Akadeemia üldkogu aastakoosolek 19. aprillil 2023

Üldkogu aastakoosolek toimub 19. aprillil 2023 algusega kell 11.

Koosoleku esimesest osast toimunud otsülekanne on järelvaadatav teaduste akadeemia Youtube'i-kanalis.

11.00Avamine
11.10Autasustamine akadeemik Harald Kerese nimelise medaliga.
Eesti Teaduste Akadeemia kuldmärgi üleandmine.
11.30Ettekanne „Usaldusest, usaldusväärsusest ja vastutusest“. Akadeemik Anu Realo, Warwicki ülikool. Videosalvestis.
12.15Akadeemia 2022. aasta tegevuse aruanne. President Tarmo Soomere
12.45Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori lepingu allkirjastamine professor Birute Klaas-Langiga
Otseülekande lõpp. Vaheaeg
13.30Akadeemia finantstegevus 2022 ja eelarve 2023. Akadeemia peasekretär Jaak Järv
13.40Akadeemikutasude määramine perioodiks 01.05.2023–30.04.2024. Jaak Järv
13.55Akadeemia uute liikmete valimisest. Tarmo Soomere
14.10Sõnavõtud ja arutelu
Lõppsõna. Tarmo Soomere