Riigiõiguse allikad

Kirjutatud seaduste, ka põhiseaduse, tähenduse ja sõnumi mõistmiseks on sageli oline tajuda, millised argumendid viisid konkreetse sõnastuseni, miks on mõni nüanss tugevasti rõhutatud ja miks mõni pealtnäha oluline aspekt ei ole üldse kajastatud.

Teejuht sellesse maailma on seaduse vastuvõtmisele eelnenud arutluste protokollid, ametlikud kirjad, osalejate märkmed, arupärimised, kõnede alusmaterjalid ja kokkuvõtted arvamusartiklid, asjakohased käsikirjad ja muu materjal. Need tekstid ei pruugi olla sõnastatud lõplikus vormis, kuid sageli annavad need aimu mõttevahetuse ulatusesest ja sügavusest ning sellisena võivad olla heaks suunanäitajaks nüüdisaegses maailmas.

Riigiõiguse sihtkapital soovib soodustada Eesti riigiõiguse kujunemise ja arengu seisukohalt oluliste Eesti Vabariigi riigiõiguslike tüvitekstide laiemat kasutamist riigiõiguse õppimisel, õpetamisel ja uurimisel. Esimene samm selles suunas on riigiõiguse oluliste arhiiviallikate ja teavikute digiteerimine ning neile võimalikult kerge juurdepääsu loomine.

Püüame jõudumööda selgitada välja, kus paiknevad riigiõiguse olulised allikad ja teavikud, digiteerida seni digiteerimata allikad ning teha digiteeritud allikad ja teavikud lihtsamalt kättesaadavaks. Kaasaja digimaailmas tähendab see, et loome eri institutsioonide (nt rahvusarhiiv ja rahvusraamatukogu) veebikeskkondades (nt Saaga ja Digar) avaldatud allikatele uued juurdepääsuteed.

Probleem, mida sellega lahendame, on olemuselt lihtne. Praegu puudub ühine teabevärav riigiõiguse allikate ja teavikuteni jõudmiseks, mistõttu on isegi juba digiteeritud allikmaterjalide leidmine ja neile ligipääs raskendatud. Riigiõiguse allikmaterjalide digikogu tähendab siin linkide kogu, mis viib erinevates arhiivides paiknevate allikateni. Sellega väldime materjalide mitmekordset digiteerimist eri arhiivimoodustajate poolt ja tekkinud digiandmestiku füüsilist dubleerimist. Juurdepääsu hõlbustab süstemaatiline märksõnastik. Seda arendatakse ja täiendatakse kooskõlas uute materjalide lisandumisega.

Töö esimese astmena on digiteeritud ja märksõnastiku ning lingikogu kaudu kättesaadavaks tehtud 1920. a põhiseaduse koostamisega seotud allikad ja teavikud. Nende kasutajatel palutakse luua vastava arhiivi kasutajakonto.

Järgmiste sammudena vaadatakse üle ja digiteerikse kõik seni vaid paberkujul eksisteerivad põhiseaduse assamblee materjalid ja muud 1992. a põhiseaduse koostamisega seotud allikad, samuti 1938. a põhiseaduse koostamisega seotud allikad ja teavikud.

1920. a põhiseadusega seotud allikad ja teavikud. Dokumendid on sisu järgi kronoloogilises järjekorras.

SÄILIKU NIMIKOHAVIIDELingitud dokument
Ajutise põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid nr 1–20 koos lisadegaERA.15.2.360Link dokumendile
Ajutise põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid nr 1–20. ÄrakirjadERA.15.2.361Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid nr 03. juuli 1919 – 16. oktoober 1919 koos lisadegaERA.15.2.372Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 24. juuli 1919 – 21. detsember 1919 koos lisadegaERA.15.2.373Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 22. jaanuar 1920 – 31. märts 1920  koos lisadegaERA.15.2.374Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 13. aprill 1920 – 11. mai 1920 koos lisadegaERA.15.2.375Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 08. juuni 1920 – 19. oktoober 1920 koos lisadegaERA.15.2.376Link dokumendile
Asutava Kogu poolt vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseadusERA.31.1.1912Link dokumendile
Eesti Vabariigi põhiseaduse materjalid kronoloogilises järjekorras (seadus, eelnõud, koos parandustega, põhiseaduse komisjonide ärakirjad jne)ERA.15.2.414Link dokumendile
Asutava Kogu poolt vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseadusERA.31.1.1912Link dokumendile
Protokoll nr 1. AK avamine.Kodukorra küsimus. Esialgne kodukordERA.15.2.2Link dokumendile
Protokoll nr 2. Ajutise põhiseaduse küsimus. Ajutise põhiseaduse komisjoni valimine. Ajutise põhiseaduse eelnõuERA.15.2.3Link dokumendile
Protokoll nr 3. Iseseisvuse akti komisjoni valimineERA.15.2.4Link dokumendile
protokoll nr 9. Redaktsioonikomisjoni valimineERA.15.2.10Link dokumendile
Protokoll nr 12. Põhiseaduskomisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.13Link dokumendile
Protokoll nr 13. Iseseaisvusakti vastuvõtmine. Eesti Asutava Kogu seletus Eesti riiklisest iseseisvusest ja rippumatusestERA.15.2.14Link dokumendile
protokoll nr 14. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Redaktsioonikomisjoni liikme täiendav valimine ERA.15.2.15Link dokumendile
Protokoll nr 15. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kordERA.15.2.16Link dokumendile
