Akadeemilise Teoloogia Seltsi ettekandepäev

Akadeemilise teoloogia seltsi ettekandepäev „Teoloogia – moodsa aja teadus?“ toimub 31. märtsil 2023. a Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn). Osaleda võivad kõik huvilised.

Päevakord

13.00–13.10 Seminari avamine.
Eesti teaduste akadeemia (esindaja kinnitamisel), Akadeemilise teoloogia selts, Ain Riistan, dr. theol (usuteadus), Uue Testamendi lektor (TÜ usuteaduskond), seltsi aseesimees
13.10–15.10 Ettekanded

13.10–13.40
Piibliteaduste tänapäevased väljakutsed. Urmas Nõmmik, dr.theol.habil, Vana
Testamendi ja semitistika professor, TÜ usuteaduskond
13.40–14.10 Mis toimub patristikas? Tarmo Toom, PhD (teoloogia), patristika kaasprofessor, TÜ usuteaduskond
14.10–14.40Süstemaatilise teoloogia tänapäevased probleemid. Anne Kull, PhD (teoloogia),
süstemaatilise usuteaduse professor, TÜ usuteaduskond
14.40–15.10 Teaduse ja religiooni dialoog kui iseseisev uurimisharu. Roland Karo, dr.theol
(usuteadus), süstemaatilise usuteaduse lektor, TÜ usuteaduskonna juhataja
15.10Kohvipaus
15.40–16.40Paneeldiskussioon teemal „Kuidas on teoloogia teadus?“
Lisaks ettekande pidanutele osalevad paneelis ka:
- Toomas Jürgenstein, hiljutine Riigikogu liige ning Hugo Treffneri gümnaasiumi usundiloo ja filosoofia õpetaja
- Meelis Friedenthal, dr.theol (usuteadus), Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo kaasprofessor, TÜ raamatukogu teaduskeskus; mõtteloo kaasprofessor, TÜ filosoofia ja semiootika instituut
- Indrek Peedu, PhD (religiooniuuringud), religiooniuuringute lektor, TÜ usuteaduskond
17.00Akadeemilise teoloogia seltsi aastakoosolek seltsi liikmetele