Tegevuskava

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA TEGEVUSKAVA 2023

3. jaanuarKonverents „Noorteadlased välismaal“ koostöös Eesti Noorte Teaduste Akadeemiaga. Rohkem infot.
5. jaanuarJuhatuse erakorraline nõupidamine
17. jaanuarJuhatuse koosolek
21. jaanuar3-minuti loengute jätkukoolitus
23. jaanuarAkad Bronšteini nimeliste majandusteaduse preemiate üleandmine. Rohkem infot.
24. jaanuarUkraina kõrgharidusdelegatsiooni visiit
25. jaanuarRiigi teaduspreemiate komisjoni koosolek
26. jaanuarRiigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse täiendamise seaduse kommentaaride
esitlus. Rohkem infot.
3. veebruar3-minuti loengute gala. Rohkem infot.
14. veebruarJuhatuse koosolek (vajadusel)
15. veebruarRiigiõiguse aastaraamatu esitlus koostöös akadeemilise õigusteaduse seltsiga. Rohkem infot.
20. veebruarRiigipreemiate üleandmine. Rohkem infot.
22. veebruarEnergeetikakomisjoni istung
7. märtsRiigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse kommentaaride peatüki „Rahvas“ esitlus. Rohkem infot.
2. märtsTeaduspärastlõuna (geoloogiateenistus, fosforiidi uuringud)
8. märtsBGKO koosolek
14. märtsJuhatuse koosolek
14. märtsAcademia Pernaviensis, akadeemik Karl Pajusalu ja tema teadlastest pojad
21. märtsPresident Tarmo Soomere visiit Hamburgi süvauuringute instituuti
30. märtsAcademia Pernaviensis Ristteel (akadeemia saalis; T. Asser, K. Fischer). Rohkem infot.
Riigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse kommentaaride järgmise peatüki esitlus
13. aprillÜhisseminar Heidelbergi teaduste akadeemiaga. Rohkem infot.
19. aprillÜldkogu istung, akadeemia aastaraamatute (2022) esitlus. Rohkem infot.
20.-21. aprillXVIII Balti vaimse koostöö konverents „Energy for the Future society“
24. aprillHamburgi süvauuringute instituudi ekspertide visiit Tallinna. Rohkem infot.
24. aprillHariduskomisjoni koosolek
Riigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse kommentaaride järgmise peatüki esitlus
2. maiSaksimaa teadusministri visiit Tallinna. Rohkem infot.
23. maiJuhatuse koosolek väljasõiduistungina
Riigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse kommentaaride järgmise peatüki esitlus
1.-3. juuniRiigiõiguse sihtkapitali rahvusvaheline konverents
20. juuniJuhatuse koosolek
20. juuniRaamatu „Eesti vabariigi preemiad 2023“ esitlus
9.-11. augustÕpilaste teadusliku ühingu teadusseminar Viitnal
17.-19. augustUusikaupunki rahu sümpoosion
5. septemberL'Oréal Baltic „Naised teaduses“ auhinnatseremoonia akadeemia saalis
septemberJuhatuse koosolek
septemberRiigiõiguse sihtkapitali põhiseaduse kommentaaride järgmise peatüki esitlus
septemberEuroopa riikide peateadurite foorumi ESAF aastakoosolek (Rumeenias)
29. septemberTeadlaste Öö festival
3. oktooberJuhatuse koosolek, akadeemikukandidaatide registreerimine
oktooberRiigiõiguse sihtkapitali aastaraamatu ja põhiseaduse kommentaaride esitlus
november3-minuti loengute koolitus
7. novemberJuhatuse koosolek
novemberPõhiseaduse kommentaaride esitlus
novemberRiigiõiguse klassikute sarja avateose esitlus (N. Maim „Parlamentarism ja
suveräänne riik“)
6. detsemberÜldkogu istung (uute akadeemikute valimine)
12. detemberJuhatuse koosolek
12. detsemberUurija-professorite konverents
Riigi teaduspreemiate komisjoni koosolek (2024)
Põhiseaduse Assamblee stenogrammide ja eelnõude ning liikmete
intervjuude avaldamine veebis

AKADEEMIA VÄLJAANDED

aprill        Aastaraamat 2022
juuniYear Book 2022
juuni    Eesti Vabariigi preemiad 2023

AKADEEMIKUTE JUUBELID

KronoloogiliseltJuubeli järgi
Valter Lang 65
26.01.1958
40 Dan Bogdanov
28.02.1983
Maris Laan 55
21.02.1968
50 Marek Tamm
04.11.1973
Dan Bogdanov 40
28.02.1983
55 Maris Laan
21.02.1968
Agu Laisk 85
03.05.1938
65 Valter Lang
26.01.1958
Vladimir Hiznjakov 85
25.05.1938
65 Jaan Undusk
14.11.1958
Gennadi Vainikko 85
31.05.1938
70 Raimo Raag
20.08.1953
Arvi Freiberg 75
28.06.1948
70 Gabor Stepan
13.12.1953
Helmut Schwarz 80
06.08.1943
75 Arvi Freiberg
28.06.1948
Raimo Raag 70
20.08.1953
75 Jaak Järv
05.11.1948
Dimitri Kaljo 95
12.10.1928
75 Raivo Uibo
21.12.1948
Marek Tamm 50
04.11.1973
75 Mati Karelson
27.12.1948
Jaak Järv 75
05.11.1948
80 Helmut Schwarz
06.08.1943
Jaan Undusk 65
14.11.1958
85 Agu Laisk
03.05.1938
Hando Runnel 85
24.11.1938
85 Vladimir Hiznjakov
25.051938
Gabor Stepan 70
13.12.1953
85 Gennadi Vainikko
31.05.1938
Raivo Uibo 75
21.12.1948
85 Hando Runnel
24.11.1938
Mati Karelson 75
27.12.1948
95 Dimitri Kaljo
12.10.1928

Sünniaastapäevad

Vello Tarmisto 105 07.01.1918Johannes Voldemar Veski 150 27.06.1873
Mihhail Bronštein 100 23.01.1923Karl Orviku 120 17.07.1903
Johan Eichfeld 130 26.01.1983Richard Mahl 125 28.08.1898
Ilo Sibul 115 10.02.1908Julius Aamisepp 140 01.09.1883
Nikolai Tomson 125 14.02.1898Eduard Päll 120 15.09.1903
Arnold Humal 115 10.03.1908Ernst Öpik 130 22.10.1893
August Vaga 130 15.03.1893Gunnar Kangro 110 21.11.1913
Hendrik Sepp 135 23.03.1888Hilda Moosberg 120 23.11.1903
Feodor Klement 120 30.05.1903Gustav Suits 140 30.11.1883
Arnold Veimer 120 20.06.1903