LiikmeskondAkadeemia üldkogu aastakoosolek 15. aprillil 2015

Seisuga august 2015 on 78 akadeemikut ja 18 välisliiget