Konverents: Avatud juurdepääsu väljakutsed

Eesti teaduste akadeemia kirjastus tähistas 70 aasta täitumist akadeemia teadusajakirjade publitseerimise algusest konverentsiga „Avatud juurdepääsu väljakutsed“. Konverents toimus Eesti teaduste akadeemias (Kohtu 6, Tallinn) 26. mail 2022 kell 10–16.  

Avatud juurdepääs teaduspublikatsioonidele (Open Access, OA) ja sellega seonduv problemaatika on täna globaalselt aktuaalsem kui kunagi varem. Sellest tulenevalt vajavad vastust paljud küsimused: 

  • millised probleemid kaasnevad täna artiklite avaldamisega OA ajakirjades?  
  • kas teadustöö finantseerijate poolt planeeritav  OA nõue tekitab teadlaste seas ebavõrdsust?  
  • kuidas pääseda juurde praegu maksumüüri taga olevale teadussisule?  Kas see süsteem tekitab teadlaste seas ebavõrdsust?  
  • kas praeguste poliitiliste sündmuste valguses peaksid muutuma ka avatud juurdepääsu tingimused?  

 Konverentsi temaatika puudutas paljusid osapooli: teadlasi, teadusadministraatoreid, -raamatukogusid ja -kirjastusi. Konverentsil saavad sõna kõik osapooled ja lisaks teadusagentuur ning haridus- ja teadusministeerium. 
Konverentsi kolmandas osas toimus paneeldiskussioon „Kuidas Eesti teadusajakirju nähtavamaks muuta?“, kuhu on osalema kutsutud teadusajakirju publitseerivate kirjastuste esindajad.

Konverentsi fotod leiab siit (pildistasid Val Rajasaar ja Krista Tamm).
Konverents on järelvaadatav akadeemia Youtube'i-kanalil.

PROGRAMM

Konverentsi juhtis akadeemik Jaak Järv

10.00–10.30 Saabumine ja tervituskohv 
10.30–10.45Avamine ja tervituskõne Jaak Järv
I sessioon: Avatud juurdepääs (Open Access, OA) eile, täna, homme 
10.45–11.25The landscape of Open Access in 2022.
Pippa Smart, vabakutseline teaduskirjastusi ja teadusajakirjade toimetajaid nõustav konsultant (PSP Consulting), ajakirja Learned Publishing peatoimetaja. Ettekande slaidid
11.25–11.45 Avatud teadus poliitiliste pingete surve all.
Akadeemik Tarmo Soomere, Eesti teaduste akadeemia president
11.45–12.05 70 aastat Eesti teaduste akadeemia teadusajakirjade publitseerimist.
Piret Lukkanen, Eesti teaduste akadeemia kirjastuse direktor. Ettekande slaidid
12.05–12.50 Lõuna
II sessioon: OA mured ja lahendused 
12.50–13.10 Humanitaari vajadustest, vastutusest ja võimalustest ligipääsul teaduspublikatsioonidele.
Kristi Viiding, Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse vanemteadur. Ettekande slaidid
13.10–13.30 Avatud juurdepääs Eesti teadusele.
Marika Meltsas, ETISe osakonna juhataja Eesti teadusagentuuris. Ettekande slaidid
13.30–13.50 Info omanik, väärtus, hind.
Andres Kollist, Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu direktor. Ettekande slaidid
13.50–14.10Riigi vaade ja avatud teaduse raamistik.
Martin Eessalu, Haridus- ja teadusministeeriumi teadustaristu valdkonna juht. Ettekande slaidid
14.10–14.25 Kohvipaus
14.25–15.25 III sessioon: Kuidas Eesti teadusajakirju nähtavamaks muuta?
Arutelu juht akadeemik Jüri Engelbrecht 
Arutelul osalejad: Ivo Volt (TÜ kirjastus), Reili Argus (TLÜ Kirjastus), Johanna Ross (Keel ja Kirjandus), Ott Raun (Rahvusarhiiv), Timo Kikas (EMÜ ajakiri Agronomy Research), Piret Lukkanen (Eesti teaduste akadeemia kirjastus) 
15.25-15.40 Kokkuvõte ja lõppsõnad