Uudised

Ametisse asusid ALLEA uus president ja juhatus

Vähemusrahvused Eesti ajaloos. Intervjuu Mart Kuldkepiga

Acta Historica Tallinnensia uus number keskendub 1930. aastate autoritaarse Eesti ajaloole

Euroopa akadeemiate presidendid tegid ühispöördumise eurovalimiste kandidaatidele

Akadeemik Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks

Teaduste akadeemia uurija-professoriteks valiti Birute Klaas-Lang ja Meelis Kull

Konverents: „Eesti looduse ühtne andmeruum“

Euroopa teadusnõustajad: Vajame Euroopa teadlastele mõeldud tehisintellekti instituuti

Globaalmuutuste akadeemikuks valiti Ülo Mander

Akadeemik Ülo Jaaksoo 85

Valminud on teaduste akadeemia aastaraamatud

Üle anti teaduste akadeemia eriauhinnad õpilaste teadustööde konkursil

17. aprillil toimub teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek

Merike Sisask valiti noorte vaimset tervist uurivasse ekspertgruppi

Anto Raukase stipendiumi saavad Tallinna tehnikaülikooli üliõpilased

Akadeemikukandidaadid tutvustavad end konverentsil