Konverents: Kriis ja põhiseadus

10. juunil 2022 toimub Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali konverents „Kriis ja põhiseadus“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi põhiseaduse 30. aastapäevale.

Konverents toimub Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn).

Riigiõiguse teadlastele, praktikutele ja huvilistele suunatud konverents on pühendatud põhiseaduse vastuvõtmise 30. aastapäevale.

Vaatame tagasi põhiseaduse sünnile, meenutame põhimõttelisi valikuid ja tulisemaid vaidluspunkte  meie riikluse alusteksti väljatöötamisel ja vastuvõtmisel. Põhiseadus on meid 30 aastat hästi teeninud, samas sunnivad COVID-19 pandeemia ja praegune julgeoleku olukord küsima, kuidas peab ta nendele väljakutsetele vastu?
Konverents pakub võimaluse seda arutada.

Konverentsil osalemiseks palun registreeruge hiljemalt 27. mail siin.
Tähelepanu! Kohtade arv kohapeal osalemiseks on kahjuks täis, seega saab registreeruda vaid veebiülekande jälgijaks.
Konverents on osalejatele tasuta.

9.45–10.15Saabumine ja tervituskohv
10.15–10.30Avamine
Heiki Loot, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees, Riigikohtu liige
Tervituskõne
Maris Lauri, justiitsminister
Tõnis Saar, justiitsministeeriumi kantsler
10.30–12.00I sessioon: Meenutusi põhiseaduse sünnist. Tagasivaade põhiseaduse sünnile: põhimõttelised valikud ning tulised valupunktid.
Arutelu juht Uno Lõhmus, Riigikohtu esimees 1998–2004, Euroopa Kohtu kohtunik 2004–2013
Liia Hänni, endine Põhiseaduse Assamblee liige, redaktsioonitoimkonna esimees, reformiminister 1992–1995
Kaido Kama, endine Põhiseaduse Assamblee liige, justiitsminister 19921994, siseminister 19941995
12.00–13.00Lõuna (teaduste akadeemia sisehoov)
13.00–14.45II sessioon: Tervisekriis ja põhiseadus
Arutelu juht Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees 2013–2019, Euroopa Kohtu kohtujurist
Taimar Peterkop, riigisekretär
20. sajandi raamid 21. sajandi kriiside ajastul
Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse kaasprofessor
Kriis: täitevvõimu tähetund?
Arutelul osalejad: Taimar Peterkop, riigisekretär, Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli haldusõiguse kaasprofessor, Paloma Krõõt Tupay, Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor, Hanno Pevkur, Riigikogu aseesimees
14.45–15.15Kohvipaus
15.15–17.00III sessioon: Julgeolekukriis ja põhiseadus
Arutelu juht Heiki Loot, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees, Riigikohtu liige
Margit Gross, Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler
Põhiseaduslike erikordade olemus ja rakendamine nüüdisaegsete julgeolekuohtude tõrjumisel
Olavi Jänes, Balti Kaitsekolledži õppejõud
Põhiseadus ja rahvusvaheline sõjaline koostöö
Arutelul osalejad: Margit Gross, Kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler, Olavi Jänes, Balti Kaitsekolledži õppejõud, Kristi Purtsak, Riigikantselei õigusosakonna juhataja, Erki Kodar, Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler
17.00Lõpetamine
17.00–18.00 Suupistelaud