Sündmused

Riigiõiguse teemade tutvustamiseks korraldab sihtkapital avalikke üritusi, konverentse, diskussioone ja loenguid. 

2024

29.01 Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatüki § 20–24 kommentaaride esitlus. Rohkem infot.

15. detsembril algusega kell 10.30 Riigikontrolli saalis (Kiriku 2, Tallinn) Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride XI peatüki „Riigikontroll“ esitlus. Otesülekanne akadeemia veebis. Rohkem infot.

2. juunil toimub rahvusvaheline riigiõiguse konverents „Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll“. Konverents toimub ministreeriumide ühishoone konverentsisaalis Suur-Ameerika 1 Tallinnas. Rohkem infot.

17. märtsil algusega kell 10 toimub Riigikogu konverentsisaalis Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride IV peatüki „Riigikogu“ esitlus. Rohkem infot.

7. märtsil algusega kell 15 esitleb Eesti taduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital Eesti Vabariigi põhiseaduse III peatüki „Rahvas“ kommentaare. Järjekorras neljas põhiseaduse uute kommentaaride esitlus toimub Riigikohtu konverentsisaalis (Lossi 17, Tartu) ja kantakse otse üle akadeemia veebilehel. Veebilehelt pohiseadus.riigioigus.ee leiab juba ilmunud kommentaarid. Rohkem infot ja registreerumine.

15. veebruaril esitlevad Akadeemiline õigusteaduse selts ja Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital Riigiõiguse aastaraamatut 2022. Esitlus algab kolmapäeval, 15. veebruaril kell 15.30
Riigikohtu konverentsisaalis (Lossi 17, Tartu) ning see kantakse otse üle akadeemia veebis. Rohkem infot.

26. jaanuaril toimub Eesti Vabariigi põhiseaduse uute kommentaaride järjekordne esitlus. Kolmandal esitlusel toome lugejate ette Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse ja põhiseaduse XV peatüki „Põhiseaduse muutmine“ kommentaarid. Veebilehelt pohiseadus.riigioigus.ee on leitavad seni ilmunud kommentaarid. Esitlus algab kell 15 teaduste akadeemia saalis ja see kantakse otse üle akadeemia veebis. Rohkem infot.

12. detsembril toimus Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride V peatüki „Vabariigi President“ ja XIII peatüki „Kohus“ esitlus. Toimuvast oli otseülekanne akadeemia veebis. Rohkem infot.

7. novembril toimus teaduste akadeemia saalis Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride esitlus. Toimuvast on ka otseülekanne sündmuse veebis. Rohkem infot.

10. juunil toimus Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6) Eesti Vabariigi põhiseaduse 30. aastapäeva konverents „Kriis ja põhiseadus“. Riigiõiguse teadlastele, praktikutele ja huvilistele suunatud konverents oli pühendatud põhiseaduse vastuvõtmise 30. aastapäevale. Rohkem infot.

9. detsember. „Riigiõiguse aastaraamat 2021“ esitlus Eesti teaduste akadeemia saalis Kohtu 6 (Tallinn) ja veebiülekandena. Fotogalerii toimunust ja rohkem infot ning ülekande salvestis.

1. oktoober. Konverents „Ants Piibu päev. 100 aastat Eesti vastuvõtmisest Rahvasteliitu)“. Konverentsi kava ja ettekannete salvestised leiab siit. Konverents toimus Tartus TÜ Iuridicumis ja veebikeskkonnas.

21. detsember. Põhiseaduse 100. aastapäevale pühendatud veebikonverents „Kelle nägu oli Eesti esimene põhiseadus?“ toimus 21. detsembril. Konverentsi programm ja rohkem infot siin.

8.-9. oktoober. Tartus toimusid 36. Eesti õigusteadlaste päevad, millega tähistati 100 aasta möödumist Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Eesti juristkonna suurfoorumi ava- ja lõppistungi ning riigiõiguse paneeli korraldas riigiõiguse sihtkapital. Rohkem infot siin.

21. ja 28. september. Seminarid „Omariikluse aluste kujunemine“ ja raamatu „Eesti omariikluse põhidokumendid“ esitlus. Seoses 100 aasta möödumisega Eesti esimese põhiseaduse vastuvõtmisest korraldas riigiõiguse sihtkapital koostöös Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsiga kaks seminari:

  • 21. septembril seminar-teaduspärastlõuna teaduste akadeemia saalis
  • 28. septembril seminar Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis

NB! Seminaride videosalvestised ja ettekanded on järelvaadatavad.

15. juuni 2020. Veebiseminar „Eesti Vabariigi esimene põhiseadus 100“. Semnari kava, ettekannete salvestised ja taustainfo siin.

Riigiõiguse sihtkapitali teabepäev

31. mail 2019. a toimus Eesti teaduste akadeemias riigiõiguse sihtkapitali teabepäev.
Kava:

  •  Minister Urmas Reinsalu tervitussõnad
  •  Minister Raivo Aegi tervitussõnad
  •  Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ettekanne „Riik kui teaduse ja õiguse ühine hool“ (Sirp, 23(3475), 14.06.2019, 28–29, vt artikkel.
  • Sihtkapitali juht Uno Lõhmus ‒ sihtkapitali tegevuskavast
  •  Marju Luts-Sootaki ja Hent Kalmo ettekanne „Sada aastat Eesti Vabariigi valitsemise ajutisest korrast“

Teabepäeva moderaator oli Kai Härmand, justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler. Teabepäeva kohta ilmnunud uudis justiitsministeeriumi kodulehel.