Akadeemiat külastas Apuulia teaduste akadeemia president

Akadeemiat külastas 6. augustil 2019 Apuulia teaduste akadeemia president ja Itaalia teaduste akadeemiate ühenduse (Unione Accademica Nazionale, UAN, mille liikmeteks on 14 teaduste akadeemiat Itaalias; UAN esindab Itaaliat rahvusvahelistes akadeemiate ühendustes UAI ja ALLEA) asepresident professor Eugenio Scandale (fotol keskel).

Kohtumisel president Tarmo Soomerega osales professor Rein Vaikmäe (vasakul), presidendi teadusnõunik. Foto: Eesti teaduste akadeemia

Akadeemiate ühine hool on nende nõuandev roll teaduse esindamisel ühiskonnas ja riigis, koostöö ülikoolide ja avaliku sektoriga ning teaduse kommunikeerimine ühiskonnale. Presidendid olid ühel meelel, et piirideülene koostöö on nende aspektide realiseerimise oluline komponent ning et mitteformaalsed võrgustikud võivad olla tulemuslikumad kui formaalsed.

Apuulia teaduste akadeemia (Accademia Pugliese delle Scienze di Bari) on 1925. aastal asutatud personaalakadeemia.