Akadeemiline teadlasvahetus

Eesti teaduste akadeemia toetab teadlaste rahvusvahelist mobiilsust teadlasvahetuse programmi raames. Akadeemia ja tema välispartnerite vahel sõlmitud kahepoolsete koostöölepingute alusel toetatakse:

Mõlema skeemi raames rahastab Eesti teaduste akadeemia külalisteadlaste vastuvõtukulusid Eestis (ööbimiskulud, päevarahad), meie teadlaste samad kulud välismaal rahastab sihtriigi partnerakadeemia.

Teadlasvahetuses võivad nii lähetatava kui ka vastuvõtjana osaleda kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kelle kvalifikatsioon vastab partnerakadeemia esitatavatele tingimustele (vt partnerakadeemiate tingimused).

Programmi tööd suunab Eesti teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu.