Konverents „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“

30. mail 2022 algusega kell 9.00 toimub Eesti teaduste akadeemia saalis konverents „Eesti energiapoliitika. Energiatrilemma-tasakaal“.

Konverents on järelvaadatav tervikuna akadeemia Youtube'i-kanalilt või osadena allpool programmis olevatelt linkidelt. Programmi on lisatud ka ettekandjate slaidid.

Konverentsi kokkuvõte ja soovitused (pdf)

Konverentsi fotod leiab siit (pildistas Reti Kokk).

Energia ja kütuste pikaajalised tarnekanalid Euroopas on muutunud ebastabiilseks, uute avamine on logistiliselt keerukas ja kallis. Probleemiks on kütuse ja energia kättesaadavus. Turul tekkinud defitsiidi, energiatootmise struktuuri ja fossiilkütuste tõrjutuse tõttu pole kütuste- ja energiahinnad enam tarbijale taskukohased ning sisendina majandustegevusele vastuvõetavad. Lõpptarbijale pakutud toimetulekutoetused ja piirhinna kehtestamine on täna vajalik leevendamaks tagajärgede mõju, kuid ei loo eeldusi probleemse süsteemi muutmiseks. Riikide ja majanduspiirkondade konkurentsis püsimiseks vajab kogu energeetikatööstus ümberdisainimist.

Konverentsil otsitakse optimaalset tasakaalu energia varustuskindluse, taskukohasuse ja keskkonnamõjude vahel.

Üritus on kutsetega, ent kõik huvilised on oodatud konverentsist osa saama veebiülekande vahendusel siinsamal lehel.

Konverents toimub ÜRO rahvusvahelise aasta „Alusteadused jätkusuutlikuks arenguks“ (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD2022) sündmuste raames.

KONVERENTS on järelvaadatav tervikuna akadeemia Youtube'i-kanalilt ja osadena ka programmis olevatelt linkidelt.

09.00–09.10Avasõna
Akad. Tarmo Soomere. VIDEO
09.10–09.50Challenges for the transition to a fossil-free industrial ecosystem, prof Simon P. Michaux, Geological Survey of Finland. Slaidid. VIDEO
09.50–10.10WEC Energia trilemma, Priit Mändmaa, WEC-Estonia. Slaidid. VIDEO
10.10–11.30I paneel: Varustuskindlus, energiajulgeolek. VIDEO
Moderaator: Märt Ots
Riigikaitse, julgeolek, energiajulgeolek
Rahvastikupoliitika, ränne, em. prof. Ene-Margit Tiit. Slaidid
Energiajulgeolek, rahvusriik, EL. Rahvusriigi ootused ja võimalused, Raivo Vare, ekspert, visionäär
Tootmisportfell, Tõnis Vare, Eesti elektritööstuse Liit
Salvestus, Peep Siitam, Energiasalv. Slaidid
Tarbimise juhtimine, Margus Vals, Eesti Energia
11.30–11.45Sirutuspaus
11.45–13.05II Paneel: Taskukohasus. VIDEO
Moderaator Indrek Neivelt
Energiahinna mõju makromajanduses, akad. Urmas Varblane, Tartu ülikool. Slaidid
Regionaalpoliitika, prof. Garri Raagmaa, Tartu ülikool
Tööstuse konkurentsivõime, Siiri Lahe, Estonian Cell. Slaidid
Elektrituru hinnakujundus, Ingrid Arus, Nord Pool. Slaidid
Elektritarbijate otselepingud, dr. Märt Ots, konkurentsiamet. Slaidid
13.05–13.45Lõunapaus
13.45–15.05III paneel: Keskkonnamõjud. VIDEO
Moderaator Olavi Tammemäe
Globaalsed kliimamudelid, klimatoloog prof Jaak Jaagus, Tartu ülikool. Slaidid
Kliimamuutustega kohanemine, Urmas Tartes, Eesti teaduste akadeemia looduskaitsekomisjon
Kliima seire, muutused, põhjused, Taimar Ala, Eesti keskkonnaagentuur. Slaidid
Hoonete energiaefektiivsus, akad. Jarek Kurnitski, Tallinna tehnikaülikool. Slaidid
Energiatehnoloogiad, CO2 püüdmine, prof Alar Konist, Tallinna tehnikaülikool
15.05–15.25Konverentsipäeva mõtete  kokkuvõte. VIDEO
Dr Arvi Hamburg, Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjon
15.25–15.35Lõppsõna. VIDEO
Akad Arvi Freiberg, Eesti teaduste akadeemia asepresident

Konverents toimub ÜRO rahvusvahelise aasta „Alusteadused jätkusuutlikuks arenguks“ (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, IYBSSD2022) sündmuste raames.