Akadeemikute valimine

Eesti teaduste akadeemia liikmeteks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Uued akadeemikud valitakse Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil, valimisel on õigus osaleda kõigil akadeemikutel. Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

VALIMISED 2024

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja uue teaduste akadeemia liikme valimised globaalmuutuste valdkonnas.

Nii tervet maailma kui ka Eestit on viimastel aastatel raputanud mitmed globaalsed kriisid ja suured konfliktid. Neile sekundeerivad sellised aktuaalsed teemad nagu kestlik areng, rohepöörde realiseerimine, kliimamuutustega kohanemine või leppimatuse süvenemine ühiskonnas. Nendele reageerimine vajab raamidest välja ulatuvat mõtlemist ning piiride- ja valdkondadeülest lähenemist toimuvate globaalsete muutuste lahtimõtestamiseks ja Eesti kontekstis interpreteerimiseks. Sellist tüüpi väljakutsed puudutavad kõiki teadusvaldkondi, loodusteadustest sotsiaal- ja humanitaarteadusteni.

Palume kandidaatide kohta esitada teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas 10. märtsiks 2024 järgmised materjalid:

 • esildis, milles on põhjendatud kandidaadi sobivust (laadida dokumendina),
 • esitaja juhtorgani otsus (laadida dokumendina),
 • elektrooniline ankeet järgmise infoga:
  o kandidaadi kontaktandmed,
  o kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu,
  o kuni viie olulisima käimasoleva teadusprojekti loetelu,
  o link kandidaadi kohta käivale informatsioonile Eesti teaduse infosüsteemis ETIS,
 • kandidaadi foto koos foto autori nimega.

Valimiste ajakava

 • Kandidaatide esitamine – 10. märts 2024.
 • Esitatud kandidaadid avalikustatakse pärast nende kinnitamist akadeemia juhatuse poolt.
 • 4. aprillil toimub konverents, kus kõigil kandidaatidel on võimalus ennast ja oma teadustööd tutvustada nii akadeemikutele kui ka avalikkusele.
 • Uued akadeemikud valitakse 17. aprillil akadeemia üldkogu istungil.
 • Vaata ka uudist konkursi väljakuulutamise kohta.
 • Akadeemikute valimise reglement (pdf)

Lisainfo: Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee

Globaalmuutuste akadeemik (1 koht)

Akadeemikuakadidaatide konverents toimus 4. aprillil.

Heikki Junninen

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Heikki Junninen, foto Reti Kokk

Rainer Kattel

Esitaja: Tallinna tehnikaülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Rainer Kattel, foto Institute for Innovation and Public Purpose

Anne Kull

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Anne Kull, foto Andres Tennus

Tiit Kutser

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Tiit Kutser, foto Külli Kutser

Ülo Mander

Esitaja 1. Tartu ülikool; esildis (pdf)
Esitaja 2. Akadeemikud: Toomas Asser, Jaan Eha, Jaak Järv, Ain-Elmar Kaasik, Anne Kahru, Mati Karelson, Kalle Kirsimäe, Urmas Kõljalg, Maris Laan, Agu Laisk, Margus Lopp, Enn Lust, Jüri Martin, Andres Metspalu, Ülo Niinemets, Pärt Peterson, Mart Saarma, Tiit Tammaru, Raivo Uibo, Veiko Uri, Mart Ustav, Eero Vasar, Richard Villems, Martin Zobel; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Ülo Mander, foto Andres Tennus

Timo Maran

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Timo Maran, foto Andres Tennus

Hans Orru

Esitaja: Tartu ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Hans Orru, foto Andres Tennus

Jaanus Terasmaa

Esitaja: Tallinna ülikool; esildis (pdf)

Profiil ETISes.
Ettekanne konverentsil.

Pildil Jaanus Terasmaa, foto erakogu

Kolme uue akadeemiku valimised tehnikateaduste, biomeditsiini ning etnoloogia ja folkloristika valdkondades kuulutas teaduste akadeemia välja juunis.

Akadeemikuiks valiti

 • Pärt Peterson, biomeditsiin,
 • Mare Kõiva, etnoloogia ja folkloristika,
 • Maarja Grossberg-Kuusk, tehnikateadused,
 • Markku Kulmala, akadeemia välisliige.

Uudist akadeemikute valimise kohta loe siit.

Esitatud kandidaadid tutvustasid end konverentsil.

