Avalikud teated

Eesti teaduste akadeemia avalikud teated.

Riigiõiguse sihtkapital kuulutab välja konkursi haldusõiguse õpiku koostamiseks 

Justiitsministeeriumi ja Eesti teaduste akadeemia vahelise lepinguga loodud riigiõiguse sihtkapitali eesmärk on edendada riigiõiguse õpetamist ja teaduslikku uurimist. Selle eesmärgi saavutamiseks soovib sihtkapital toetada riigiõigusega tihedalt seotud haldusõiguse valdkonna uurimist ja õpetamist. 

Sihtkapital kuulutab välja konkursi eestikeelse haldusõiguse õpiku koostamiseks. Õpik peab olema kasutatav ülikoolides bakalaureuse astmes haldusõiguse õppimisel ja õpetamisel. Selle rõhuasetus peab olema haldusõiguse üldosal, kajastades kõiki Eesti haldusõiguse üldosa olulisi teemasid. Õpiku soovitatav kogumaht on vähemalt 350 lk (arvestusega 1800 tähemärki leheküljel). 

Konkursil võivad osaleda üksikautorid või autorite kollektiivid (üldjuhul kuni 3 autorit). Õpik peab valmima 2025. aasta alguseks. 

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 15. mail 2023 esitada sihtkapitalile aadressil riigioigus@akadeemia.ee elektrooniliselt digiallkirjastatud taotlus järgmiste andmetega: 

 1. Taotluse esitanud autori või autorite nimi, e-post, telefon. 
 1. Andmed autorite kohta (teaduskraad, õpetamis- ja publitseerimiskogemus ning töökoht). 
 1. Õpiku sihtrühm ja selle oletatav suurus. 
 1. Õpikus käsitletavate teemade loend (soovitatavalt õpiku sisukord). 
 1. Õpiku ligikaudne maht. 
 1. Kas ja milliseid õppemetoodilisi võtteid kasutatakse (näited, joonised, kordamisküsimused jms). 

Sihtkapital võib toetada kuni kahe õpiku väljaandmist. Õpiku koostamiseks sõlmib Eesti teaduste akadeemia autori või autoritega lepingu, milles sätestatakse muu hulgas autoritasu vahemikus 20 000–35 000 eurot. 

** ** **

PAKKUMISKUTSE

Ootame pakkumusi konkursi „Teadus 3 minutiga“ laureaatide loengute videoklippide tootmiseks.

Pakkumuse esitamise aeg: 10. veebruar 2023
Klippide tootmise aeg: 20. veebruar 2023 – 31. märts 2023

Eesti teaduste akadeemia korraldab kolme minuti pikkuste loengute konkursi Eesti ülikoolide ja teadusasutuste doktorantidele ning noorteadlastele. Konkursi peapreemia on professionaalsed videod viie laureaadi loengutest. Laureaadid selguvad 3. veebruaril toimuval galaõhtul.
Toodetavad videoklipid jõuavad Eesti Televisiooni eetrisse (Terevisioon). Lisaks on klipid nädala vältel ka teadusportaalis „Novaator“ näha, kus auditoorium saab nende seast oma lemmiku valida.

Pakkujalt ootame:

 • 5 professionaalset ja kõrgel tehnoloogilisel tasemel teostatud videot,
 • visuaalselt kõrgetasemelist esteetikat,
 • head koostööd noorte teadlastega nii nende loengutekstide lahtimõtestamisel ja visualiseerimisel kui ka esinemiste suunamisel.

Pakkumus peab sisaldama:

 • lühikest visuaalset nägemust (max 1 A4),
 • videote tootmise ajakava,
 • pakkuja poolt varem teostatud sarnaste toodete loetelu koos viidetega videotele,
 • töö teostamisel kasutatava tehnika kirjeldust,
 • teostatava töö hinda.

Pakkumused palun saata aadressile piret.suurvali@akadeemia.ee

Eesti teaduste akadeemia võtab tööle presidendi abi. Kui soovid kaasa lüüa Eesti akadeemilise maailma näo kujundamisel nii riigi sees kui ka välissuhtluses, ootame Sind liituma meie kantselei kollektiiviga. Kandideerimine toimub läbi CV-Online'i keskkonna, tähtaeg 10. aprill 2023.

Igapäevaselt oleks Sinu töö

 • akadeemia presidendi sõnavõttude jaoks taustamaterjali kogumine, kirjade visandite koostamine, presidendi telefonisuhtluse, kirjavahetuse ja kalendri haldamine,
 • presidendi kohtumiste korraldamine, dokumenteerimine ja tagasisidestamine,
 • presidendi ja tema volitatud isikute välissuhtluse, sh rahvusvaheliste teadus- ja teaduspoliitika ning teadusnõustamise alaste koostöölepete administreerimine, sellekohaste ülevaadete ja lühiinfo koostamine ja ajakohastamine akadeemia veebis ja väljaannetes,
 • akadeemia kantselei korralduslikes tegevustes osalemine.

Sul on võimalus kaasa lüüa Eesti teaduspoliitika kujundamisel ja Eesti nähtavamaks muutmisel, panustades

 • akadeemia rahvusvahelise koostöö ajakohastamisse,
 • põnevate ja inspireerivate ürituste ja kohtumiste korraldamisse nii Eestis kui ka piiri taga,
 • akadeemia komisjonide ja osakondade tegevuse korraldamisse ja dokumenteerimisse,
 • akadeemia väljaannete sisuloomesse.

Meie ootused:

 • vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus (doktorikraad annab kandideerimisel eelise),
 • perfektse eesti keele ja väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas,
 • hea suhtlemisoskus, koostöövõimekus, iseseisvus, loomingulisus ebastandardsete olukordade lahendamisel, pingetaluvus,
 • kontoritarkvara (Office vms) suurepärane valdamine,
 • kasuks tuleb paindlikkus tööaja kasutamisel ja võimalus osaleda välislähetustes.

Pakume:

 • täiskohaga tööd alates 1. maist 2023 või esimesel võimalusel,
 • töötasu kuni 2000 eurot,
 • kaasaegset töökohta Tallinna kesklinnas Toompeal,
 • tihedat suhtlust kogenud, tarkade ja inspireerivate inimestega Eestist ja välismaalt

Kui leiad, et sobiksid, siis palun saada oma CV, motivatsioonikiri ja kahe soovitaja nimed koos kontaktidega hiljemalt 10. aprilliks 2023. Kandideerimine on läbi CV-Online`i keskkonna.

Kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee