Valter Lang

Ajalooteadus, valitud 2010

Eesti teaduste akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna juhataja (alates 2019)
Tartu ülikooli arheoloogiaprofessor (alates 1999)

Sündinud 26. jaanuaril 1958 Venemaal Novosibirski oblastis
1976 Otepää keskkool
1981 Tartu ülikool
1988 ajalookandidaat
1996 filosoofiadoktor
1999 professor