Uudised

Aleksander Paldroki 150. sünniaastapäev

ALLEA raport pakub lahendusi teaduse väärinfo probleemile

Ilmunud on teaduste akadeemia aastaraamatud!

Rahvusülene Eesti ajalugu: vestlus Acta Historica Tallinnensia teemanumbri toimetaja Karsten Brüggemanniga

Euroopa akadeemiate ühenduse avalik teadussümpoosion

Alanud on registreerumine suvisele õpilaste teadusseminarile

Selgusid akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde konkursil

Eesti looduse mõttekoja loengusarjas tutvustatakse loodusteaduslikke doktoritöid

Akadeemik Anto Raukas
17.02.1935–19.04.2021

Soome teaduste akadeemia avaldus kriisidega toimetulekust

Konkursi „Teadus 3 minutiga“ vaatajalemmik on Reet Kasepalu

Euroopa akadeemiate võrgustik kutsub üles hõlbustama teadustööks vajalike terviseandmete jagamist

Seminar „Muutuv Arktika“

Vali konkursi „Teadus 3 minutiga“ laureaatide seast oma lemmik!

Ilmusid Eesti Teaduste Akadeemia kirjastuse ajakirjade 2021. a esimesed numbrid

Akadeemik Andres Metspalu 70