimise.

Karin Kogermann

Dotsent, vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Helsingi Ülikool, farmaatsia, „Tahke aine muutuste uurimine dehüdratatsiooni ajal: uued arusaamad kasutades võnkespektroskoopiat ja mitmemuutuja analüüsi“, 2008.

Uurimisvaldkond: raviaine tahke faas, raviaine-abiaine interaktsioonid, protsessi-aegne analüütiline tehnoloogia, nanopreparaatide/nanokandursüsteemide disain ja valmistamine, antimikroobsed ravimkandursüsteemid, bakteriaalsed (haava)infektsioonid, antibakteriaalsete ainete toimemehhanismid.

Missioon ENTAs: Aidata kaasa teaduse populariseerimisele Eestis, tutvustada farmaatsiat kui, teadust ühiskonnas ja aidata kaasa noorte teadlaste enesearendamisvõimaluste ja omavahelise koostöö parandamisele.

Heisi Kurig

Teadur, Tartu Ülikool

PhD:Tartu Ülikool, keemia, „Ioonsetel vedelikel baseeruvad elektrilise kaksikkihi kondensaatorid“, 2011.

Uurimisvaldkond: elektrokeemia, füüsikaline keemia, energia salvestamine, gaaside sorptsioon, vesinik, neutronhajumismeetodid.

Missioon ENTAs: Minu jaoks tähendab ENTA-sse kuulumine võimalust lüüa aktiivselt kaasa Eesti ühiskonna arengus, lähtudes teaduspõhistest faktidest. Üheks peamiseks ENTA rollidest näen Eesti noorte teadlaste hääle kuuldavaks tegemist ja teaduse mõju kasvatamist erinevates ühiskondlikes otsustusprotsessides.

Vladimir Kuts

Teadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, “Uudne digitaalsete kaksikute arendusmetoodika robottootmisrakkude sidustamiseks targa tööstuse keskkonnas”, 2019.

Uurimisvaldkonnad: digitaalsed kaksikud, inimeste ja robotite vaheline koostöö ja virtuaal/liitreaalsus tööstuses.

Missioon ENTAs: Eesti teaduse populariseerimine välismaal, rahvusvahelise mobiilsuse Eestist minejate protsendi tõstmine, ning tekitada kindlust selles, et doktorantuuri lõpetav inimene oleks selgelt teadlik oma tulevase karjäärialase teekonna võimalustest.

Rainer Küngas

Juhtiv arendusinsener, Haldor Topsoe A/S

PhD: Pennsylvania Ülikool, keemiatehnika, „Infiltreerimise meetodil valmistatud tahkeoksiidkütuseelementide katoodide võimsusomadusi ja ajalist stabiilsust mõjutavad tegurid“, 2012.

Uurimisvaldkonnad: heterogeenne katalüüs, tahkiste elektrokeemia, kütuseelemendid, elektrolüüserid, patareimaterjalid, keraamiliste materjalide töötlemine, katseplaneerimise statistiliste meetodite rakendamine tööstuslikes protsessides.

Missioon ENTAs: Näidata, et ka ettevõttes töötades on võimalik kõrgetasemelist teadust teha. Populariseerida ettevõtetes töötamist kui reaalset karjäärialternatiivi Eesti noorte teadlaste ja doktorantide seas. Tihendada koostööd noorte teadlaste ja ettevõtete vahel.

Triin Laisk

Kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, arstiteadus, „Geneetiline varieeruvus kui naisepoolse viljatuse eelsoodumuse mõjutaja ja võimalike uute biomarkerite allikas“

Uurimisvaldkond: naiste tervis, viljakuse ja viljatuse geneetiline taust, geneetiline epidemioloogia

Missioon ENTAs: ENTA liikmena tahaksin teaduse ja teadlased inimestele ja ühiskonnale lähemale tuua, aidata kaasa teaduspõhise info levikule ning oma kogemuste ja tegudega olla eeskujuks ka teistele teadlastele.

Innar Liiv

Dotsent, Tallinna Tehnikaülikool 

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, informaatika, „Mustrite avastamine, kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises“, 2008.

Uurimisvaldkond: e-valitsemine ja andmeteadus, arvutuslik sotsiaalteadus, informatsiooni visualiseerimine ning andmekaeve tehnosiire tööstus- ja avaliku sektori rakendustesse.

