Tegevuskava

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA TEGEVUSKAVA 2024

19. jaanuarViktor Mutt 100 konverents koostöös Tallinna tehnikaülikooli, Tartu ülikooli, Eesti keemia seltsi ja Eesti biokeemia seltsiga. Rohkem infot.
20 jaanuar3-minuti loengute jätkukoolitus
23. jaanuarAkad Bronšteini nimeliste majandusteaduse preemiate väljakuulutamine ja üleandmine. Rohkem infot.
23. jaanuarJuhatuse koosolek
25. jaanuarRiigi teaduspreemiate komisjoni koosolek
26. jaanuarTeaduspärastlõuna (XXVIII) koostöös ENTA ja energiatõhususe tippkeskusega „Sotsiaalselt siduv ja laiapõhjaline hoonete renoveerimine“. Rohkem infot.
29. jaanuarPõhiseaduse kommentaaride esitlus koostöös Riigiprokuratuuriga. Rohkem infot.
2. veebruar3-minuti loengute gala. Rohkem infot.
8. veebruarEnergeetikakomisjoni koosolek
20. veebruarJuhatuse koosolek (vajadusel)
21. veebruarRiigi preemiate üleandmine
veebruarIngliskeelse kogumiku „Eesti omariikluse dokumendid“ (autor R. Maruste) esitlus
12. märtsJuhatuse koosolek
14. märtsTeaduspärastlõuna (XXIX) koostöös ENTAga „Teaduskeel“ emakeelepäeva tähistamiseks. Rohkem infot.
märtsPõhiseaduse kommentaaride esitlus koostöös Riigikoguga
3. aprillSoome Teadusseltsi külaskäik
4. aprillRiigiõiguse aastaraamatu esitlus
aprillAkadeemikukandidaatide konverents (vahemikus 1.–10. aprill)
9.–10. aprillAkadeemia presidendi eripreemiate andmine õpilaste teadusfestivalil
16. aprillJuhatuse laiendatud istung koos akadeemiaga assotsieerunud seltsidega
17. aprillÜldkogu aastakoosolek, uue akadeemiku valimine, akadeemia aastaraamatute (2023) esitlus
23.–24. aprillNaisakadeemikute kogu väljasõit Ida-Virumaale
24. aprillAkadeemia hariduskomisjoni 5. koosolek
aprillPõhiseaduse kommentaaride esitlus
7. maiJuhatuse koosolek väljasõiduistungina
15.–16. maiBalti ja Hamburgi teaduste akadeemiate vaimse koostöö konverents Berliinis
15. maiKeskkonnakomisjoni avakonverents „Eesti looduse andmeruum”
22.–23. maiEuroopa teaduste akadeemiate ühenduse ALLEA aastakoosolek, Berliin
maiRiigiõiguse klassikute sarja avateose (N. Maim „Parlamentarism ja suveräänne riik“) esitlus
maiKüberkaitsekomisjoni ja Tšehhi teadlastega korraldatav konverents “Tuleviku krüptograafiast”
12.–15. juuni3-minuti loengute konkursi võitjad ESOFil Katowices
18. juuniJuhatuse koosolek, raamatu „Eesti vabariigi preemiad 2024“ esitlus
juuniPõhiseaduse Assamblee allikakogu veebilehe avamine
14.-16. augustÕpilaste teadusliku ühingu teadusseminar Viitnal
26–27. septemberRiigiõiguse sihtkapitali konverents
27. septemberTeadlaste öö festival
septemberJuhatuse koosolek
oktooberJuhatuse koosolek
9. oktooberÜldkogu istung, presidendi valimine
oktooberRiigiõiguse ihtkapitali aastaraamatu ja põhiseaduse kommentaaride esitlus
oktooberHariduskomisjoni 6. koosolek
oktooberKüberkaitsekomisjoni konverents „Usaldusest ja usaldusväärsusest“
oktooberRahvusvahelise teadusnõukoja (International Science Council, ISC) Euroopa rühma aastakoosolek, Stockholm
november Juhatuse koosolek
novemberRiigiõiguse bibliograafia andmebaasi esitlus
4. detsemberÜldkogu istung, juhatuse liikmete valimine
10. detsemberJuhatuse koosolek
10. detsemberUurija-professorite konverents
detsemberRiigi teaduspreemiate (2025) komisjoni koosolek
detsemberAkadeemia presidendi eripreemiate andmine üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi raames

AKADEEMIA VÄLJAANDED

aprill        Aastaraamat 2023
juuniYear Book 2023
juuni    Eesti Vabariigi preemiad 2024

AKADEEMIKUTE JUUBELID

11.01.1954Jaak Aaviksoo 70
19.01.1969 Tarmo Uustalu 55
26.02.1954Mare Kõiva 70
29.02.1944Ene Ergma 80
03.03.1949Jüri Allik 75
04.03.1944Enn Saar 80
16.04.1939Ülo Jaaksoo 85
29.06.1949Mart Saarma 75
14.07.1954Toomas Asser 70
16.07.1949Mart Ustav 75
01.08.1939Jüri Engelbrecht 85
02.08.1934Ain-Elmar Kaasik 90
11.09.1949Margus Lopp 75
17.09.1954Eero Vasar 70
12.10.1929Jaan Einasto 95
28.11.1944Richard Villems 80
19.12.1969Veiko Uri 55
Kronoloogiliselt
55Tarmo Uustalu 19.01.1969
55Veiko Uri 19.12.1969
70Jaak Aaviksoo 11.01.1954
70Mare Kõiva 26.02.1954
70Toomas Asser 14.07.1954
70Eero Vasar 17.09.1954
75Jüri Allik 03.03.1949
75Mart Saarma 29.06.1949
75Mart Ustav 16.07.1949
75Margus Lopp 11.09.1949
80Ene Ergma 29.02.1944
80Enn Saar 04.03.1944
80Richard Villems 28.11.1944
85Ülo Jaaksoo 16.04.1939
85Jüri Engelbrecht 01.08.1939
90Ain-Elmar Kaasik 02.08.1934
95Jaan Einasto 12.10.1929
Juubeli järgi

Sünniaastapäevad

Mihkel Pill 140 07.01.1884Juhan Peegel 105 19.05.1919
Richard Antons 125 11.02.1899Aarne Pung 115 30.06.1909
Pavel Bogovski 105 10.03.1919Aleksander Dobrjanski 135 26.08.1889
Ottomar Maddison 145 31.03.1879Juhan Vaabel 125 26.08.1899
Jaan Rebane 100 13.05.1924Oskar Kirret 115 27.11.1909
Ferdinand Laja 135 17.04.1889Paul Kard 110 15.12.1914
Andrei Tsernõsov 120 22.04.1904Harald Habermann 120 19.12.1904
Gustav Naan 105 17.05.1919