Alusdokumendid

Akadeemia

Akadeemia põhikiri pdf Juhatuse liikmete valimise reglement pdf Eesti Teaduste Akadeemia seadus (koos viimaste parandustega) pdf Eesti Teaduste Akadeemia 2014-2020: kontseptuaalsed alused pdf Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse põhimäärus pdf

Liikmeskond

Akadeemia välisliikmete valimise reglement pdf Akadeemikute valimise reglement pdf

Osakonnad

Eesti Teaduste Akadeemia osakondade põhimäärus pdf

Asutused

Süvauuringute Instituudi põhimäärus pdf Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse põhimäärus pdf Akadeemia teadusasutuste teadustöötajate konkursi eeskiri pdf

Autasud

Akadeemia nimeliste medalite statuut pdf Akadeemia medali statuut pdf Akadeemia tänukirja statuut pdf Bernhard Schmidti preemia statuut pdf Teadusauhinnad üliõpilastele pdf Stipendiumide eeskiri pdf Endel Lippmaa loengu ja medali statuut pdf Riigi teaduspreemiate põhimäärus Link

Muud dokumendid

Uurija-professori konkursikomisjoni töökord pdf Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS) Link Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 ˮTeadmistepõhine Eestiˮ pdf Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" pdf Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002-2006 "Teadmistepõhine Eesti" pdf Eesti teadlaste eetikakoodeks pdf Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017 pdf Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017 (ingl k) pdf Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017 (Euroopa Komisjoni tõlge 2018) pdf Euroopa teadlaste harta pdf