Seminar RITA uuringu „Euroopa teadlaste harta põhimõtete järgimisest Eesti teadusasutustes“ tulemustest

Kutsume kõiki huvilisi osalema 13. detsembril kell 11.00–13.00 toimuval Zoomi seminaril, kus tutvustatakse RITA 4 uuringu „Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimine Eesti teadus- ja arendusasutustes“ esmaseid tulemusi.

Uuringu käigus analüüsiti Euroopa teadlaste harta ja juhendi põhimõtete järgimist Eesti teadusasutustes. Samuti seda, kuidas Harta põhimõtted sobituvad Eesti teadus-, arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia eesmärkide ja tegevuskavaga ning aitavad kaasa selle strateegia valdkonna inimestega seotud eesmärkide täitmisele.

Uuringut rahastas Eesti Teadusagentuur läbi RITA programmi ja seda viis läbi uuringu meeskond kuhu kuulusid Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti teaduste akadeemia esindajad.

Seminaril antakse ülevaade uuringu olulisematest aspektidest. Uuringu raport valmib selle aasta lõpuks.

Seminari kava

11.00–11.15 Sissejuhatus analüüsi tellijatelt ja uuringumeeskonnalt.

11.15–11.25 Uuringu läbiviimise käik ja metoodika.

11.25–12.15 Uuringu tulemuste tutvustus Euroopa teadlaste harta ja juhendi alateemade lõikes:

12.15–12.25 Kas ja kuidas olukord Harta põhimõtete järgimisega Eesti teadusasutustes mõjutab TAI strateegia eesmärkide täitmist

12.25-12.40 Soovitused poliitikakujundajatele, mida ja milliste kitsaskohtade lahendamiseks saab teha, milliseid meetmeid ette näha, et soodustada Harta põhimõtete rakendumist teadusasutustes ja parandada seotud TAI poliitika eesmärkide elluviimist.

12.40-13.00 Küsimused ja arutelu.