Uudised

Mida tähendab ajaloo kirjutamine rahvuslikust vaatenurgast? Intervjuu Hent Kalmoga

30. mail toimub Eesti teaduste akadeemia energeetikakonverents

Acta Historica Tallinnensia uus number keskendub varauusaegse Eesti- ja Liivimaa religiooniajaloole 

Eesti COST-is osalemise 25. aastapäeva konverents

Akadeemik Andres Öpik – 75

Konkursi „Teadus 3 minutiga“ vaatajalemmik on Leenu Reinsalu

Konverentsil räägitakse avatud juurdepääsu väljakutsetest

Konkurss Arktika uuringute uurija-professuuride toetamiseks

Vali konkursi „Teadus 3 minutiga“ viie parima seast oma lemmik!

Anti üle Edgar Kanti ja teaduste akadeemia medalid

Homme toimub teaduste akadeemia üldkogu istung

Selgunud on akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde konkursil

Sovetiaja kirjanduselu konverents 5.–6. mail Tallinnas ja Tartus

Konverentsiga tähistatakse põhiseaduse 30. aastapäeva

Austria teaduste akadeemia esseekonkurss otsib ettepanekuid, kuidas tõsta usaldust teaduse vastu

Valminud on teaduste akadeemia aastaraamatud