Energeetikapäev teaduste akadeemias

21. novembril 2022 toimus Eesti teaduste akadeemias energeetikapäev kaheosalise üritusena: 1) ümarlaud „Energeetika väljakutsed“ ja 2) tulevikuenergeetika uurija-professori kandidaatide konverents.

Üritus on järele vaadatav akadeemia Youtube´i kanalist.

I Ümarlaual „Energeetika väljakutsed“ arutati aktuaalseid teemaga seotud probleeme ja nende võimalikke lahendusi. Jutuks tulevad varustuskindlus, juhitav tootmine, tarbimise juhtimine (agregeerimine), salvestus, taskukohasus ja keskkonnamõjud. Arutelu fookus oli sellel, mida suurtarbijad ja erakapitalil tegutsevad kütuse- ja energiaettevõtted ootavad riigi kujundatavalt energiapoliitikalt ning millised võiksid olla selle eesmärgid ja väljundid.

ÜMARLAUA KOKKUVÕTTE JA ETTEPANEKUD leiab siit ja fotod siit.

II Tulevikuenergeetika uurija-professori kandidaatide konverentsil tegid ettekanded septembri lõpus välja kuulutatud tulevikuenergeetika uurija-professori konkursil osalevad üheksa kandidaati. Teaduste akadeemia juhatus teeb kandidaatide seast valiku konkursikomisjoni ettepanekul 13. detsembril. Tulevikuenergeetika uurija-professor valitakse kolmeks aastaks (2023–2025). Rohkem infot siin.

KONVERENTSI KAVA

15.00–15.05Avasõnad
Mart Kalm, akadeemik, Eesti kunstiakadeemia rektor, uurija-professorite konkursikomisjoni esimees
15.05–15.20Kindel ja kliimaneutraalne tulevikuenergeetika
Marti Jeltsov, keemilise ja bioloogilise füüsika instituut, tuumateaduse ja tehnoloogia töörühma juht
15.20–15.35Keemiliselt funktsionaliseeritud süsinikmaterjalid haruldaste muldmetallide elektrokeemiliseks eraldamiseks Eesti fosforiidimaagist
Alar Jänes, Tartu ülikool, keemia instituut, füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor
15.35–15.50Uue põlvkonna materjalid nutikate energialahenduste loomiseks
Nadežda Kongi, Tartu ülikool, keemia instituut, kolloid- ja keskkonnakeemia kaasprofessor
15.50–16.05Kogukonnavõrkude paindlikkust suurendavad meetmed ja rakendused elektri tarkvõrkudes – teekaart
Argo Rosin, Tallinna tehnikaülikool, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, kaasprofessor tenuuris
16.05–16.20Establishing Energy Chemistry as Catalyst for Interdisciplinary Research in Estonia
Pavel Starkov, Tallinna tehnikaülikool, vanemteadur
16.20–16.30 Sirutuspaus
16.30–16.45Autonoomsete personaalsete energiaallikate arendamine tulevikuenergeetika hajussüsteemide rakendustes
Aile Tamm, Tartu ülikool, füüsika instituut, materjaliteaduse kaasprofessor
16.45–17.00Katalüsaatormaterjalide arendamine elektrokeemilistele seadmetele jätkusuutliku tulevikuenergeetika hüvanguks
Kaido Tammeveski, Tartu ülikool, keemia instituut, kolloid- ja keskkonnakeemia professor
17.00–17.15Elektrimasinate tulevikusuunad
Toomas Vaimann, Tallinna tehnikaülikool, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, vanemteadur
17.15–17.30Development of the HERC technology to maximize the energy production
Vitali Podgurski, Tallinna tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituut, vanemteadur