Tegevuskava

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA TEGEVUSKAVA 2020

31. jaanuar   Juhatuse (vana ja uus) istung ja pidulik õhtusöök
18. veebruarJuhatuse istung
23. veebruar Riiklike teaduspreemiate kätteandmine
20. märts   Emakeele seltsi konverents (lisaks raamatu esitlus ja näitus) Tartus, akad Karl Pajusalu juhtimisel
24. märtsJuhatuse istung
22. aprillÜldkogu aastakoosolek
Kevadel  Lahtiste uste päev, nt muuseumiööl
19. mai    Juhatuse istung
16. juuni    Juhatuse istung
Sügisel Majandus- ja innovatsioonikomisjoni ning majandusteaduse seltsi ühine ettekandekoosolek, akad
Urmas Varblase juhtimisel
LäbirääkimiselAkadeemilise teoloogia seltsi ettekandekoosolek
September Endel Lippmaa medali üleandmine ja laureaadi loeng
November  Emakeele seltsi rahvusvaheline konverents Tallinnas
2. detsemberÜldkogu istung
2. detsemberAkadeemilise põllumajanduse seltsi 100. juubel Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis
15. detsember Juhatuse istung  ja uurija-professorite konverents
Aastas 4-5 teaduspärastlõunat
3 minuti loengute koolitus Heimtalis
Teadlaste öö

AKADEEMIA VÄLJAANDED

22. aprill        Aastaraamat 2019 (valge ja värviline)
22. aprill Year Book 2019 (valge ja värviline)
juuni    Preemiaraamat 2020

AKADEEMIKUTE JUUBELID

KronoloogiliseltJuubeli järgi
Maarja Kruusmaa 50
04.01.1970
45 Lauri Mälksoo
28.01.1975
Lauri Mälksoo 45 
28.01.1975
50 Maarja Kruusmaa
04.01.1970
Anne Kahru 65 
17.02.1955
50 Ülo Niinemets
19.03.1970
Anto Raukas 85 
17.02.1935
50 Jarek Kurnitski
22.10.1970
Ülo Niinemets  50 
19.03.1970
55 Marco Kirm  
27.12.1965
Peeter Saari 75 
02.06.1945
65 Anne Kahru
17.02.1955
Jaan Eha 70
12.06.1950
70 Jaan Eha
12.06.1950
Arvo Pärt  85
11.09.1935
75 Peeter Saari
02.06.1945
Jüri Martin  80 
29.09.1940
80 Jüri Martin
29.09.1940
Jarek Kurnitski 50
22.10.1970
80 Rein Küttner
25.11.1940
Rein Küttner  80
25.11.1940
85 Anto Raukas
17.02.1935
Marco Kirm  55
27.12.1965
85 Arvo Pärt
11.09.1935

SÜNNIAASTAPÄEVAD

Jüri Uluots 130 
13.01.1890
Joosep Saat 120 
30.07.1900
Helle Simm  100
23.01.1920
Heinrich Laul 110 
05.08.1910
Paul Ariste 115 
03.02.1905
Nikolai Alumäe 105 
12.09.1915
Karl Schlossmann 135
19.02.1885
Johannes Heil 125 
15.09.1895
Harri Moora 120  
02.03.1900
Alma Tomingas 120 
15.09.1900
Julius Mark 130 
27.03.1890
Hugo Raudsepp  120 
17.09.1900
Olaf Eisen 100 
28.04.1920
Agu Aarna 105 
11.10.1915
Nikolai Buzulukov 115 
04.05.1905
Oskar Loorits 120
09.11.1900
Oskar Sepre 120 
20.05.1900
Hugo Kaho 135 
15.11.1885
Harald Arman  110  
22.05.1910
Ludvig Puusepp 
145 03.12.1875