Riigiõiguse allikad

Kirjutatud seaduste, ka põhiseaduse, tähenduse ja sõnumi mõistmiseks on sageli oline tajuda, millised argumendid viisid konkreetse sõnastuseni, miks on mõni nüanss tugevasti rõhutatud ja miks mõni pealtnäha oluline aspekt ei ole üldse kajastatud.

Teejuht sellesse maailma on seaduse vastuvõtmisele eelnenud arutluste protokollid, ametlikud kirjad, osalejate märkmed, arupärimised, kõnede alusmaterjalid ja kokkuvõtted arvamusartiklid, asjakohased käsikirjad ja muu materjal. Need tekstid ei pruugi olla sõnastatud lõplikus vormis, kuid sageli annavad need aimu mõttevahetuse ulatusesest ja sügavusest ning sellisena võivad olla heaks suunanäitajaks nüüdisaegses maailmas.

Riigiõiguse sihtkapital soovib soodustada Eesti riigiõiguse kujunemise ja arengu seisukohalt oluliste Eesti Vabariigi riigiõiguslike tüvitekstide laiemat kasutamist riigiõiguse õppimisel, õpetamisel ja uurimisel. Esimene samm selles suunas on riigiõiguse oluliste arhiiviallikate ja teavikute digiteerimine ning neile võimalikult kerge juurdepääsu loomine.

Püüame jõudumööda selgitada välja, kus paiknevad riigiõiguse olulised allikad ja teavikud, digiteerida seni digiteerimata allikad ning teha digiteeritud allikad ja teavikud lihtsamalt kättesaadavaks. Kaasaja digimaailmas tähendab see, et loome eri institutsioonide (nt rahvusarhiiv ja rahvusraamatukogu) veebikeskkondades (nt Saaga ja Digar) avaldatud allikatele uued juurdepääsuteed.

Probleem, mida sellega lahendame, on olemuselt lihtne. Praegu puudub ühine teabevärav riigiõiguse allikate ja teavikuteni jõudmiseks, mistõttu on isegi juba digiteeritud allikmaterjalide leidmine ja neile ligipääs raskendatud. Riigiõiguse allikmaterjalide digikogu tähendab siin linkide kogu, mis viib erinevates arhiivides paiknevate allikateni. Sellega väldime materjalide mitmekordset digiteerimist eri arhiivimoodustajate poolt ja tekkinud digiandmestiku füüsilist dubleerimist. Juurdepääsu hõlbustab süstemaatiline märksõnastik. Seda arendatakse ja täiendatakse kooskõlas uute materjalide lisandumisega.

Töö esimese astmena on digiteeritud ja märksõnastiku ning lingikogu kaudu kättesaadavaks tehtud 1920. a põhiseaduse koostamisega seotud allikad ja teavikud. Nende kasutajatel palutakse luua vastava arhiivi kasutajakonto.

Järgmiste sammudena vaadatakse üle ja digiteerikse kõik seni vaid paberkujul eksisteerivad põhiseaduse assamblee materjalid ja muud 1992. a põhiseaduse koostamisega seotud allikad, samuti 1938. a põhiseaduse koostamisega seotud allikad ja teavikud.

1920. a põhiseadusega seotud allikad ja teavikud. Dokumendid on sisu järgi kronoloogilises järjekorras.