Biomeditsiin (1 koht)

Toivo Maimets

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Toivo Maimets. Foto erakogust

Pärt Peterson

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Pärt Peterson. Foto Aivar Kullamaa

Tanel Tenson

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Tanel Tenson. Foto erakogust

Tõnis Timmusk

Esitajad:
- akadeemikud Anne Kahru, Mati Karelson, Martti Raidal, Tiina Randmaa-Liiv, Mart Saarma, Martin Zobel; esildis (pdf)
- Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Tõnis Timmusk. Foto SeeSee Fotostuudio

Margus Viigimaa

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Margus Viigimaa. Foto Meeli Küttim

Etnoloogia ja folkloristika (1koht)

Kristin Kuutma

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Kristin Kuutma. Foto erakogust

Mare Kõiva

Esitaja: Eesti Kirjandusmuuseum; esildis (pdf)

Pildil Mare Kõiva. Foto Alar Madisson

Marju Kõivupuu

Esitaja: Tallinna Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Marju Kõivupuu. Foto Margit Mutso

Art Leete

Esitajad:
- Tartu Ülikool; esildis (pdf)
- Akadeemik Jaan Ross; esildis (pdf)

Pildil Art Leete. Foto Andres Tennus

Tehnikateadused (1koht)

Alvo Aabloo

Esitaja: Tartu Ülikool; esildis (pdf)

Pildil Alvo Aabloo. Foto Birgit Püve

Ivo Fridolin

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Ivo Fridolin. Foto SeeSee Fotostuudio

Maarja Grossberg-Kuusk

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool; esildis (pdf)

Pildil Maarja Grossberg-Kuusk. Foto Reti Kokk

Kolme uue akadeemiku valimised füüsika, arvuti- ja tehnikateaduste ning sotsioloogia valdkondades kuulutas teaduste akadeemia välja juunis.

Akadeemia üldkogu istungil valiti akadeemikuteks

 • Toomas Rõõm, füüsika
 • Dan Bogdanov, arvuti- ja tehnikateadused
 • Ellu Saar, sotsioloogia.

Uudist valimise kohta loe siit.

Esitatud kandidaadid (8) tutvustasid end konverentsil.

Füüsika (1 koht)

Heikki Junninen

Esitaja: Tartu Ülikool

Kaupo Kukli

Esitaja: Tartu Ülikool

Toomas Rõõm

Esitaja: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Sotsioloogia (1 koht)

Veronika Kalmus

Esitaja: Tartu Ülikool

Ellu Saar

Esitaja: Tallinna Ülikool

Arvuti- ja tehnikateadused (1 koht)

Alvo Aabloo

Esitaja: Tartu Ülikool

Dan Bogdanov

Esitajad:
1) Teadus-arendusasutuse Cybernetica AS nõukogu
2) Akadeemikute grupp koosseisus Ülo Jaaksoo ning Jaak Vilo

Maarja Grossberg-Kuusk

Esitaja: Tallinna Tehnikaülikool

Eesti teaduste akadeemia kuulutas mais 2021 välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades: astronoomia ja astrofüüsika, kultuuriajalugu, rahvatervis, tehnika- ja arvutiteadused.

Valitud akadeemikud on:

 • Elmo Tempel, astrofüüsika,
 • Marek Tamm, kultuuriajalugu,
 • Maris Laan, rahvatervis,
 • Dmitri Vinnikov, tehnika- ja arvutiteadused.
 • Uudist akadeemikute valimise kohta loe siit.
 • Juhatuse otsus juhatuse otsus vakantside väljakuulutamise kohta, 25. mai 2021 (pdf).
 • Konkursi väljakuulutamise uudist loe siit.

Esitatud kandidaadid (20) tutvustasid end kahepäevasel konverentsil.


ASTRONOOMIA JA ASTROFÜÜSIKA (1 KOHT)

Gert Hütsi

Esitajad:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut
Akadeemik Martti Raidal

 • Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).
 • Gert Hütsi ettekande video.

Pildil Gert Hütsi. Foto erakogust

Elmo Tempel

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Elmo Tempel. Foto Taavi Tuvikene

KULTUURIAJALUGU (1 KOHT)

Mare Kõiva

Esitaja:
Eesti kirjandusmuuseum

Pildil Mare Kõiva 2021. aasta arvamusfestivali teadusalal. Foto Virgo Siil

Marju Kõivupuu

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Pildil Marju Kõivupuu. Foto erakogust

Ene Kõresaar

Esitajad:
Tartu ülikooli senat
Eesti Rahva Muuseum

Pildil Ene Kõresaar. Foto Nele Tammeaid

Taavi Pae

Esitaja:
Eesti geograafia selts

Pildil Taavi Pae. Foto Lauri Kulpsoo

Marek Tamm

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Pildil Marek Tamm. Foto Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters

RAHVATERVIS (1 KOHT)

Helle Karro

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Helle Karro. Foto Toomas Tennus

Tuuli Käämbre

Esitaja:
Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut

Pildil Tuuli Käämbre. Foto erakogust

Maris Laan

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Maris Laan. Foto Andres Tennus

Mall Leinsalu

Esitaja:
Tervise arengu instituudi teadusnõukogu

Pildil Mall Leinsalu Tervise arengu instituudi meeskonnapäeval. Foto Erlend Štaub

Irja Lutsar

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Irja Lutsar. Foto Andres Tennus

Pärt Peterson

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Pärt Peterson. Foto Andres Tennus

Merike Sisask

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Pildil Merike Sisask. Foto Mariken Nikker

Anneli Uusküla

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Anneli Uusküla. Foto Maarit Stepanov

