Analüüsid, uuringud ja ekspertarvamused

Sihtkapital tellib ja avaldab riigiõiguse alaseid analüüse, uuringuid ja ekspertarvamusi.

  • Analüüs „Ametnike teenistussuhete üleviimine töölepingulisele alusele“ (pdf). Valminud 27.01.2023
  • Ekspertarvamus Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030 heakskiitmine“ täitmise kohta 2022. aastal (pdf)
  • Ekspertarvamus Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030 heakskiitmine“ täitmise kohta 2021. aastal (pdf)