Heidelbergi ja Eesti teaduste akadeemiate ühisseminar

Heidelbergi teaduste akadeemia ja Eesti teaduste akadeemia esimene ühisseminar toimub 13. aprillil 2023 kell 10.30–17 Eesti teaduste akadeemias, Kohtu 6, Tallinn.

Eesti teaduste akadeemia ja Heidelbergi teaduste akadeemia varasem koostöö on toimunud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kaudu. Kahe sõsarakadeemia – Heidelbergi teaduste akadeemia ning Eesti teaduste akadeemia esimene ühine seminar keskendub vajadustele, edulugudele ja võimalustele viia läbi pikaajalisi teadusuuringuid sotsiaal- ja humanitaarteaduste alal, sh keeleteadus, kultuur, ajalugu ja õigusteadus.

Programm
Seminaril tehtud fotogalerii.
Seminar toimub inglise keeles.

10.30Welcome Coffee
11.00 Opening, President Tarmo Soomere, Estonian Academy of Sciences
11.15 President Bernd Schneidmüller, Heidelberg Academy of Sciences and Humanities,
“The Heidelberg Academy of Sciences and Humanities and The German Academy Programme“

Vice-President Matthias Kind, Heidelberg Academy of Sciences and Humanities,
“The Young Academy |HAdW"
11.45 Roundtable of Estonian scientists who have done research in Germany, exchange of experiences
Dr. Tiina Kala, Tallinn City Archives, Tallinn University
Dr. Peeter Järvelaid, Tallinn University, School of Governance, Law and Society
Dr. Aldur Vunk, Honorary Member of the C. G. Jochmann Society in Heidelberg
Prof. Jüri Engelbrecht, Estonian Academy of Sciences
Prof. Emeritus Jüri Kivimäe, University of Toronto
12.45Lunch
13.45Constructions of Europe in the Middle Ages
Prof. Bernd Schneidmüller, Heidelberg Academy of Sciences and Humanities,
“Medieval Europe – Concepts and Alterities“
Prof. Anti Selart, University of Tartu,
“Europe and Rus' in the Middle Ages“
Prof. Marek Tamm, Estonian Academy of Sciences, Tallinn University,
“Making Livonia, Making Europe in the Middle Ages“
14.45Carl Gustav Jochmann Society in Heidelberg
Prof. Ulrich Kronauer, Chairman of the C. G. Jochmann Society in Heidelberg
Prof. Jaan Undusk, Honorary Member of the C.G. Jochmann Society in Heidelberg, Estonian Academy of Sciences, Under and Tuglas Literature Centre of the Estonian Academy of Sciences
15.30Discussion on the future of cooperation between the two academies
16.00Conclusions
16.15Reception

Kontakt ja lisainfo: Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee