Rahvusvahelised organisatsioonid

Eesti teaduste akadeemia esindab Eesti teadust ja teadlasi järgmistes Euroopa ja ülemaailmsetes teadusorganisatsioonides:

Akadeemiate koostöökogu

Asutatud 1993 akadeemiate ülemaailmse võrgustikuna.

Eesmärk: koostöös liikmesorganisatsioonidega nõustada laia avalikkust ja otsustuskogusid globaalprobleemide teaduslikes aspektides.

Euroopa akadeemiate teadusnõukogu

Asutatud 2001, koosneb Euroopa Liidu maade akadeemiate poolt määratud individuaalliikmetest. Eesti sai liikmeks 2004.

Eesmärk: akadeemiate ühendatud kompetentsiga nõustada EL tipporganeid ja -poliitikuid sõltumatut teaduslikku ekspertiisi vajavate otsuste tegemisel.

Eesti TA esindaja: peasekretär Jaak Järv. Akadeemik Tarmo Soomere kuulub EASAC keskkonnakomisjoni, akadeemik Enn Lust energiakomisjoni.

Euroopa akadeemiate ühendus ALLEA

Asutatud 1994 (Eesti TA kuulub ALLEAsse samast ajast), ühendab Euroopa riikide akadeemiaid.

Eesmärk: akadeemiatevaheline teabe- ja kogemustevahetus teaduse tipptaseme ja kõrgete eetikastandardite saavutamiseks, teadusstrateegia ja -poliitika küsimuste sõltumatu käsitlemine Euroopa tasandil.

Akadeemik Jüri Engelbrecht juhtis ALLEAd presidendina aastatel 2006-2011.

Euroopa põllumajandusteaduste, toiduuuringute ja loodusteadustega tegelevate akadeemiate ühendus

Asutatud 2000 aasta oktoobris 14 riigi teaduste akadeemiate, sh Eesti teaduste akadeemia, poolt.

Euroopa teadusfond

Asutatud 1974, ühendab Euroopa riikide teadusinstitutsioone. Koordineerib teaduslikku koostööd Euroopa tasemel, toetab interdistsiplinaarseid uuringuid ja eesliiniteadust.

Eestis oli 2000-2011 kaks liikmesorganisatsiooni: Eesti teaduste akadeemia ja SA Eesti teadusfond. Alates 2012 Akadeemia ESFi ei kuulu. Jätkuvalt on akadeemia tegev Euroopa mereteaduste komitee (European Marine Board) ja Euroopa polaarnõukogu (European Polar Board) töös.

Rahvusvaheline akadeemiate liit

Asutatud 1919, ühendab humanitaar- ja sotsiaalteadustega tegelevaid akadeemiaid üle maailma eesmärgiga arendada ühisuuringuid (sh ühisprojekte) ja soodustada uurimistulemuste publitseerimist.

Eesti TA sai liikmeks 1998. Eestit esindab akadeemik Jaan Undusk.

Rahvusvaheline teadusnõukogu

Praegu International Science Council, ISC, kuni aastani 1998 International Council of Scientific Unions).

Asutatud 1931, liikmed ühelt poolt territoriaalse põhimõtte järgi (igast riigist üks teaduste akadeemia või teadusnõukogu), teisalt rahvusvahelised teaduslikud erialaliidud.

Eesmärk: teaduse ja ühiskonna üleilmsete võtmeprobleemide identifitseerimine ja käsitlemine koostöös kõigi maade ja erialade teadlastega.

Eesti TA ühines 1992. Akadeemia osaleb ka ISC Euroopa liikmesorganisatsioonide rühmituse töös.

Akadeemia toetab Eesti teadlaskonna sidemeid rahvusvaheliste erialaliitudega, pidades prioriteetseks kontakte ISC liikmesorganisatsioonidega. Üheks konkreetseks  toetusviisiks on erialaliitude liikmemaksude tasumine haridus- ja teadusministeeriumi sihteraldiste abil.

Eesti teadlaste esindamiseks rahvusvahelistes erialaliitudes on loodud rahvuskomiteed (seda rolli täidavad ka mõned teadusseltsid).

Rahvusvaheline organisatsioonEesti kontaktorgan
Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF), Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsiumEesti teaduste akadeemia
fülogeneetika ja süstemaatika komisjon
Kontakt: Urmas Kõljalg
urmas.koljalg@ut.ee
European Chemical Society (EuChemS), Euroopa Keemiaseltside Föderatsioon Eesti keemiaselts
Kontakt: Margus Lopp, Jaak Järv
info@keemiaselts.ee
European Marine Board, Euroopa merekomiteeEesti teaduste akadeemia mereteaduste komisjon
Kontakt: Tarmo Soomere tarmo.soomere@cs.ioc.ee
European Physical Society (EPS), Euroopa füüsikaühingEesti füüsika selts
Esimees: Kaido Reivelt
kaido.reivelt@ut.ee
www.fyysika.ee/efs/
European Polar Board (EPB), Euroopa polaarnõukoguEesti polaaruuringute komisjon
Kontakt: Rein Vaikmäe
rein.vaikmae@taltech.ee
International Astronomical Union (IAU), Rahvusvaheline astronoomialiitEesti rahvuslik astronoomia komitee
Kontakt: Laurits Leedjärv
leed@aai.ee
www.aai.ee/ERAK/ERAK.html
International Association of Geomorphologists (IAG), Rahvusvaheline geomorfoloogide assotsiatsioonRahvusvahelise geomorfoloogide assotsiatsiooni Eesti rahvuslik komitee
Kontakt: Tiit Hang
tiit.hang@ut.ee
International Federation of Automatic Control (IFAC), Rahvusvaheline automaatjuhtimise föderatsioonEesti inseneride liit/Eesti süsteemiinseneride selts
Kontaktisik: Sven Nõmm
sven@cc.ioc.ee
International Geographical Union (IGU), Rahvusvaheline geograafia liitEesti geograafide rahvuskomitee
Kontakt: Mihkel Kangur 
geograafiaselts@gmail.com
International Mathematical Union (IMU),  Rahvusvaheline matemaatikaunioonEesti matemaatika komitee
Kontakt: Mati Abel
mati.abel@ut.ee
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Rahvusvaheline geodeesia ja geofüüsika liitEesti geofüüsika komitee
Esimees: Rein Rõõm
rein.room@ut.ee
International Union of Geological Sciences (IUGS), Rahvusvaheline geoloogiateaduste liitEesti geoloogia rahvuskomitee
Kontakt: Kalle Kirsimäe
kalle.kirsimae@ut.ee
International Union of History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science (IUHPS/DLMPS), Rahvusvahelise teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühenduse teaduse loogika, metodoloogia ja filosoofia osakondTeadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühenduse teadusfilosoofia ja -metodoloogia osakond
Kontakt: Peeter Müürsepp pee, ter.muursepp@taltech.ee
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), Rahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liitRahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liidu Eesti rahvuskomitee
Kontakt: Marco Kirm
marco.kirm@ut.ee
International Union for Quaternary Research (INQUA), Rahvusvaheline kvaternaariuuringute liitRahvusvahelise kvaternaariuuringute liidu Eesti rahvuslik komitee (ESTQUA)
Kontakt: Tiit Hang
tiit.hang@ut.ee
International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM), Rahvusvaheline teoreetilise ja rakendusmehaanika liitEesti rahvuslik mehaanika komitee
Kontakt: Andrus Salupere
salupere@ioc.ee
Thesaurus Linguae Latinae (TLL)Eesti teaduste akadeemia
Kontakt: Anne Lill
anne.lill@ut.ee