LiikmeskondAkadeemia üldkogu aastakoosolek 15. aprillil 2015

Seisuga juuni 2015 on 79 akadeemikut ja 18 välisliiget