Akadeemikute valimine

15.06.2021
Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja nelja akadeemiku valimised järgmistes valdkondades:

  • astronoomia ja astrofüüsika,
  • kultuuriajalugu,
  • rahvatervis,
  • tehnika- ja arvutiteadused.

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib Eesti teaduste akadeemia üldkogu kandidaatide seast, kelle esitamise õigus on Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel, loomeliitudel ja Eesti teaduste akadeemia akadeemikutel.

Palume 1. oktoobriks esitada kandidaatide kohta järgmised materjalid elektrooniliselt ja paberkandjal:

  • esildis, milles on näidatud kandideerimise valdkond,
  • kandidaadi põhilised eluloolised andmed (koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teaduskorraldusliku tegevuse kohta),
  • kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu,
  • kandidaadi sobivuse põhjendus.

Elektrooniliselt esitada materjalid teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas, paberil saata dokumendid Eesti teaduste akadeemiasse (Kohtu 6, Tallinn 10130).

Dokumentide esitamiseks tuleb keskkonda sisse logida ID-kaardiga või parooliga. Parooliga sisenemiseks tuleb end esmalt registreerida, misjärel saadetakse teile parool e-postile. ID-kaardiga sisenemisel eelnevalt registreeruda vaja ei ole.

Akadeemia juhatuse otsus vakantside väljakuulutamise kohta, 25. mai 2021 (pdf).

Lisainfo: Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee, tehnilistes küsimustes aitab Margit Lehis, margit.lehis@akadeemia.ee, tel 520 3270.

  • Akadeemia president Tarmo Soomere akadeemikute valimisest:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetentsus täiendamist ja kas oleks aeg teha ruumi ka mõne loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmel tippteadlasel või väljapaistval loomeisikul.

Kandidaate on õigus esitada Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.“

Allikas: Eesti teaduste akadeemia kodulehekülg. Kasutatud 15.06.2021, https://www.akadeemia.ee/akadeemikukandidaadid-2020/