Rahvusvaheline riigiõiguse konverents

Rahvusvaheline riigiõiguse konverents „Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll“ toimus 2. juunil 2023 ministeeriumide ühishoone (Suur-Ameerika 1, Tallinn) konverentsisaalis.

Konverentsil arutati rahvusvaheliste ekspertide osalusel Eesti riigiõiguse arendamise perspektiive. Konverentsi peateema oli rahva roll riigivõimu teostamisel ja 1992. aasta põhiseaduse kontekstis tõusetunud avalik arutelu, kas selles ette nähtud kodanike võimalused osaleda riigi vahetus juhtimises on piisavad. Samuti võeti fookusesse põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve ning arutleti selle edasiste arenguperspektiivide üle.

Konverentsi korraldas Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital. Justiitsministeeriumi algatatud ja rahastatud sihtkapitali missioon on edendada Eesti riigiõiguse arendamist ja teaduslikku uurimist.

Konverentsi ettekannete ja paneelarutelude videosalvestised leiab Youtube´ist. Fotogalerii leiab siit (pildistas Aavo Kaine).

9.00‒9.30Osalejate saabumine, hommikukohv
9.30‒10.00Avamine
Heiki Loot, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees
Kalle Laanet, justiitsminister
Tarmo Soomere, teaduste akadeemia president
10.00‒11.30I sessioon „Rahva osalus riigi valitsemises – rahva küsitlus, rahva algatus ja rahvahääletus
Juhataja: Hent Kalmo, Vabariigi Presidendi õigusnõunik
10.00‒10.30Tõnis Saarts, Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent
Otsedemokraatia head ja vead – poliitikateaduslik vaade
10.30‒11.00Peter Bussjäger, Innsbrucki ülikooli professor, Liechtensteini konstitutsioonikohtu kohtunik, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige
Otsedemokraatia instrumendid ja rahva osalus Austrias
11.00‒11.30Oliver Kask, Tallinna ringkonnakohtu kohtunik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni asendusliige
Rahvaalgatuse ja rahvahääletuse kitsaskohad ning alternatiivsed kaasamise mehhanismid
11.30‒12.00Kohvipaus
12.00‒13.00II sessioon: Paneeldiskussioon „Rahva osalus riigi valitsemises – rahva küsitlus, rahva algatus ja rahvahääletus“
Juhataja: Hent Kalmo, Vabariigi Presidendi õigusnõunik
Osalejad: Jānis Neimanis, Läti konstitutsioonikohtu kohtunik, Katarzyna Szwed, Rzeszów ülikooli professor, Poola, Tõnis Saarts, Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent, Peter Bussjäger, Innsbrucki ülikooli professor, Liechtensteini konstitutsioonikohtu kohtunik, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige, Oliver Kask, Tallinna ringkonnakohtu kohtunik, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni asendusliige
13.00‒14.15Lõuna
14.15‒15.45III sessioon „Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve“
Juhataja: Rait Maruste, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige
14.15‒14.45Jānis Neimanis, Läti konstitutsioonikohtu kohtunik
Põhiseaduslik kaebus Lätis
14.45‒15.15Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu ülikooli kaasprofessor
Tõupuhtus põhiseaduslikkuse järelevalves: kui spetsialiseerunud peab olema põhiseaduskohtunik
15.15‒15.45Martin Triipan, vandeadvokaat, advokaadibüroo Ellex partner
Menetlusosalise tähelepanekuid põhiseaduslikkuse järelevalvest
15.45‒16.15Kohvipaus
16.15‒17.15IV sessioon: „Paneeldiskussioon: „Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve ‒ kuidas edasi?“
Juhataja: Rait Maruste, Riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige
Osalejad: Ineta Ziemele, Euroopa Kohtu kohtunik; Toma Birmontiene, Mykolo Romerio ülikooli professor, Leedu; Jānis Neimanis, Läti konstitutsioonikohtu kohtunik; Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu ülikooli kaasprofessor; Martin Triipan, vandeadvokaat, advokaadibüroo Ellex partner
17.15-17.30Lõpetamine
Heiki Loot, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees
17.30-19.00Suupisted ja vein