Teaduste akadeemia uurija-professorite konverents

12. detsembril 2023 algusega kell 11 toimus Eesti teaduste akadeemia uurija-professorite konverents. Uurija-professorite kohta rohkem infot siin.

Konverents on järelvaadatav siin.

AJAKAVA

11.00Avasõnad. Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. Video.
11.05Uurija-professor Tõnis Kanger. Primaarsed amiinid kui heterogeensed katalüsaatorid: väljakutsed, lahendused ja rakendused. Ettekande fail ja video.
11.35Uurija-professor Tiit Tammaru. Siserände ruumilised muutused: kas algamas on vastulinnastumine? Ettekande fail ja video.
12.05Uurija-professor Tanel Tenson. Kuidas bakterid ennast viiruste vastu kaitsevad? Ettekande fail ja video.
12.35Sirutuspaus
12.45Arktika uuringute uurija-professor Heikki Junninen. Arktilised aerosoolid. Ettekande fail ja video.
13.00Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professor Birute Klaas-Lang. Vene dominantkeelega lastevanemate keelehoiakud eestikeelsele õppele ülemineku protsessis. Ettekande salvestis.
13.15Arktika uuringute uurija-professor Lauri Laanisto. Maismaaökosüsteemide uurimine Teravmägedel: loodetavasti ikka veel vahearuanne. Ettekande fail ja video.
13.30Venemaa uuringute uurija-professor Andrey Makarychev. Studying Russia Anew? An Academic Audit and Novel Approaches. Ettekande fail ja video.
13.45Kokkuvõte. Tarmo Soomere