Protokoll nr 16. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemineERA.15.2.17Link dokumendile
Protokoll nr 17. Iseseisvuse akti täiendav allakirjutamineERA.15.2.18Link dokumendile
Protokoll nr 18. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kord. ParandusettepanekudERA.15.2.19Link dokumendile
Protokoll nr 19. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kord. Erakondade ettepanekudERA.15.2.20Link dokumendile
Protokoll nr 20. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Lisa: Valitsemise ajutine kordERA.15.2.21Link dokumendile
Protokoll nr 21. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemineERA.15.2.22Link dokumendile
Protokoll nr 22. Valitsemise ajutine kord. 2. lugemineERA.15.2.23Link dokumendile
Protokoll nr 23. Valitsemise ajutine kord. 2. lugemine. AK kodukord 1. lugemineERA.15.2.24Link dokumendile
Protokoll nr 24. Ajutise põhiseaduse komisjoni liikme täiendav valimine. AK kodukord 1. lugemine. Iseseisvusaktile täiendav allakirjutamineERA.15.2.25Link dokumendile
Protokoll nr 25. Valitsemise ajutine kord. 3. lugemineERA.15.2.26Link dokumendile
Protokoll nr 26. Põhiseaduse komijoni liikmete valimine. AK kodukord. 1. lugemineERA.15.2.27Link dokumendile
Protokoll nr 29. Iseseisvuse akti täiendav allakirjutamine. Saksa erakonna seisukoht Iseseisvise akti kohta. AK kodukord 2. lugemineERA.15.2.30Link dokumendile
Protokoll nr 30. Redaktsiooni komisjoni, põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.31Link dokumendile
Protokoll nr 35. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.36Link dokumendile
Protokoll nr 41. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimine.Seadlus rahvahääletuse ja rahva seadustealgatusõiguse kohtaERA.15.2.42Link dokumendile
Protokoll nr 53. Eesti iseseisvuse tunnistamine Saksa erakonna pooltERA.15.2.52Link dokumendile
Protokoll nr 65. Rahvahääletuse ja seadusalgatusõiguse seadus. 1. lugemine. Seadus rahvahääletuse ja rahva  seaduste algatusõiguse kohtaERA.15.2.64Link dokumendile
Protokoll nr 73. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimine. Rahvahääletuse ja seadusalgatusõiguse seadus. 2. lugemineERA.15.2.72Link dokumendile
Protokoll nr 76. Rahvahääletuse ja rahva seadusalgatusõiguse seaduse kinnitamineERA.15.2.75Link dokumendile
Protokoll nr 84. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.83Link dokumendile
protokoll nr 86. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.85Link dokumendile
Protokoll nr 95. Valitsemise ajutine kord §12a. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kord §12ERA.15.2.94Link dokumendile
Protokoll nr 96. Valitsemise ajutine kord §12a. 2. lugemine. Valitsemise ajutine kord §12aERA.15.2.95Link dokumendile
Protokoll nr 97. Valitsemise ajutine kord §12a. 3. lugemine. Valitsemise ajutine kord §12aERA.15.2.96Link dokumendile
Protokoll nr 115. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.114Link dokumendile
Protokoll nr 125. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.124Link dokumendile
Protokoll nr 128. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.127Link dokumendile
Protokoll nr 133. Põhiseadus. 1. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.132Link dokumendile
Protokoll nr 134. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimine. Põhiseadus. 1. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.133Link dokumendile
Protokoll nr 136. Põhiseadus. 2. lugemine.PõhiseadusERA.15.2.135Link dokumendile
Protokoll nr 138. Põhiseadus. 2. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.137Link dokumendile
Protokoll nr 140. Põhiseadus. 2. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.139Link dokumendile
Protokoll nr 141. Põhiseadus. 2. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.140Link dokumendile
Protokoll nr 142. Põhiseadus. 3. lugemineERA.15.2.141Link dokumendile
Protokoll nr 143. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.143Link dokumendile
Protokoll nr 145. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 1. lugemineERA.15.2.145Link dokumendile
Protokoll nr 146. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 2. lugemineERA.15.2.146Link dokumendile
Protokoll nr 147. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 2. lugemine. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadusERA.15.2.147Link dokumendile
Protokoll nr 148. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 3. lugemine. Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse maksmapaneku seadlus. 1. lugemineERA.15.2.148Link dokumendile
Protokoll nr 149. Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse maksmapaneku seadlus. 2. lugemineERA.15.2.149Link dokumendile
Protokoll nr 150. Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse maksmapaneku seadlus. 3. lugemine. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse kinnitamineERA.15.2.150Link dokumendile
Protokoll nr 153. Vabariigi põhiseaduse kinnitamineERA.15.2.153Link dokumendile
Protokoll nr 154. Vabariigi põhiseaduse kinnitamine ERA.15.2.154Link dokumendile
Rahvahääletuse ja seaduste algatusõiguse seaduse materjalid (seadus, eelnõud, väljavõtted põhiseaduse komisjoni protokollidest jne)ERA.15.2.431Link dokumendile
Seadusandliku Delegatsiooni seadluse materjalid (seaduseelnõud, väljavõtted Asutava Kogu põhiseaduse komisjoni protokollidest, kiri)ERA.15.2.440Link dokumendile
Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimiste, rahvahääletuse ja rahvaalgatuse õiguse seaduse maksmapaneku seadluse materjalid (seadlus, eelnõud koos parandustega, kirjad)ERA.15.2.443Link dokumendile
Põhiseaduse keeluseaduse paragrahv ja seaduseelnõu alkohoolsete jookide valmistamise ja müügi kohta (eelnõu)ERA.15.2.601Link dokumendile
Põhiseaduse keeluseaduse paragrahvi ning alkohoolsete jookide valmistamise ja müügi seaduseelnõude materjalid (eelnõu, kirjad)ERA.15.2.602Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni liikmete Anderkopp, A., Kalbus, T. ja Vain, J. märgukiri Asutava Kogu juhatusele komisjoni töö tõhustamise kohtaERA.15.2.650Link dokumendile
Põhiseaduse komisjonile sissetulnud kirjad. Asutava Kogu rühmade, kohtuasutuste, organisatsioonide, ajakirjanduse ja kodanike ettepanekud põhiseaduse eelnõu kohtaERA.15.2.1020Link dokumendile
Kirjavahetus ministeeriumidega „Eesti Vabariigi põhiseaduse“ trükkimise kohtaERA.15.2.1063Link dokumendile
Eesti Vabariigi ajutise põhiseaduse eelnõu koos lisade ja ettepanekutegaERA.1622.1.15Link dokumendile
(A. Mägi) Väljakirjutused Riigikogu istungite protokollidest, V osa: Pariisi rahukonverents, Eesti Vabariigi põhiseaduse kujunemineERAF.9613.1.35.Link dokumendile
(A. Mägi) Loengukäsikiri 50 aastat Eesti Asutava Kogu kokkukutsumisesERAF.9613.1.18Link dokumendile
(A. Mägi) Ettekannete käsikirjadERAF.9613.1.19Link dokumendile
(A. Mägi) Artiklite käsikirjadERAF.9613.1.20Link dokumendile
Põhiseaduse § 67 tarvitamise korra seaduse eelnõuERA.31.3.583Link dokumendile
Redaktsioonikomisjoni ettepanek Asutava Kogu pool 15. juunil 1920. a vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseaduse kohtaERA.957.11.207Link dokumendile
Asutava Kogu poolt vastuvõetud seadused perekonnaseisu ja vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimiste ja rahvahääletamise seaduste kehtestamise kohtaERA.31.1.1938Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni ettepanekud.ERA.31.1.1892Link dokumendile
Riigikogu arupärimised ja küsimused B. Kiisel'ile armuandmisakti põhiseadusele mittevastamisestERA.31.4.74Link dokumendile
Ministeeriumidele teadmiseks ja seisukoha võtmiseks saadetud seaduste ärakirjad; Põllumeeste kogude riigikogu rühma põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kavandERA.31.5.563 Link dokumendile
Eesti Vabariigi ajutise põhiseaduse jt. seaduseelnõud. Piiri-kontrollameti tegevusjuhend. Kirjavahetus ja Eesti Rahaministeeriumi informatsioon Eesti rahanduse olukorrastERA.1619.1.38 Link dokumendile
Eesti põhiseaduse kokkuseadmise komisjoni koosolekute protokollide väljavõtted 27. märts 1919–18. detsember 1919.ERA.2124.2.267Link dokumendile
„Eesti põhiseaduse kujunemisest“. (J. Uluotsa) käsikiriERA.4408.1.200Link dokumendile
Valter Nõgese käsikiri „Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduse muutmisettepanekuid“ERA.4408.1.285Link dokumendile
Eugen Maddisonilt läbivaatamiseks saadud käsikiri „Kohtulik järelvalve seaduste vormilise külje üle“ERA.4408.1.284Link dokumendile
(J. Uluotsa) Aktustel või koosviibimistel peetud kõnede teesid ja käsikirjad, köide IERA.4408.1.262Link dokumendile
(J. Uluotsa) Aktustel või koosviibimistel peetud kõnede teesid ja käsikirjad, köide IIERA.4408.1.263Link dokumendile
(J. Uluotsa) Õigusteaduslike ja teiste tööde käsikirjade katkendid, köide IIIERA.4408.1.261Link dokumendile

Allpool leiate 1920. a põhiseadust käsitlevad kirjutised, välja arvatud ajalehtedes ilmunud käsitlused.

Need kirjatööd on oma iseloomult mitmepalgelised – väga erineval tasemel artiklid, raamatud, iseseisvad uurimustööd, populaarteaduslikud selgitused. Erinevates keeltes üllitatud kirjutised pärinevad eri ajastustest ning nad olid omas ajas suunatud väga mitmepalgelisele lugejaskonnale. Neid töid lugesid erineva õiguskultuurilise taustaga diplomaadid ja akadeemilised õigusteadlased ning tegevjuristid. Samas olid lugejateks olid ka Eesti tavakodanikud, kel puudus mistahes õigusharidus.

Kirjatööd on järjestatud hetkel (põhi)autorite perenimede järgi tähestikulises järjekorras, mitme autori puhul on ülejäänute nimed toodud tabelis pärast esimese autori nime. Märkuste veerus on välja toodud teavikud, millele ligipääsuks on asjakohase institutsiooni arvates vaja salasõna.

JRK NRAUTOR(ID)TEAVIKU PEALKIRIAJAKIRI, TEOSILMUMISAEG ja -KOHTLINK. VIIDE ASUKOHALE, MÄRKUSED
1Anderkopp, AdoEesti riigikordEesti : Maa. Rahvas. Kultuur. Lk. 1199–1206. (Eesti Kirjanduse Seltsi Toim.; Nr. 19). Lk. 1199–12061926, Tartu Link Digaris
2Berendts, EduardEesti Vabariigi Riigikohus ja 1920. a. põhiseaduse printsiibidÕigus. 1920. Nr. 2. Lk. 42–44; 1920 Link Digaris
3Berendts, EduardEesti Vabariigi Riigikohus ja 1920. a. põhiseaduse printsiibidÕigus. 1920. Nr. 3. Lk. 56–611920  Link Digaris
4Berendts, EduardRahvaesindajate puutumatusÕigus. 1921. Nr. 2. Lk. 33–401921  Link Digaris
5Berendts, EduardRahvaesindajate puutumatus Õigus. 1921. Nr. 3. Lk. 49–561921  Link Digaris
6Berendts, EduardRahvaesindajate puutumatus Õigus. 1921. Nr. 4. Lk. 73–741921 Link Digaris
7Berendts, EduardParlamendi politsei- ja karistusvõim. IEesti Politseileht. 1923. Nr. 34/35. Lk. 490–4911923  Link Digaris
8Berendts, EduardParlamendi politsei- ja karistusvõim. IIEesti Politseileht. 1923. Nr. 37/38. Lk. 529–5301923 Link Digaris
9Berendts, EduardParlamendi politsei- ja karistusvõim. IIIEesti Politseileht. 1923. Nr. 40/41. Lk. 577–5791923 Link Digaris
10Braunias, KarlDie Wahlreformen der Jahre 1925 und 1926 : Italien-Rumänien-Ungarn-Tschechoslowakei-Estland-LitauenZeitschrift für Politik. 17 (1928). S. 47 –63. Estlands. 61-62.1928
Link JSTORis.
Ligipääs piiratud
salasõnaga
11Caro, JamesEsthonia : Her claim for independenceEsthonia : Her claim for independence. Preface by Prof. A. Piip. 8 p.1918, London Link Digaris
12Clark, R. T.The Constitution of Esthonia Journal of Comparative Legislation and International Law. Third series. 3 (1921). Part IV. P. 245–2501921 Link DSpace'is
13Crozat, CharlesLes constitutions de Pologne, de Dantzig, ďEsthonie et de Finlande : (Textes, documents, commentaires). I. Les constitutions de Pologne, de Dantzig, ďEsthonie et de Finlande : (Textes, documents, commentaires). I.  VIII, 450 p. (Bibliothěque de ľlnstitut de législation comparée de Toulouse. Faculté de droit). - La constitution de ľEsthonie p. 269–333.1925, Toulouse Link DSpace'is
14Csekey, IstvánA Finn es Észt jogrendszer. - BudapestA Finn es Észt jogrendszer. 47 p1928, Budapest Link Digaris.
Ligipääs piiratud
15Csekey, StephanArvustus ja eksiteele viiv arvustus .: VastusÕigus. 1929. Nr. 9/10. Lk. 338–345. (Kirj. ülevaade)1929  Link Digaris
16Csekey, IstvanAz észt államfö ("államvén") jogállásaEszaki irások. Lk. 185–190. 1928, Budapest Link DSpace'is.
Ligipääs piiratud
17Csekey, StephanEesti põhiseaduse ajalooline tekkimine ning põhimõtted  Eesti Politseileht. 1928. Nr. 42. Lk. 617–621. 1928 Link Digaris.
Sissejuh uurimusele "Die Verfassungsentwicklung Estlands 1918–1928"
18Csekey, StephanConstitution and JurisdictionEesti, Estonie, Estonia, Estland. P. 62–63.1930, Tallinn Link Digaris.
Ligipääs on piiratud
19Csekey, Stephan v.Die rechtliche Stellung des estnischen StaatsältestenDie rechtliche Stellung des estnischen Staatsältesten. Äratr.1929, Wien; Berlin Link Digaris.
Ligipääs piiratud
20Csekey, Stephan v. Määruste andmise õigus Eesti põhiseaduse järeleÕigus. 1927. Nr. 8. Lk. 240–251.1927 Link Digaris
21Csekey, S[tephan], v.Seaduste väljakuulutamine Eestis IÕigus. 1926. Nr. 7. Lk. 177–1821926  Link Digaris
22Csekey, S[tephan], v.Seaduste väljakuulutamine Eestis IIÕigus. 1926. Nr. 8. Lk. 201–2051926  Link Digaris
23Csekey, von, IstvánAz Észt köztársasag alkotmanya és a Baltikum vilagpolitikai helyzete.Az Észt köztársasag alkotmanya és a Baltikum vilagpolitikai helyzete. 17 p.1926, Budapest Link DSpace'is.
Ligipääs piiratud
24Põhiseadus ja kohtu rippumatus. I Õigus. 1922. Nr. 4. Lk. 104–107 Link Digaris
25Põhiseadus ja kohtu rippumatusÕigus. 1924. Nr. 7. Lk. 161–167 Link Digaris
26E. M-n. [Maddison] , E. M-n. [Eugen]Streigi õigusestEesti Politseileht. 1922. Nr. 44. Lk. 725–727. 1922  Link Digaris
27E. M-n. [Maddison] , E. M-n. [Eugen]IsikupuutumatusestEesti Politseileht. 1922. Nr. 45. Lk. 741–743.1922  Link Digaris
28E. M-n. [Maddison] , E. M-n. [Eugen]Streikijate toimustestEesti Politseileht. 1922. Nr. 48. Lk. 781–783.1922 Link Digaris
29Grau, Karl Theodor Rahvaesinduse seisukoht vandekohtu suhtes Põhiseaduse koostamisel Asutavas KogusÕigus. 1930. Nr. l. Lk. 19–241930  Link Digaris
30Hasselblatt, WernerRez,(Das Grundgesetz des Freistaates Estland vom 15. Juni 1920)Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft (1927/1928) Jg. 2, H. 4, S. 282–284: Literatur.1927Link DSpace'is
31Hunt, R.Poleemika: Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 73 Õigus. 1929. Nr. 7. Lk. 216–2191929  Link Digaris
32Jans, JohanEesti Vabariigi valitsemise ajutise korra § 12-a põhjal antud seaduste ja selle § enese maksvusestÕigus. 1921. Nr. 3. Lk. 62–681921  Link Digaris
33Janson, ElmarRiigiõigus. 1.-2. [Prof. N. Maimu kava järgi].
2. Positiivne riigiõigus. 
Riigiõigus. 1.–2. [Prof. N. Maimu kava järgi].
2. Positiivne riigiõigus. 119 lk. 
1935, Tartu Link Digaris
34Janson, ElmarEesti Vabariigi riigiõigus. Eesti Vabariigi riigiõigus. 56 lk1935, Tartu Link Digaris
35Kaiv, Johannes;
Klesment, Johannes
Eesti Vabariigi Põhiseadus. Seletustega ja täh. sisujuhiga varustanud J. Kaiv, J. Klesment.Eesti Vabariigi Põhiseadus. Seletustega ja täh. sisujuhiga varustanud J. Kaiv, J. Klesment. 104 lk. 1934, Tallinn Link Digaris
36Kaiv, JohannesSeadusandlise võimu delegatsioon. I Eesti Politseileht. 1926. Nr. 39. Lk. 569–5701926  Link Digaris
37Kaiv, JohannesSeadusandlise võimu delegatsioon. II Eesti Politseileht. 1926. Nr. 40. Lk. 585–5871926 Link Digaris
38Kliimann, Artur-TõeleidArvustavaid märkmeid ühe põhiõigusliku artikli avaldamise puhulÕigus. 1929. Nr. 4. Lk. 128–131. (Kirj. ülevaade).1929  Link Digaris
39Kliimann, Artur-TõeleidDemokratismRahvaülikool. 1927. Nr. 2. Lk. 49–561927  Link Digaris
40Kliimann, Artur-TõeleidHääleõigus ja hääletamissund : Interpretatsiooniküsimusi maksvast riigiõigusestÕigus. 1931. Nr. 7. Lk. 297–3091931  Link Digaris
41Kliimann, Artur-TõeleidHääleõigus ja hääletamissund : Interpretatsiooniküsimusi maksvast riigiõigusestHääleõigus ja hääletamissund : Interpretatsiooniküsimusi maksvast riigiõigusest. 16 lk. Äratr. 1931, TartuLink DSpace'is
42Korsakov, Feodor"Rahvaesinduse" idee Eesti vabariigi põhiseaduses.Õigus. 1929. Nr. 4. Lk. 112–1171929  Link Digaris
43Korsakov, FeodorParlamentarismi rakendus EestisÕigus. 1931. Nr. 1. Lk. 3–29. 1931 Link Digaris
44Korsakov, FeodorParlamentarismi rakendus Asutavas KogusÕigus. 1931. Nr. 6. Lk. 241–2651931 Link Digaris
45Korsakov, FeodorParlamentaarse vabariigi presidentÕigus. 1927. Nr. 6. Lk. 163–172. Ettek. VI Õigusteadlaste päeval.1927  Link Digaris
46Laaman, EduardIsik ja riik Eesti põhiseadustesÕigus. 1937. Nr. 3. Lk. 97–120. Link Digaris
47Langhans-Ratzeburg, ManfredDie Verfassungen des Erdballs. Die Verfassungen des Erdballs. 196 S. Estland S. 100–1011927, Gotha Link DSpace'is
48Laurentius, GustavRiigi elu põhijoonedRiigi elu põhijooned. 144 lk.1922, Rakvere Link DSpace'is
49Luts-Sootak, Marju;
Siimets-Gross, Hesi
"Inimväärilise ülespidamise kindlustamine“ Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduse järgiJuridica (2020), nr. 6, lk. 439–4502020  Link Digaris.
Ligipääs piiratud
50Maddison, Eugen;
Angelus, Oskar
Das Grundgesetz des Freistaates Estland vom 15. Juni 1920. Übersetzt und mit Erläuterungen und Sachregister.Das Grundgesetz des Freistaates Estland vom 15. Juni 1920. Übersetzt und mit Erläuterungen und Sachregister von E. Maddison, O. Angelus. 94 S.1928, Berlin Link Digaris
51Maddison, EugenParlamentarism ja Eesti põhiseadus : Sissejuhatus poliitikasse III.Parlamentarism ja Eesti põhiseadus : Sissejuhatus poliitikasse III. (Elav Teadus; Nr. 17). 104 lk 1933, Tartu Link Digaris
52Maddison, EugenEesti kodanikud ja nende põhiõigusedEesti : Maa. Rahvas. Kultuur. (Eesti Kirjanduse Seltsi Toim.; Nr. 19). Lk. 1185–1198.1926, Tartu Link Digaris
53Maddison, EugenÜhe protsessi puhul,Eesti Politseileht. 1926. Nr. 13/14. Lk. 193–196. 1926  Link Digaris
54Maddison, EugenDie estnische Staatsbürgerschaft.Die estnische Staatsbürgerschaft. 64 S.1929, Tallinn
Link Kirmuses
55Maddison, Eugen"My house is my castle" : [Kodu puutumatusest] IEesti Politseileht. 1923. Nr. 1. Lk. 3–51923 Link Digaris
56Maddison, Eugen"My house is my castle" : [Kodu puutumatusest] IIEesti Politseileht. 1923. Nr. 2. Lk. 19–201923 Link Digaris
57Maddison, Eugen"My house is my castle" : [Kodu puutumatusest] IIIEesti Politseileht. 1923. Nr. 3/4. Lk. 40–421923  Link Digaris
58Maddison, EugenPetitsiooni õigus IEesti Politseileht. 1923. Nr. 13. Lk. 169–1721923 Link Digaris
59Maddison, EugenPetitsiooni õigus IIEesti Politseileht. 1923. Nr. 14/15. Lk. 187–1891923  Link Digaris
60Maddison, EugenPosti saladusEesti Politseileht. 1923. Nr. 19. Lk. 249–2511923 Link Digaris
61Maddison, EugenPosti saladusEesti Politseileht. 1923. Nr. 20/21. Lk. 265–2681923 Link Digaris
62Maddison, EugenLiikumise vabadusEesti Politseileht. 1923. Nr. 24. Lk. 329–332.1923 Link Digaris
63Maddison, EugenElukutse vabadusestEesti Politseileht. 1923. Nr. 26/27. Lk. 365–367.1923 Link Digaris
64Maddison, EugenKodukoha õigusEesti Politseileht. 1925. Nr. 43. Lk. 659–661.1925 Link Digaris
65Maddison, EugenVäljamaalaste liikumise ja elukoha muutmise vabaduse kitsendustestEesti Politseileht. 1925. Nr. 45. Lk. 691–6941925 Link Digaris
66Maddison, EugenEesti kodanikud ja nende põhiõigusedEesti: Maa. Rahvas. Kultuur. (Eesti Kirjanduse Seltsi Toim.; Nr. 19). Lk. 1185–11981926, Tartu Link Digaris
67Maddison, EugenLiikumise vabadusestEesti Politseileht. 1927. Nr. 51. Lk. 762–7631927  Link Digaris
68Maddison, EugenRiigikogu liigete tasuta sõidu seaduse puhulEesti Politseileht. 1926. Nr. 6. Lk. 81–82.
1926 Link Digaris
69Maddison, EugenVabariigi valitsuse määruseandlik võimÕigus. 1929. Nr. 9/10. Lk. 294–314. Üldpealk.: VIII Õigusteadlaste päev.1929 Link Digaris
70Maddison, EugenÜks vananenud seadus ["Ajutine seaduste ja administratiivsete korralduste välja andmise ja väljakuulutamise kord"]Eesti Politseileht. 1925. Nr. 21. Lk. 313–315.1925  Link Digaris
71Maddison, EugenSeadusest põhiseaduse seisukohaltEesti Politseileht. 1925. Nr. 51/52. Lk. 787–7891925  Link Digaris
72Maddison, EugenSeaduste väljakuulutamisest põhiseaduse järgiEesti Politseileht. 1927. Nr. 5. Lk. 65–681927  Link Digaris
73Maim, NikolaiRets. (Parlamentarism ja Eesti põhiseadus : Sissejuhatus poliitikasse III.)Eesti Kirjandus. 1933. Nr. 11. Lk. 553–5551933 
74Maim, NikolaiRiigiõigus : Prof. Maimi loengud 1921 II ja 1922 I ettekande järele Tartu ülikooli üliõpilaste väljaanne juura- ja kaubandusteadlastele.Riigiõigus : Prof. Maimi loengud 1921 II ja 1922 I ettekande järele Tartu ülikooli üliõpilaste väljaanne juura- ja kaubandusteadlastele. 109 lk.1923, TartuLink Digaris
75Maim, NikolaiRiigiõigus : Tartu Ülikooli prof. Maim'i loengute programmi järele toimetanud õigusteaduse üliõpilased. Riigiõigus : Tartu Ülikooli prof. Maim'i loengute programmi järele toimetanud õigusteaduse üliõpilased. 112 lk.1926, Tartu Link Digaris
76Maim, NikolaiRiigiõigus. Koost, prof. N. Maimu loengute ja teiste õppevahendite järgi vastavalt eksami kavale A. Pettai, H. Anso. 2689. Maim, Nikolai. Riigiõigus / Koost, prof. N. Maimu loengute ja teiste õppevahendite järgi vastavalt eksami kavale A. Pettai, H. Anso. – Trt., [1933]. –302 lk.
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:258853/230104/page/1
1933, Tartu Link Digaris
77Martna, HansRahvaesindajate vastutamatus. I Õigus. 1926. Nr. 5. Lk. 121–1271926  Link Digaris
78Martna, HansRahvaesindajate vastutamatus. I IÕigus. 1926. Nr. 6. Lk. 153–1601926  Link Digaris
79Mets, EduardIsikutunnistused ja kodakondsuse seadusEesti Politseileht. 1926. Nr. 42. Lk. 617–6191926  Link Digaris
80Morrison, MartinEesti Vabariigi hümni õiguslik alusEesti Politseileht. 1926. Nr. 36/37. Lk. 529–531. 1926 
Link Digaris
81Morrison, MartinEesti riigilipu õiguslikEesti Politseileht. 1928. Nr. 8. Lk. 117–1201928 Link Digaris
82Morrison, MartinEesti riigivapistEesti Politseileht. 1929. Nr. 35/36. Lk. 439–440. 1929  Link Digaris
83Mägi, ArturTänapäeva rahvaesindus ja selle vastutavusÕigus. 1928. Nr. 4. Lk. 116–125. 1928  Link Digaris
84Mägi, ArturValimiste kontroleerimineÕigus. 1925. Nr. 8. Lk. 185–1971925  Link Digaris.
Ette kantud TÜs 6. 05. 1925 avaliku õiguse seminari tööna prof. dr. jur. et rer. pol. St. v. Csekey juhatusel
85Palvadre, AntonRetsensioon (Die Verfassungsentwicklung Estlands 1918 - 1928).Õigus. 1929. Nr. l. Lk. 24–27. (Kirj. ülevaade). 1929  Link Digaris
86Palvadre, AntonRetsensioon (La constitution de la Republique d'Esthonie). Õigus. 1929. Nr. 6. Lk. 202–203. (Kirj. ülevaade)1929 Link Digaris
87Palvadre, AntonMõtteid Eesti Vabariigi Põhiseaduse kümneaastase maksvuse puhulÕigus. 1931. Nr. 1. Lk. 1–3.1931 Link Digaris
88Palvadre, AntonRetsensioon (Die estnische Staatsbürgerschaft.)Õigus. 1929. Nr. 6. Lk. 199–200. (Kirj. ülevaade)1929  Link Digaris
89Parts, KaarelMis on "maksuseaduste" all Põhiseaduse § 34 mõeldud?Õigus. 1927. Nr. 1. Lk. 6–101927  Link Digaris
90Piip, AntsThe Constitution of the Republic of EsthoniaThe Constitutional Review. 9 (1925). N 1. P . 3–12. 1925Link DSpace'is
91Piip, AntsRiigivanem kui riigipea Eesti põhiseaduse järeleÕigus. 1927. Nr. 6. Lk. 172–173. Ettek. VI Õigusteadlaste päeval. 1927 Link Digaris
92Piip, AntsRiigivanema ameti ja vabariigi valitsuse juriidiline laad ja funktsioonidÕigus. 1928. Nr. 5–6-7. Lk. 174–183. Ettek. VII Õigusteadlaste päeval1928 Link Digaris
93Pullerits, AlbertConstitution and government The Estonian Year-Book. p. 37–721927, Tallinn Link Digaris
94Pullerits, AlbertConstitution and government The Estonian Year-Book. P. 9–451929, Tallinn Link Digaris
95Pullerits, AlbertConstitution and government; Administration of justice; Local government; Administrative divisions; The national minoritiesEstonia : Population, cultural and economic life. P. 7–191935, Tallinn Link Digaris
96Pullerits, AlbertConstitution and government; Administration of justice; Local government; Administrative divisions; The national minoritiesEstonia : Population, cultural and economic life. 2nd ed. p. 7–18. 1937, Tallinn Link Digaris
97Randalu, HillarEesti Vabariigi põhiseadused Looming (1990), nr. 1, lk. 110–1211990  Link Digaris
98Rei, AugustRiigikogu töökorraldusÕigus. 1928. Nr. 5-6–7. Lk. 161–167. Ettek. VII Õigusteadlaste päeval1928  Link Digaris
99Riesenkampff, Aleksander OttoMeie põhiseadus ja kohtu rippumatus.Meie põhiseadus ja kohtu rippumatus. 11 lk.1927, HaapsaluLink DSpace'is
100Rutter, OwenThe new Baltic States and their future : An account of Lithuania, Latvia and Estonia.The new Baltic States and their future : An account of Lithuania, Latvia and Estonia. 274 p. 1925, LondonLink DSpace'is
101Rägo, RichardKes valvab Eestis põhiseaduse puutumatuse järele?Õigus. 1922. Nr. 1. Lk. 1–4. 1922 Link Digaris
102Rägo, RichardRahva osavõtt kohtumõistmisest meie 15. juuni 1920. a. Põhiseaduse järeleÕigus. 1929. Nr. 6. Lk. 177–1811929 Link Digaris
103Saarmann, Karl Theodor Põhiseadus ja vandekohusÕigus. 1930. Nr. 6. Lk. 241–2471930 Link Digaris
104Siimets-Gross, HesiSocial and Economic Fundamental Rights in Estonian Constitutions Between World Wars I and II: A Vanguard or Rearguard of Europe?Juridica International, 2005, p. 135–143.2005 Link Juridica Internationlis
105Siimets-Gross, HesiSotsiaalsed ja majanduslikud põhiõigused Eesti põhiseadustes kahe maailmasõja vahel - kaunid sõnad või toimivad normid?Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2007. Annales Litterarum Societatis Estonicae 2007. Lk. 61–88.2008, TartuLink ETISes
106Smetanin, VladimirMärkused Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise seaduse kohta omavalitsuste huvide seisukohast. I Eesti Politseileht. 1924.
