Toomas Asser

Arstiteadus, valitud 2011

Eesti teaduste akadeemia bioloogia, geoloogia ja keemia osakonna juhataja (alates 2014)
Tartu ülikooli rektor (alates 2018)

Sündinud 14. juulil 1954 Jõhvis
1973 Nõo keskkool
1979 Tartu ülikool
1986 meditsiinikandidaat
1995 professor