Akadeemikute valimine

Eesti teaduste akadeemia liikmeteks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Uued akadeemikud valitakse Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil, valimisel on õigus osaleda kõigil akadeemikutel. Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Valimised 2023

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja kolme uue teaduste akadeemia liikme valimised järgmistes valdkondades: tehnikateadused, biomeditsiin, etnoloogia ja folkloristika.

Palume kandidaatide kohta esitada teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas hiljemalt 2. oktoobril 2023 (kella 23.59ni) järgmised materjalid:

 • esildis, milles on näidatud kandideerimise valdkond ja põhjendatud kandidaadi sobivust (laadida dokumendina),
 • esitaja juhtorgani otsus (laadida dokumendina),
 • elektrooniline ankeet järgmise infoga:
  o kandidaadi kontaktandmed,
  o kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu,
  o kuni viie olulisima käimasoleva teadusprojekti loetelu,
  o link kandidaadi kohta käivale informatsioonile Eesti teaduse infosüsteemis ETIS,
 • kandidaadi foto koos foto autori nimega.

Valimiste ajakava

 • Kandidaatide esitamise tähtaeg – 2. oktoober 2023 (kuni kella 23.59ni).
 • Esitatud kandidaadid avalikustatakse pärast nende kinnitamist akadeemia juhatuse poolt. Ajavahemikul 23.–25. oktoober toimub konverents, kus kõigil kandidaatidel on võimalus ennast ja oma teadustööd tutvustada nii akadeemikutele kui ka avalikkusele.
 • Uued akadeemikud valitakse 6. detsembril akadeemia üldkogu istungil.

Vaata ka uudist konkursi väljakuulutamise kohta.

Lisainfo: Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee

 • Akadeemia president Tarmo Soomere akadeemikute valimisest:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetentsus täiendamist ja kas oleks aeg teha ruumi ka mõne loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmel tippteadlasel või väljapaistval loomeisikul.

Kandidaate on õigus esitada Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.“

Allikas: Eesti teaduste akadeemia kodulehekülg. Kasutatud 15.06.2021, https://www.akadeemia.ee/akadeemikukandidaadid-2020/

Kolme uue akadeemiku – füüsika, arvuti- ja tehnikateadused ning sotsioloogia valdkonnas – valimised kuulutas Eesti teaduste akadeemia välja juunis. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 3. oktoober.

Esitatud kandidaadid (8) tutvustasid end konverentsil, mis toimus 25. oktoobril. Uued akadeemikud (3) valitakse 7. detsembril toimuval teaduste akadeemia üldkogul.

Füüsika (1 koht)

Heikki Junninen

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Kaupo Kukli

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Toomas Rõõm

Esitaja: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Sotsioloogia (1 koht)

Veronika Kalmus

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Ellu Saar

Esitaja: Tallinna Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Arvuti- ja tehnikateadused (1 koht)

Alvo Aabloo

Esitaja: Tartu Ülikool

Profiil ETISes.
Konverentsiks valminud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Dan Bogdanov

Esitajad:
1) Teadus-arendusasutuse Cybernetica AS nõukogu
2) Akadeemikute grupp koosseisus Ülo Jaaksoo ning Jaak Vilo

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Maarja Grossberg-Kuusk

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool

Profiil ETISes.
Konverentsil peetud ettekande salvestis.
Infoleht, koostatud esildise ja ETISe alusel.

Eesti teaduste akadeemia kuulutas mais 2021 välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades: astronoomia ja astrofüüsika, kultuuriajalugu, rahvatervis, tehnika- ja arvutiteadused. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 1. oktoober.
Juhatuse otsus juhatuse otsus vakantside väljakuulutamise kohta, 25. mai 2021 (pdf). Sellekohane uudis akadeemia kodulehel.

Esitatud kandidaadid (20) tutvustavad end konverentsil, mis toimub kahel päeval: 
27. oktoobril saab tutvuda rahvatervise valdkonna kandidaatidega ja 2. novembril ülejäänud valdkondade kandidaatidega. Mõlemad konverentsid kantakse otse üle akadeemia veebilehel.
Neli uut akadeemikut valitakse 8. detsembril toimuval teaduste akadeemia üldkogul.

ASTRONOOMIA JA ASTROFÜÜSIKA (1 KOHT)

Gert Hütsi

Esitajad:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut
Akadeemik Martti Raidal

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Gert Hütsi ettekande video.

Pildil Gert Hütsi. Foto erakogust

Elmo Tempel

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Elmo Tempel. Foto Taavi Tuvikene

KULTUURIAJALUGU (1 KOHT)

Mare Kõiva

Esitaja:
Eesti kirjandusmuuseum

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Mare Kõiva 2021. aasta arvamusfestivali teadusalal. Foto Virgo Siil

Marju Kõivupuu

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Marju Kõivupuu ettekande video, (üldvideos algusega 2:30:20), akadeemikukandidaatide konverents

Pildil Marju Kõivupuu. Foto erakogust

Ene Kõresaar

Esitajad:
Tartu ülikooli senat
Eesti Rahva Muuseum

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Ene Kõresaare ettekande video, (üldvideos algusega 2:49:00), akadeemikukandidaatide konverents

Pildil Ene Kõresaar. Foto Nele Tammeaid

Taavi Pae

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Taavi Pae. Foto Lauri Kulpsoo

Marek Tamm

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Marek Tamm. Foto Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters

RAHVATERVIS (1 KOHT)

Helle Karro

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Helle Karro. Foto Toomas Tennus

Tuuli Käämbre

Esitaja:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Tuuli Käämbre. Foto erakogust

Maris Laan

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Maris Laan. Foto Andres Tennus

Mall Leinsalu

Esitaja:
Tervise arengu instituudi teadusnõukogu

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Mall Leinsalu Tervise arengu instituudi meeskonnapäeval. Foto Erlend Štaub

Irja Lutsar

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Irja Lutsar. Foto Andres Tennus

Pärt Peterson

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Pärt Peterson. Foto Andres Tennus

Merike Sisask

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Merike Sisask. Foto Mariken Nikker

Anneli Uusküla

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Anneli Uusküla. Foto Maarit Stepanov

Margus Viigimaa

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Margus Viigimaa. Foto Meeli Küttim

TEHNIKA- JA ARVUTITEADUSED (1 KOHT)

Alvo Aabloo

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Alvo Aabloo. Foto erakogust

Peeter Laud

Esitajad:
Akadeemikud Jaak Vilo, Tarmo Uustalu ja Ülo Jaaksoo

AS Cybernetica

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Peeter Laud. Foto Paul Meiesaar

Dmitri Nešumajev

Esitaja:
Akadeemik Arvo Ots

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Dmitri Nešumajevi ettekande video, (üldvideos algusega 1:12:48), akadeemikukandidaatide konverentsil

Pildil Dmitri Nešumajev. Foto Grün&Wald AS

Dmitri Vinnikov

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Toetaja: KBFI teadusnõukogu

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Dmitri Vinnikovi ettekande video, (üldvideos algusega 1:32:38), akadeemikukandidaatide konverentsil

Pildil Dmitri Vinnikov. Foto Eesti teaduste akadeemia

Esitatud kandidaadid (9) tutvustavad end rahvusvahelise teaduspäeva eelõhtul, 9. novembril toimuval konverentsil. Videotutvustused on järelvaatamiseks akadeemia Youtube'i kanalis.

Konverentsile saab kohale tulla või jälgida otseülekannet veebis. Kolm uut akadeemikut valitakse 2. detembril toimuval teaduste akadeemia üldkogul.

MATEMAATIKA JA MATEMAATILINE STATISTIKA (1 KOHT)

Krista Fischer

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Krista Fisher. Foto Ekspressmeedia
Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Jaan Janno

Esitaja:
Akadeemik Maarja Kruusmaa

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Jaan Janno. Foto Tallinna tehnikaülikool

Jaan Janno. Foto XX

METSANDUS (1 KOHT)

Asko Lõhmus

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Asko Lõhmus saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Arne Sellin

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Arne Sellin. Foto erakogu

Veiko Uri

Esitaja:
Eesti maaülikooli senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Veiko Uri. Foto erakogu

TEATRIKUNST (1 KOHT)

Luule Epner

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Luule Epner Reet Neimari nimelise kriitikaauhinnaga. Foto ERR

Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna lareaat Luule Epner

Merle Karusoo

Esitajad:
Eesti teatriliit
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Merle Karusoo saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Lavastaja Merle Karusoo saates "Plekktrumm". Foto ERR

Anu Lamp

Esitaja:
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates „Plekktrumm“. Foto ERR

EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates "Plekktrumm". Foto ERR

Elmo Nüganen

Esitajad:
Akadeemikud  M. Raidal, L. Mälksoo, A. Realo, Ü. Niinemets, J. Allik, J. Ross, A. Kahru, T. Randma-Liiv, K. Kirsimäe, E. Ergma, J. Einasto, R. Villems, P. Saari, M. Kirm, A. Öpik, U. Varblane
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates Plekktrumm. Foto ERR

AKADEEMIA PRESIDENDI TARMO SOOMERE KOMMENTAAR AKADEEMIKUTE VALIMISE KOHTA:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetents täiendamist ning kas oleks aeg teha ruumi ka mingi loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmetel tippteadlastel või väljapaistvatel loomeisikutel.

Kandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.
Valimisi korraldatakse enamasti üks kord kahe või kolme aasta kohta. Kaks aastat tagasi (2018) valiti seitse uut akadeemikut: Marco Kirm, Jarek Kurnitski, Kalle Kirsimäe, Anne Kahru, Tiit Tammaru, Anu Realo ja Tiina Randma-Liiv.

Sel aastal otsustati avada kolm vakantsi. Eesti metsandusteadus on maailmas hästi nähtav ja kõrgelt hinnatud, kuid teaduste akadeemias seni esindamata; samas Eesti tuleviku jaoks vaieldamatult oluline. Matemaatika ja matemaatiline statistika on kaasaegse teaduse tuumikvaldkond. Suurepäraste matemaatikute Ülo Lumiste ja Eve Oja lahkumine (2017 ja 2019) on jätnud akadeemia kompetentsi suure lünga. Eesti teatrikunst on murdnud end maailma absoluutsesse tippu ning on loomulik, et selle valdkonna esindajate vaatekoht ja mõtted peaksid olema esindatud ka akadeemilisel maastikul.“

Esitatud kandidaatidele pakume võimalust end tutvustada rahvusvahelise teaduspäeva eelõhtul, 9. novembril. Valimised toimuvad teaduste akadeemia üldkogul 2. detsembril.