Arvi Freiberg

Täppisteadused, valitud 2009

Eesti teaduste akadeemia asepresident (alates 2018)
Tartu ülikooli füüsika instituudi biofüüsika ja keskkonnafüüsika osakonna juhataja (alates 2008)
Tartu ülikooli biofüüsika ja taimefüsioloogia professor (alates 2003)

Sündinud 28. juunil 1948 Kuremäe külas (Ida-Virumaa)
1971 Tallinna tehnikaülikool
1976 füüsika-matemaatikakandidaat
1986 füüsika-matemaatikadoktor
1996 New Yorki teaduste akadeemia liige
2003 professor