Uudised

Akadeemikuks kandideerivad teadlased tutvustavad end konverentsil

Neljale akadeemikukohale kandideerib 20 teadlast

Ilmunud on Jüri Engelbrechti mälestustekogumik „Juhuslikud jalutuskäigud teadusmetsas“

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab välja Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi

Teaduste akadeemia kutsub esitama ettepanekuid noorteadlaste osalemiseks 2022. aasta Lindau foorumil

Tudengeid ja teadlasi toetavad fondid ootavad stipendiumitaotlusi 15. oktoobriks

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseum 50

1. oktoobril toimub Tartu ülikooli õigusteaduskonnas Ants Piibu päeva hübriidkonverents

Ilmunud on teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade värsked numbrid

Akadeemik Ülo Lille 90

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professorite valimiseks

Ilmus akadeemik Jüri Engelbrechti esseede ja ettekannete kogumik

Teadlaste Öö teaduspärastlõuna (XVIII) teaduste akadeemias võtab fookusesse soola ja baltisaksa toidukultuuri

Eesti teaduste akadeemia annab üliõpilaste teadustööde konkursil välja eripreemiad

Akadeemikute valimise elektroonne dokumentide esitamise keskkond on nüüd avatud

Teaduste akadeemias esitleti tänavust Eesti riigipreemiate raamatut