Sovetiaja kirjanduselu konverents 5.–6. mail Tallinnas ja Tartus

Tänavu 5.–6. mail korraldavad Rahvusarhiiv, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo rahvusprofessuur ja Eesti teaduste akadeemia konverentsi „Sovetiaja kirjandus- ja kultuurielu. Uued allikad, lähenemisviisid, tõlgendused“.

Esimesel päeval Tallinnas ja teisel Tartus peetava konverentsi ettekannete huviorbiidis on ajastut iseloomustava kirjandus- ja kultuurielu institutsionaalne ning ideoloogiline raamistik, ühiskonna vaimuelu suukorvistamise erinevad praktikad, tolleaegne looming ja loomeolud, suhted Välis-Eestiga ja rida teisi haakuvaid teemasid.

Konverentsi avasõnad ütleb teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Ettekannetega esinevad kirjandusteadlased ja ajaloolased Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusest ning Eesti Mälu instituudist. Esinejate seas on ka akadeemikud Jaan Undusk ja Tõnu Tannberg.

Konverentsi programm on leitav arhiivi veebilehelt, ühtlasi saab iga osaleja end seal leiduva vormi kaudu registreerida hiljemalt 27. aprilliks (sh teavitada transpordisoovist):
https://www.ra.ee/sovetiaja-kirjanduselu-konverents/.

Lähem teave: Tõnu Tannberg (tonu.tannberg@ra.ee, 522 8790).