L’Oréali stipendiumid

L’Oréal Balticu algatus „Naised teaduses“ on ainus toetusprogramm Baltikumis, mis koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja Eesti teaduste akadeemiaga toetab Baltikumi naisteadlaste professionaalset arengut, aitab neil saavutada uusi eesmärke ja loob kasu nii teadusele kui ühiskonnale laiemalt. See on eriti oluline ajal, mil maailm seisab silmitsi enneolematute väljakutsetega. Neile väljakutsetele aitab lahendusi leida teadus ja teadus vajab igast soost esindajaid. „Naised teaduses“ programmi eesmärk ongi aidata kaasa naisteadlaste nähtavusele ja vähendada ebavõrdsust teadusmaailmas.

Ülemaailmne „Naised teaduses“ programm loodi 1998. aastal. Alates sellest ajast on UNESCO ja L’Oréal panustanud ühiselt selle kaudu teaduse arendamisse, samuti püüdesse naisteadlaste arvu suurendada ning soolist võrdõiguslikkust ka teadusmaailmas edendada. Programmi kaudu naisteadlasi mitte ainult tunnustatakse, vaid aidatakse neil oma eesmärkideni jõuda ning oma saavutusi võimalikult laialt tutvustada.

Programmi koduleht: www.forwomeninscience.com
UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni veebileht: http://www.unesco.ee/

2023

Mainekas L'Oréal-UNESCO noorte talentide Baltikumi programm „Naised teaduses“ on kõigis kolmes Balti riigis kandideerimiseks avatud 7. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. Juba 19. korda Lätis ning 7. korda Eestis ja Leedus saavad seitse silmapaistvat noort Balti naisteadlast igaüks 7000 euro suuruse preemia erinevate valdkondade teadustöö eest. Kandideerimine programmi kodulehel www.forwomeninscience.com, sellekohane uudis siin.

2022

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ noorte talentide auhinnad (à 6000 eurot) pälvisid Tartu ülikooli teadlane Ester Oras ja Tallinna tehnikaülikooli doktorant Karolina Kudelina. Vaata rohkem siit.
Rohkem infot 2022. a kandideerimise kohta programmi kodulehel siin.

2021

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ noorte talentide 6000 eurosed auhinnad pälvisid Tartu ülikooli teadlane Kaija Põhako-Esko ja doktorant Mari-Ann Lind. Vaata rohkem siit.

2020

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ 6000 euro suuruse stipendiumi pälvisid Tallinna tehnikaülikooli teadlane prof Maarja Grossberg ja Eesti maaülikooli nooremteadur Lisandra Marina Da Rocha Meneses. Vaata rohkem siit.

2019

L’Oréali stipendiumi võitsid Eestist Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur dr Tuul Sepp ning botaanika ja ökoloogia doktorant Kaarin Parts.

2018

L’Oréali stipendiumi võitis Tartu ülikooli meditsiiniteaduskonna farmaatsia instituudi dotsent ja juhtivteadur dr Karin Kogermann.

2017

Eesti naisteadlastel avanes sel aastal esmakordselt võimalus kandideerida L'Oreal-Unesco Balti stipendiumile For Women in Science. Eestis antakse välja üks 6000-eurone stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga teadlasele uuringuteks loodusteaduste või füüsika vallas või nendega seotud teadusaladel.
Eestist esitati 23 taotlust, mida hindas Eesti teaduste akadeemia poolt moodustatud komisjon koosseisus: akadeemikud Ergo Nõmmiste ja Ain-Elmar Kaasik ning professorid Anne Kahru, Malle Krunks ja Tiina Nõges. Eesti, Läti ja Leedu stipendiaatide nimed tehti teatavaks 26. mail 2017 Riias Läti teaduste akadeemias toimunud pidulikul üritusel.

 Eestist pälvis stipendiumi keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Els Heinsalu, kes uurib keele- ning ökosüsteeme. Esmapilgul tunduvad need süsteemid kõrvaltvaatajale küllaltki erinevad, kuid nende aluseks olevad matemaatilised mudelid on suhteliselt sarnased ning kohandades ühes valdkonnas välja töötatud vahendeid, meetodeid ja mudeleid on võimalik  lahendada teise valdkonna probleeme. Eduka teaduskarjääri kõrvalt on Els nelja lapse ema, aktiivne teaduse populariseerija ja üks  Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliikmetest.

Els Heinsalu abikaasa ja lastega. Foto erakogust

L’Oréal–UNESCO programm For Women in Science tegutseb alates 1998. aastast eesmärgiga toetada noorte silmapaistvate naisteadlaste karjääri ja saavutusi, vähendada soolist ebavõrdsust teadusmaailmas ning inspireerida järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase enam kui 112 riigist. Aastal 2017 avanes stipendiumiprogramm ka Leedus. Lätis on programm tegutsenud 2005. aastast; seal antakse aastas välja kolm stipendiumi.