Riigiõiguse aastaraamat

Riigiõiguse aastaraamat on eelretsenseeritav ja arvutivõrgus vabalt kättesaadav väljaanne.

Riigiõiguse aastaraamat 2023

Artikleid oodatakse 1. detsembriks 2023. Rohkem infot siin.

Riigiõiguse aastaraamat 2022

Riigiõiguse aastaraamat 2021

Riigiõiguse aastaraamat 2020

Esimene riigiõiguse aastaraamat sisaldab originaal- ja tõlkeartikleid ning on loetav nii paberkandjal kui ka elektroonilisena. Raamat ilmus septembris 2020.