Missioon ENTAs: Tuleviku töö, ametite ja teadlaste temaatika tõstatamine; suurandmete-põhise poliitikakujundamise toetamine; teadustulemuste siire tööstuslikesse ja avaliku sektori rakendustesse; ettevõtlus.

Kerli Liivand

Vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

PhD: Tartu Ülikool, keemia, „Elektroformeerimise meetodil valmistatud separaatormaterjalide mõju elektrilise kaksikkihi kondensaatori karakteristikutele“, 2013.
Uurimisvaldkond: elektrokeemia, metallurgia, ringmajandus, energia muundamine ja salvestamine, heterogeenne katalüüs, akumaterjalid, materjalide ümbertöötlemine/väärindamine.

Missioon ENTAs: Seista noorteadlaste rahastuse ja arenguvõimaluste eest. Edendada interdistsiplinaarset teadus- ja arenduskoostööd erinevate institutsioonide vahel.

kerli.liivand@kbfi.ee
ETISe profiil

Kristiina Mark

Teadur, Eesti Maaülikool 

PhD: Tartu Ülikool, botaanika ja mükoloogia, „Liikide lahknemine ja nende piiritlemine valitud lihheniseerunud seente rühmades sugukonnas Parmeliaceae (Ascomycota)”, 2016

Uurimisvaldkond: : sümbioosi bioloogia, samblike ning nende sümbiontide, sh mikrovetikate bioloogia, füsioloogia ja ökoloogia.

Missioon ENTAs: Soovin panustada teaduste ja teadustegevuste tutvustamisel ühiskonnas aga eelkõige Eesti noorte seas. Samuti pean oluliseks loodus- ja keskkonnateaduste populariseerimist, keskkonnateadlikkuse ning teaduspõhise mõtlemise julgustamist ning tunnustamist.

Lili Milani

Juhtivteadur, Tartu Ülikool

PhD: Uppsala Ülikool (Rootsi), molekulaarne meditsiin, „Geenide avaldumine vähirakkudes: splaissing, alleelspetsiifiline avaldumine ja DNA metülatsioon“, 2009.

Uurimisvaldkond: inimese geneetika, haiguste geneetika, farmakogeneetika, epigeneetika.

Missioon ENTAs: Soovin ENTA liikmena inspireerida tulevasi teadlasi, hoolitseda Eesti noorte teadlaste karjäärivõimaluste ja võrgustike loomise eest ning panustada asjatu bürokraatia vähendamise suunas!

Kerli Mõtus

Dotsent, Eesti Maaülikool

PhD: Eesti Maaülikool, veterinaarepidemioloogia, „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“, 2012.

Uurimisvaldkond: veterinaarepidemioloogia, piima- ja lihaveised, hukkumine, eutanaasia, riskitegurid ja põhjused.

Missioon ENTAs: Kaasa rääkida noorteadlastele olulistes küsimustes (rahastus, karjääri kujundamine, teaduse populariseerimine ja ühiskonnaga jagamine jne).

Miina Norvik

Teadur, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

PhD: Taru Ülikool, läänemeresoome keeled, „Tuleviku väljendamise vahendid liivi keeles läänemeresoome keelte taustal“, 2015.

Uurimisvaldkond: läänemeresoome keeled, areaalne  tüpoloogia, keelte struktuurijooned

Missioon ENTAs: Soovin seista hea selle eest, et ka keelevaldkonna hääl esindatud. Tahan aidata kaasa teaduse populariseerimisele nii noorte hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt. Samuti pean väga oluliseks erialadeülest suhtlust ja koostööd ning selle edendamist.

Kärt Ojavee

Vanemteadur, Eesti Kunstiakadeemia 

PhD: Eesti Kunstiakadeemia, kunst ja disain, „Nutitekstiilid interjööris“, 2013.

Uurimisvaldkond: kõrgtehnoloogilised kangad, interaktiivsed ruumitekstiilid, disain,  tööstusdisain, tekstiilitehnoloogiad.

Missioon ENTAs: esindada loometööpõhise uurimistööga tegelevate disainerite ja kunstnike huve. Tulevikus soovin kaasa aidata valdkondadevahelise koostöö võimaluste leidmisele ja ellu viimisele. 

Ester Oras

Vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Cambridge'i Ülikool (UK), arheoloogia, „Peitvarade peitmispraktikad Läänemere idakaldal 1.‒9. sajandil pKr“, 2014.

Uurimisvaldkond: laboratoorne arheoloogia, analüütiline keemia, orgaanilised jäägianalüüsid, muinasaegne toitumine, muinasaegsed migratsiooniuuringud, dateerimine.

Missioon ENTAs: Multidistsplinaarsed uuringud, noorteadlaste roll akadeemias ja ühiskonnas, rahastamisküsimused.

Sander Pajusalu

PhD: Tartu Ülikool, arstiteadus „Mendeliaarsete haiguste ülegenoomne diagnostika: kromosomaalsest mikrokiibi analüüsist järgmise põlvkonna sekveneerimiseni“, 2017.

Uurimisvaldkond: Kliiniline genoomika, pärilikud haigused

Missioon ENTAs: Seisan interdistsiplinaarsuse eest ja teadusvaldkondade vaheliste tehislike piiride vastu. Soovin, et parimast teadusest võidaksid kõik – nii teadlased ise kui ka kogu ühiskond. Tahan kaasa aidata kogu Eesti teaduspõhisemaks arenemisele.

Sille Pihlak

Teadur, Eesti Kunstiakadeemia

PhD: Eesti Kunstiakadeemia “Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse metodoloogia kujunemine puitarhitektuuris”, 2020.

Uurimisvaldkond: Sille Pihlak on praktiseeriv arhitekt, õppejõud ja teadur Eesti Kunstiakadeemias. Oma igapäevatöös ajab ta uue ruumikultuuri jälgi, mis pakuks alternatiive tavapärasele hoone esteetikale ning lahendusi muutustele, mis tulenevad meie eetilisest kohustusest tegeleda pöörangutega kliimas ja ühiskonnas.

Missioon ENTAs: ENTA liikmena loodan tutvustada loovuurimusliku teaduse sisu, tugevndada teaduspõhist ruumiloomet (ja disaini) ning näidata teadmusmahuka ettevõtluse vajalikkust. 

Gert Preegel

Teadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, „Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid“ , 2016.

Uurimisvaldkond: orgaaniline keemia, tööstuskeemia.

Missioon ENTAs: Noorte teadlaste karjäärivõimaluste parandamine, tõenduspõhise maailmvaate rakendamine ühiskonnas.

Marju Raju

Teadur, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikateadus, „Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest“, 2015.

Uurimisvaldkond: muusikapsühholoogia, beebide ja väikelaste laulmise areng.

Missioon ENTAs: ENTA liikmena soovin edendada noorte teadlaste positsiooni ühiskonnas ja propageerida teaduslikku mõtteviisi.

Kadi Liis Saar

Teadur, Cambridge’i Ülikool

PhD: Cambridge’i Ülikool, „Advances in biophysical characterisation through micron scale flow engineering“, 2019.

Uurimisvaldkond: Biofüüsikaline keemia ja masinõpe

Missioon ENTAs: Toetada tehnoloogiasiiret biotehnoloogia valdkonnas ja teadmismahukate ettevõtete teket, innovatsiooni ja arengut. Laiemas mastaabis, teaduse ühiskonnale lähemale toomine ja selle populariseerimine noorte seas, et kasvaksime järjest tugevamaks teadmiste- ja teaduspõhiseks ühiskonnaks.

Tuul Sepp

Loomaökoloogia kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, loomaökoloogia, „Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele“, 2012.

Uurimisvaldkond: loomaökoloogia, loomafüsioloogia, evolutsioonibioloogia, .vananemine looduses.

Missioon ENTAs: Teaduse populariseerimise populariseerimine teadlaste seas, lastega noorteadlaste võimaluste parandamine.

Andra Siibak

Meediauuringute professor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon, „Eesti 'digitaalse põlvkonna' enesepresentatsioon“, 2009.

Uurimisvaldkond: internetikasutus, sotsiaalmeedia, auditooriumid, privaatsus, põlvkonnad, digitaalne kirjaoskus, internetikasutuse vahendamine.

Missioon ENTAs: Oma missiooniks ENTAs pean teaduskommunikatsiooni arendamist, konkreetsemalt teaduse populariseerimist. Tahan seista hea selle eest, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandada täiendavaid teadmisi sellest, kuidas kommunikeerida enda teadustulemusi arusaadavalt, paeluvalt ning täpselt väga erinevatele sihtauditooriumitele ning erinevaid meediume kasutades. Samuti pean oluliseks, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandatut koheselt ka praktiseerida.    

Jaak Sikk

Lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, nüüdisimprovisatsioon, „Stiimuli abil indutseeritud mentaalse kujutluse mõju vabaimprovisatsioonilise mänguprotsessi kvaliteedile“, 2020.

Uurimisvaldkond: improvisatsioon, kujutlusvõime.

Missioon ENTAs: Loovuurija ja praktiseeriva muusikuna on erinevate filosoofiliste kontseptsioonide ning neurokognitiivsete mudelite sügavuti kogemine, teadvustamine ning kunstiline rakendamine minu igapäev. Soovin luua uut väärtust, mis pärineb teooria ning praktika ühendusalalt. Samuti on minu prioriteediks valdkondade- ja institutsioonideülene koostöö. 

Tõnn Talpsepp

Vanemteadur Tallinna Tehnikaülikool, järeldoktor Aalto Ülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, finantsökonoomika: „Investorite käitumine ning volatiilsuse asümmeetria“, 2010.

Uurimisvaldkond: käitumuslik rahandus, finantstehnoloogia

Missioon ENTAs: Propageerida teadus- ja andmepõhist lähenemist; olla abiks akadeemilist karjääri alustavate noorteadlaste teel ning aidata noori jätkata õpingutega doktori tasemel.

Martin Thalfeldt

Hoonete tehnosüsteemide abiprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, ehitus ja keskkonnatehnika, "Külmas kliimas asuvate energiatõhusate büroohoonete fassaadi energia- ja majandusanalüüs", 2016.

Uurimisvaldkond: hoonete energiatõhusus ja sisekliima; kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kavandamine; hoonete toimivuse hindamine reaalajas

Missioon ENTAs: Sooviksin edendada interdistsiplinaarse teadus- ja arendustööd nii ülikoolide sees kui ka vahel ning erinevate sektorite koostöös. Samuti pean oluliseks, et noorteadlasi toetataks üleminekul juhendatavast juhendajaks.

Aare Tool

Muusikateooria lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikateadus, „Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas“, 2016.

Uurimisvaldkond: muusikateooria, muusikaanalüüs, Eesti muusika.

Missioon ENTAs: Humanitaarteadlaste osalemine ENTA-s aitab kaasa sellele, et paremini teadvustada eri teadusvaldkondade sidemeid ja koostöövõimalusi.

Kaspar Tootsi

Ortopeedia teadur, arst-õppejõud; Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum

Tartu Ülikool, “Osteoartroosi kardiovaskulaarne ja metaboloomiline profileerimine”, 2017.

Uurimisvaldkond: ortopeedia, metaboloomika, kardiovaskulaarsed haigused

Missioon ENTAs: Soovin populariseerida teaduspõhist meditsiini, et ühiskonnas oleks vähem ruumi ohtlikule pseudoteadusele. Seisan teadlaste suurema väärtustamise eest ühiskonnas.

Toomas Vaimann

Juhtivteadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, energia- ja geotehnika, „Asünkroonmasina rootori diagnostika staatorisignaalide uurimise meetodil“, 2014.

Uurimisvaldkond: elektrimasinad, elektrimasinate ja -ajamite diagnostika, olukorraseire, prognostika.

Missioon ENTAs: Minu missioon ENTAs on populariseerida ja edendada inseneeriat kui teadusmahukat rakendusteadust. Seista noorteadlaste rahastuse ja arenguvõimaluste eest.

Heli Valtna

Vanemteadur, Tartu Ülikool; arendusprojektide juht, LightCode Photonics OÜ asutaja ja tegevjuht

PhD: Tartu Ülikool, füüsika „Ülevalgusekiirusega levivad lokaliseeritud laineväljad“, 2010.

Uurimisvaldkond: laineoptika, ülilaiaribaliste valgusväljade ajalis-ruumiline vormimine ja mõõtmine.