Margus Viigimaa

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Pildil Margus Viigimaa. Foto Meeli Küttim

TEHNIKA- JA ARVUTITEADUSED (1 KOHT)

Alvo Aabloo

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Pildil Alvo Aabloo. Foto erakogust

Peeter Laud

Esitajad:
Akadeemikud Jaak Vilo, Tarmo Uustalu ja Ülo Jaaksoo

AS Cybernetica

Pildil Peeter Laud. Foto Paul Meiesaar

Dmitri Nešumajev

Esitaja:
Akadeemik Arvo Ots

Pildil Dmitri Nešumajev. Foto Grün&Wald AS

Dmitri Vinnikov

Esitaja:
Tallinna tehnikaülikooli senat

Toetaja: KBFI teadusnõukogu

Pildil Dmitri Vinnikov. Foto Eesti teaduste akadeemia

Esitatud kandidaadid (9) tutvustasid end konverentsil. Videotutvustused on järelvaatamiseks akadeemia Youtube'i kanalis.

Üldkogu istungil 2. detsembril valiti esitatud kandidaatide hulgast kolm uut akadeemikut:

 • Krista Fischer – matemaatika ja matemaatilise statistika alal,
 • Veiko Uri – metsanduse alal,
 • Elmo Nüganen – teatrikunsti alal

Uudist valimise kohta on siin.

MATEMAATIKA JA MATEMAATILINE STATISTIKA (1 KOHT)

Krista Fischer

Estitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Krista Fisher. Foto Ekspressmeedia
Krista Fischer. Foto Ekspressmeedia

Jaan Janno

Esitaja:
Akadeemik Maarja Kruusmaa

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Jaan Janno. Foto Tallinna tehnikaülikool

Jaan Janno. Foto XX

METSANDUS (1 KOHT)

Asko Lõhmus

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Asko Lõhmus saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Arne Sellin

Esitaja:
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Arne Sellin. Foto erakogu

Veiko Uri

Esitaja:
Eesti maaülikooli senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Veiko Uri. Foto erakogu

TEATRIKUNST (1 KOHT)

Luule Epner

Esitaja:
Tallinna ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Luule Epner Reet Neimari nimelise kriitikaauhinnaga. Foto ERR

Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna lareaat Luule Epner

Merle Karusoo

Esitajad:
Eesti teatriliit
Tartu ülikooli senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil Merle Karusoo saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Lavastaja Merle Karusoo saates "Plekktrumm". Foto ERR

Anu Lamp

Esitaja:
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat

Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates „Plekktrumm“. Foto ERR

EMTA lavakunstikooli professor Anu Lamp saates "Plekktrumm". Foto ERR

Elmo Nüganen

Esitajad:
Akadeemikud  M. Raidal, L. Mälksoo, A. Realo, Ü. Niinemets, J. Allik, J. Ross, A. Kahru, T. Randma-Liiv, K. Kirsimäe, E. Ergma, J. Einasto, R. Villems, P. Saari, M. Kirm, A. Öpik, U. Varblane
Eesti muusika- ja teatriakadeemia senat


Kandidaati tutvustav materjal, koostatud esildise alusel (fail).

Pildil režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates „Plekktrumm“. Foto ERR

Režissöör ja lavastaja Elmo Nüganen saates Plekktrumm. Foto ERR

AKADEEMIA PRESIDENDI TARMO SOOMERE KOMMENTAAR AKADEEMIKUTE VALIMISE KOHTA:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetents täiendamist ning kas oleks aeg teha ruumi ka mingi loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmetel tippteadlastel või väljapaistvatel loomeisikutel.

Kandidaatide esitamise õigus on Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.
Valimisi korraldatakse enamasti üks kord kahe või kolme aasta kohta. Kaks aastat tagasi (2018) valiti seitse uut akadeemikut: Marco Kirm, Jarek Kurnitski, Kalle Kirsimäe, Anne Kahru, Tiit Tammaru, Anu Realo ja Tiina Randma-Liiv.

Sel aastal otsustati avada kolm vakantsi. Eesti metsandusteadus on maailmas hästi nähtav ja kõrgelt hinnatud, kuid teaduste akadeemias seni esindamata; samas Eesti tuleviku jaoks vaieldamatult oluline. Matemaatika ja matemaatiline statistika on kaasaegse teaduse tuumikvaldkond. Suurepäraste matemaatikute Ülo Lumiste ja Eve Oja lahkumine (2017 ja 2019) on jätnud akadeemia kompetentsi suure lünga. Eesti teatrikunst on murdnud end maailma absoluutsesse tippu ning on loomulik, et selle valdkonna esindajate vaatekoht ja mõtted peaksid olema esindatud ka akadeemilisel maastikul.“

Esitatud kandidaatidele pakume võimalust end tutvustada rahvusvahelise teaduspäeva eelõhtul, 9. novembril. Valimised toimuvad teaduste akadeemia üldkogul 2. detsembril.