Tegevuskava

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA TEGEVUSKAVA 2021

2. veebruarJuhatuse veebiistung
5. veebruar  3 minuti loengute gala akadeemia saalis ja ülekandena portaalis Novaator
23. veebruar   Riiklike teaduspreemiate kätteandmine
16. märts  Juhatuse veebiistung
21. aprill  Üldkogu aastakoosolek
aprill      Eesti ja Vene geograafiaseltside ühisseminar
28.-29. juuni  Balti teaduste akadeemiate vaimse koostöö konverents akadeemias
28.-29. juuni  Balti akadeemiate ja Hamburgi teaduste akadeemia ühisistung akadeemias
juuni    Juhatuse istung ja raamatute „Eesti Vabariigi preemiad“ ning ingliskeelse aastaraamatu esitlus
septemberEuroopa riikide peateadurite foorum
8. detsember  Üldkogu istung
14. detsember   Juhatuse istung ja uurija-professorite konverents

AKADEEMIA VÄLJAANDED

aprill        Aastaraamat 2020
juuniYear Book 2020
juuni    Eesti Vabariigi preemiad 2021

AKADEEMIKUTE JUUBELID

KronoloogiliseltJuubeli järgi
Jaan Aarik 70
01.01.1951
50 Anu Realo
15.02.1971
Charles Gabriel Kurland 85
14.01.1936
55 Margus Veanes
12.10.1966
Anu Realo 50
15.02.1971
55 Jaak Vilo
14.11.1966
Urmas Kõljalg 60
24.02.1961
60 Urmas Kõljalg
24.02.1961
Ülo Langel 70
02.03.1951
60 Urmas Varblane
20.07.1961
Andres Metspalu 70
11.03.1951
60 Mart Kalm
03.09.1961
Michael Godfrey Rodd 75
21.06.1946
60 Tõnu-Andrus Tannberg
22.09.1961
Arvo Ots 90
26.06.1931
65 Enn Lust
22.10.1956
Jaan Valsiner 70
29.06.1951
70 Jaan Aarik
01.01.1951
Jonathan R. Ellis 75
01.07.1946
70 Ülo Langel
02.03.1951
Ülo Lepik 100
11.07.1921
70 Andres Metspalu
11.03.1951
Urmas Varblane 60
20.07.1961
70 Jan Valsiner
29.06.1951
Päiviö Tommila 90
04.08.1931
75 Michael Godfrey Rodd
21.06.1946
Mart Kalm 60
03.09.1961
75 Jonathan R. Ellis
01.07.1946
Ülo Lille 90
16.09.1931
75 Pekka T. Männistö
18.12.1946
Tõnu-Andrus Tannberg 60
22.09.1961
75 Yuri E. Berezkin
27.12.1946
Margus Veanes 55
12.10.1966
80 Leo Mõtus
15.12.1941
Enn Lust 65
22.10.1956
80 Raimund-Johannes Ubar
16.12.1941
Jaak Vilo 55
14.11.1966
85 Charles Gabriel Kurland
14.01.1936
Leo Mõtus 80
15.12.1941
90 Arvo Ots
26.06.1931
Raimund-Johannes Ubar 80
16.12.1941
90 Ülo Lille
16.09.1931
Pekka T. Männistö 75
18.12.1946
90 Päiviö Tommila
04.08.1931
Yuri E. Berezkin 75
27.12.1946
100 Ülo Lepik
11.07.1921

SÜNNIAASTAPÄEVAD

Leo Jürgenson 120
21.01.1901
Aleksander Panksejev 100
20.10.1921
Voldemar Vadi 130
25.02.1891
Hans Kruus 130
22.10.1891
Friedebert Tuglas 135
02.03.1886
Artur Vassar 110
18.11.1911
Aleksander Voldek 110
02.04.1911
Paul Kogerman 130
05.12.1891
Aleksander Paldrok 150
16.05.1871
Kalju Paaver 100
16.12.1921
Alfred Koort 120
20.05.1901