Missioon ENTAs: Soovin anda panuse Eesti teaduse, kõrghariduse ja teadmiste põhisele majanduse ökosüsteemi arengusse, jätkusuutlikkusse ning pikaajalise kandva visiooni välja töötamisse. 30‒40 aastat erialast karjääri on ühteaegu vastutus ja võimalus maailma uueks ning paremaks paigaks luua.

Hardi Veermäe

Vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

PhD: Tartu Ülikool, teoreetiline füüsika, „Elektromagnetismi tüüpi vastastikmõjuga tumeaine”, 2017.

Uurimisvaldkond: kõrge energia füüsika, kosmoloogia, gravitatsioonilainete astronoomia.

Missioon ENTAs: Minu eesmärk on panustada Eesti kui teadusriigi arengusse ja muuta Eesti teadlastele atraktiivsemaks sihtriigiks. Samuti teadusliku mõtteviisi ja täppisteaduste populariseerimine Eesti ühiskonnas.

Aro Velmet

Euroopa ajaloo abiprofessor, Lõuna-California Ülikool; külalisteadur, Tartu Ülikool

PhD: New Yorgi Ülikool, ajalugu ja prantsuse uuringud, “Pasteuri impeerium: bakterioloogia, poliitika ja transnatsionaalne teadus, 18901945”, 2016.

Uurimisvaldkond: teaduse, tehnoloogia ja meditsiini ajalugu, kolonialism, impeeriumid, üleilmne valitsemine, soouuringud, andmetöötluse ja arvutustehnika ajalugu, kultuuriajalugu.

Missioon ENTAs: Esindada humanitaarteadlaste ja teaduse- ja tehnoloogiauurijate huve ENTAs ja laiemates Eesti teaduskeskusteludes. Panustada teaduspõhise otsustamise edendamisse Eesti ühiskonnas ja kriitilise teadusmõtte levikusse Eesti meediapildis. Panustada soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja inimväärikust austava töökeskkonna arengusse teaduses. 

Vilistlased

Anneli Veispak, liige 2017‒2019
Peeter Espak, liige 2017‒2021
Äli Leijen, liige 2017‒2021
Priit Purge, liige 2017‒2021
Elmo Tempel, liige 2017‒2021, 2021 valitud TA akadeemikuks
Els Heinsalu, liige 2017‒2022, president 2017‒2019
Eva Näripea, liige 2017‒2022
Hannes Tõnisson, liige 2017‒2022
Hendrik Voll, liige 2017‒2022
Kajar Köster, liige 2017‒2022
Katrin Tiidenberg, liige 2017‒2022
Kristo Karjust, liige 2017‒2022
Leho Tedersoo, liige 2017‒2022
Ringa Raudla, liige 2017‒2022
Helen Eenmaa, liige 2018‒2023
Maarja Grossberg-Kuusk, liige 2017‒2023, president 2021‒2023

Toetajaliikmed

Kristo Karjust
Leho Tedersoo
Äli Leijen
Katrin Tiidenberg
Kajar Köster
Helen Eenmaa
Maarja Grossberg-Kuusk

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) liikmeskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliikmetest. Tegevliikmeteks on doktorikraadiga Eesti teadlased, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide täitmisele. Liikmelisus lõppeb 41. eluaasta täitumisel või aktiivse osaluse lõppemisel. Vabanenud kohtadele valitakse aktiivsete noorte teadlaste seast igal aastal uued liikmed. Liikmeks saamise võimalusi kajastatakse siinsel kodulehel ja Facebookis. 

ENTA toetajaliikmeks on füüsiline või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes toetab ühingu tegevust. Toetajaliikmetel on tegevliikmete õigused, välja arvatud hääleõigus. Ühingu toetajaliikme võtab juhatus vastu oma otsusega. Toetajaliikmeks astumiseks tuleks saata sellekohane sooviavaldus aadressile enta@akadeemia.ee.

2023. aastal valis Eesti noorte teaduste akadeemia uue juhatuse:

Toomas Vaimann

President

Miina Norvik

Asepresident

Martin Thalfeldt

Asepresident

Mihkel Kama

Peasekretär

Erik Abner

Kommunikatsioonijuht

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA)
Kohtu 6, 10130 TALLINN
Reg nr: 80419747
enta@akadeemia.ee