Nr. 17. Lk. 273–275
1924 Link Digaris
107Smetanin, VladimirMärkused Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise seaduse kohta omavalitsuste huvide seisukohast. II Eesti Politseileht. 1924. Nr. 19. Lk. 309–3101924  Link Digaris
108Stackelberg, O.Pimedate valimisõigus : Mõtteid meie põhiseaduse interpreteerimiseksÕigus. 1926. Nr. 3. Lk. 63–651926
Link Digaris
109Zsedenyi, BélaMagyar Jogi Szemle. 1929. N 4. S. 157–1591929Link Hungaricanas
110Tammann, TammannAsutava Kogu tegevus Eesti iseseisva riiklise elu korraldamiseksAsutava Kogu tegevus Eesti iseseisva riiklise elu korraldamiseks. Ametlikkude allikate järele kokku võtnud A. Tammann. 24 lk. 1920, Tallinn Link Digaris
111Tief, OttoRiigi kõrgema võimu teostajate vastutuselevõtmineÕigus. 1927. Nr. 1. Lk. 11–15. 1927  Link Digaris
112Tief, OttoSeaduse maksmahakkamine põhiseaduse järgi Õigus. 1926. Nr. 7. Lk. 192–196. Ettek. V Õigusteadlaste päeval1926 Link Digaris
113Uluots, JüriKohtuvõim meie Põhiseaduse järele. IÕigus. 1922. Nr. 4. Lk. 102–1041922  Link Digaris
114Uluots, JüriKohtuvõim meie Põhiseaduse järele. IIÕigus. 1922. Nr. 5. Lk. 129–1361922Link Digaris
115Uluots, JüriRahvas ja ta funktsioneerimine Eesti Põhiseaduse järgi. I. Õigus. 1932. Nr. 6, lk. 241–2591932  Link Digaris
116Uluots, JüriRahvas ja ta funktsioneerimine Eesti Põhiseaduse järgi. II Õigus. 1932. Nr. 10, lk. 433–461
1932  Link Digaris
117Uluots, JüriRiigivõimu kõrgemate teostajate vastutuselevõtmineÕigus. 1925. Nr. 7. Lk. 176–181.1925  Link Digaris
118Uluots, JüriKohtuvõimu korraldus põhiseadusesÕigus. 1928. Nr. 5-6-7. Lk. 211–2221928  Link Digaris
119Uluots, JüriRiigiõigus : Konspekt prof. Uluots'a loenditest Kõrgemas Sõjakoolis 1929/1930. a. Konspekt prof. Uluots'a loenditest Kõrgemas Sõjakoolis 1929/1930. a.  Kokkusdn. J. Till. 229 lk1930  Link Digaris
120Uluots, JüriRahvas ja ta funktsioneerimine Eesti Põhiseaduse järgi. I Õigus. 1932. Nr. 6. Lk. 241–2591932  Link Digaris
121Uluots, JüriUluots, J. Rahvas ja ta funktsioneerimine Eesti Põhiseaduse järgi. II Õigus. 1932.Nr. 10. Lk. 433–4611932 Link Digaris
122Uluots, JüriRiigikogu juriidiline laad ja funktsioonidÕigus. 1928. Nr. 5-6-7. Lk. 138–161. Ettek. VII Õigusteadlaste päeval1928 Link Digaris
123Uluots, JüriValitsemisvõimu korraldamisest EestisÕigus. 1929. Nr. l.Lk. 1–12.1929  Link Digaris
124Vaabel, JuhanPõhiseaduse 34. paragrahvi ja IX peatüki maksuõiguslikud mõisted uuema maksuõigusteaduse seisukohalt Õigus. 1927. Nr. 7. Lk. 195–2111927Link Digaris
125Vaabel, JuhanPõhiseaduse 34. paragrahvi ja IX peatüki maksuõiguslikud mõisted uuema maksuõigusteaduse seisukohalt 
Õigus. 1927. Nr. 8. Lk. 228–239.
1927 Link Digaris
126Vallikivi, HannesPõhiõiguste peatükk Eesti 1920. aasta põhiseadusesRiigiõiguse aastaraamat 2020. Lk. 32–612020, TartuLink Elnetis.
Ligipääs piiratud
127Vasar, MeinhardEesti Vabariigi Põhiseadus ja KAS § 380Õigus. 1932. Nr. 7. Lk. 309–316. (Arutlusi)1932 Link Digaris
128Wlassics, JulesLe Congres Finno-Ougrien et la Constitution de l'EsthonieRevue de Hongrie. XXI. Tome 39. P. 10–12.1928Link Arcanumis.
Ligipääs piiratud