SÄILIKU NIMIKOHAVIIDELingitud dokument
Ajutise põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid nr 1–20 koos lisadegaERA.15.2.360Link dokumendile
Ajutise põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid nr 1–20. ÄrakirjadERA.15.2.361Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid nr 03. juuli 1919 – 16. oktoober 1919 koos lisadegaERA.15.2.372Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 24. juuli 1919 – 21. detsember 1919 koos lisadegaERA.15.2.373Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 22. jaanuar 1920 – 31. märts 1920  koos lisadegaERA.15.2.374Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 13. aprill 1920 – 11. mai 1920 koos lisadegaERA.15.2.375Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni koosolekute protokollid 08. juuni 1920 – 19. oktoober 1920 koos lisadegaERA.15.2.376Link dokumendile
Asutava Kogu poolt vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseadusERA.31.1.1912Link dokumendile
Eesti Vabariigi põhiseaduse materjalid kronoloogilises järjekorras (seadus, eelnõud, koos parandustega, põhiseaduse komisjonide ärakirjad jne)ERA.15.2.414Link dokumendile
Asutava Kogu poolt vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseadusERA.31.1.1912Link dokumendile
Protokoll nr 1. AK avamine.Kodukorra küsimus. Esialgne kodukordERA.15.2.2Link dokumendile
Protokoll nr 2. Ajutise põhiseaduse küsimus. Ajutise põhiseaduse komisjoni valimine. Ajutise põhiseaduse eelnõuERA.15.2.3Link dokumendile
Protokoll nr 3. Iseseisvuse akti komisjoni valimineERA.15.2.4Link dokumendile
protokoll nr 9. Redaktsioonikomisjoni valimineERA.15.2.10Link dokumendile
Protokoll nr 12. Põhiseaduskomisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.13Link dokumendile
Protokoll nr 13. Iseseaisvusakti vastuvõtmine. Eesti Asutava Kogu seletus Eesti riiklisest iseseisvusest ja rippumatusestERA.15.2.14Link dokumendile
protokoll nr 14. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Redaktsioonikomisjoni liikme täiendav valimine ERA.15.2.15Link dokumendile
Protokoll nr 15. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kordERA.15.2.16Link dokumendile
Protokoll nr 16. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemineERA.15.2.17Link dokumendile
Protokoll nr 17. Iseseisvuse akti täiendav allakirjutamineERA.15.2.18Link dokumendile
Protokoll nr 18. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kord. ParandusettepanekudERA.15.2.19Link dokumendile
Protokoll nr 19. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kord. Erakondade ettepanekudERA.15.2.20Link dokumendile
Protokoll nr 20. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemine. Lisa: Valitsemise ajutine kordERA.15.2.21Link dokumendile
Protokoll nr 21. Valitsemise ajutine kord. 1. lugemineERA.15.2.22Link dokumendile
Protokoll nr 22. Valitsemise ajutine kord. 2. lugemineERA.15.2.23Link dokumendile
Protokoll nr 23. Valitsemise ajutine kord. 2. lugemine. AK kodukord 1. lugemineERA.15.2.24Link dokumendile
Protokoll nr 24. Ajutise põhiseaduse komisjoni liikme täiendav valimine. AK kodukord 1. lugemine. Iseseisvusaktile täiendav allakirjutamineERA.15.2.25Link dokumendile
Protokoll nr 25. Valitsemise ajutine kord. 3. lugemineERA.15.2.26Link dokumendile
Protokoll nr 26. Põhiseaduse komijoni liikmete valimine. AK kodukord. 1. lugemineERA.15.2.27Link dokumendile
Protokoll nr 29. Iseseisvuse akti täiendav allakirjutamine. Saksa erakonna seisukoht Iseseisvise akti kohta. AK kodukord 2. lugemineERA.15.2.30Link dokumendile
Protokoll nr 30. Redaktsiooni komisjoni, põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.31Link dokumendile
Protokoll nr 35. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.36Link dokumendile
Protokoll nr 41. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimine.Seadlus rahvahääletuse ja rahva seadustealgatusõiguse kohtaERA.15.2.42Link dokumendile
Protokoll nr 53. Eesti iseseisvuse tunnistamine Saksa erakonna pooltERA.15.2.52Link dokumendile
Protokoll nr 65. Rahvahääletuse ja seadusalgatusõiguse seadus. 1. lugemine. Seadus rahvahääletuse ja rahva  seaduste algatusõiguse kohtaERA.15.2.64Link dokumendile
Protokoll nr 73. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimine. Rahvahääletuse ja seadusalgatusõiguse seadus. 2. lugemineERA.15.2.72Link dokumendile
Protokoll nr 76. Rahvahääletuse ja rahva seadusalgatusõiguse seaduse kinnitamineERA.15.2.75Link dokumendile
Protokoll nr 84. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.83Link dokumendile
protokoll nr 86. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.85Link dokumendile
Protokoll nr 95. Valitsemise ajutine kord §12a. 1. lugemine. Valitsemise ajutine kord §12ERA.15.2.94Link dokumendile
Protokoll nr 96. Valitsemise ajutine kord §12a. 2. lugemine. Valitsemise ajutine kord §12aERA.15.2.95Link dokumendile
Protokoll nr 97. Valitsemise ajutine kord §12a. 3. lugemine. Valitsemise ajutine kord §12aERA.15.2.96Link dokumendile
Protokoll nr 115. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.114Link dokumendile
Protokoll nr 125. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.124Link dokumendile
Protokoll nr 128. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.127Link dokumendile
Protokoll nr 133. Põhiseadus. 1. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.132Link dokumendile
Protokoll nr 134. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimine. Põhiseadus. 1. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.133Link dokumendile
Protokoll nr 136. Põhiseadus. 2. lugemine.PõhiseadusERA.15.2.135Link dokumendile
Protokoll nr 138. Põhiseadus. 2. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.137Link dokumendile
Protokoll nr 140. Põhiseadus. 2. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.139Link dokumendile
Protokoll nr 141. Põhiseadus. 2. lugemine. PõhiseadusERA.15.2.140Link dokumendile
Protokoll nr 142. Põhiseadus. 3. lugemineERA.15.2.141Link dokumendile
Protokoll nr 143. Põhiseaduse komisjoni liikmete täiendav valimineERA.15.2.143Link dokumendile
Protokoll nr 145. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 1. lugemineERA.15.2.145Link dokumendile
Protokoll nr 146. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 2. lugemineERA.15.2.146Link dokumendile
Protokoll nr 147. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 2. lugemine. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadusERA.15.2.147Link dokumendile
Protokoll nr 148. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seadus. 3. lugemine. Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse maksmapaneku seadlus. 1. lugemineERA.15.2.148Link dokumendile
Protokoll nr 149. Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse maksmapaneku seadlus. 2. lugemineERA.15.2.149Link dokumendile
Protokoll nr 150. Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse maksmapaneku seadlus. 3. lugemine. Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahva algatamise õiguse seaduse kinnitamineERA.15.2.150Link dokumendile
Protokoll nr 153. Vabariigi põhiseaduse kinnitamineERA.15.2.153Link dokumendile
Protokoll nr 154. Vabariigi põhiseaduse kinnitamine ERA.15.2.154Link dokumendile
Rahvahääletuse ja seaduste algatusõiguse seaduse materjalid (seadus, eelnõud, väljavõtted põhiseaduse komisjoni protokollidest jne)ERA.15.2.431Link dokumendile
Seadusandliku Delegatsiooni seadluse materjalid (seaduseelnõud, väljavõtted Asutava Kogu põhiseaduse komisjoni protokollidest, kiri)ERA.15.2.440Link dokumendile
Vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimiste, rahvahääletuse ja rahvaalgatuse õiguse seaduse maksmapaneku seadluse materjalid (seadlus, eelnõud koos parandustega, kirjad)ERA.15.2.443Link dokumendile
Põhiseaduse keeluseaduse paragrahv ja seaduseelnõu alkohoolsete jookide valmistamise ja müügi kohta (eelnõu)ERA.15.2.601Link dokumendile
Põhiseaduse keeluseaduse paragrahvi ning alkohoolsete jookide valmistamise ja müügi seaduseelnõude materjalid (eelnõu, kirjad)ERA.15.2.602Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni liikmete Anderkopp, A., Kalbus, T. ja Vain, J. märgukiri Asutava Kogu juhatusele komisjoni töö tõhustamise kohtaERA.15.2.650Link dokumendile
Põhiseaduse komisjonile sissetulnud kirjad. Asutava Kogu rühmade, kohtuasutuste, organisatsioonide, ajakirjanduse ja kodanike ettepanekud põhiseaduse eelnõu kohtaERA.15.2.1020Link dokumendile
Kirjavahetus ministeeriumidega „Eesti Vabariigi põhiseaduse“ trükkimise kohtaERA.15.2.1063Link dokumendile
Eesti Vabariigi ajutise põhiseaduse eelnõu koos lisade ja ettepanekutegaERA.1622.1.15Link dokumendile
(A. Mägi) Väljakirjutused Riigikogu istungite protokollidest, V osa: Pariisi rahukonverents, Eesti Vabariigi põhiseaduse kujunemineERAF.9613.1.35.Link dokumendile
(A. Mägi) Loengukäsikiri 50 aastat Eesti Asutava Kogu kokkukutsumisesERAF.9613.1.18Link dokumendile
(A. Mägi) Ettekannete käsikirjadERAF.9613.1.19Link dokumendile
(A. Mägi) Artiklite käsikirjadERAF.9613.1.20Link dokumendile
Põhiseaduse § 67 tarvitamise korra seaduse eelnõuERA.31.3.583Link dokumendile
Redaktsioonikomisjoni ettepanek Asutava Kogu pool 15. juunil 1920. a vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseaduse kohtaERA.957.11.207Link dokumendile
Asutava Kogu poolt vastuvõetud seadused perekonnaseisu ja vabariigi põhiseaduse ning Riigikogu valimiste ja rahvahääletamise seaduste kehtestamise kohtaERA.31.1.1938Link dokumendile
Põhiseaduse komisjoni ettepanekud.ERA.31.1.1892Link dokumendile
Riigikogu arupärimised ja küsimused B. Kiisel'ile armuandmisakti põhiseadusele mittevastamisestERA.31.4.74Link dokumendile
Ministeeriumidele teadmiseks ja seisukoha võtmiseks saadetud seaduste ärakirjad; Põllumeeste kogude riigikogu rühma põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kavandERA.31.5.563 Link dokumendile
Eesti Vabariigi ajutise põhiseaduse jt. seaduseelnõud. Piiri-kontrollameti tegevusjuhend. Kirjavahetus ja Eesti Rahaministeeriumi informatsioon Eesti rahanduse olukorrastERA.1619.1.38 Link dokumendile
Eesti põhiseaduse kokkuseadmise komisjoni koosolekute protokollide väljavõtted 27. märts 1919–18. detsember 1919.ERA.2124.2.267Link dokumendile
„Eesti põhiseaduse kujunemisest“. (J. Uluotsa) käsikiriERA.4408.1.200Link dokumendile
Valter Nõgese käsikiri „Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduse muutmisettepanekuid“ERA.4408.1.285Link dokumendile
Eugen Maddisonilt läbivaatamiseks saadud käsikiri „Kohtulik järelvalve seaduste vormilise külje üle“ERA.4408.1.284Link dokumendile
(J. Uluotsa) Aktustel või koosviibimistel peetud kõnede teesid ja käsikirjad, köide IERA.4408.1.262Link dokumendile
(J. Uluotsa) Aktustel või koosviibimistel peetud kõnede teesid ja käsikirjad, köide IIERA.4408.1.263Link dokumendile
(J. Uluotsa) Õigusteaduslike ja teiste tööde käsikirjade katkendid, köide IIIERA.4408.1.261Link dokumendile