Koostöö

Akadeemia peamiseks missiooniks on kogu oma liikmeskonna hoole ja vastutuse ning intellektuaalse jõuga aidata kaasa teadmistepõhise ühiskonna loomisele ja edendamisele Eestis. Oma ülesannete täitmiseks akadeemia annab sõltumatult ja kõrge teadusliku professionaalsusega soovitusi ja eksperthinnanguid, osaleb teadus- ja arendustegevust puudutavate õigusaktide ettevalmistamisel, arendab tegevust teaduse populariseerimiseks ning lähendamiseks üldsusele, samuti teadusalast koostööd nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine ning Eesti teaduse esindamine on tegevusülesandena sätestatud Eesti Teaduste Akadeemia seaduses ja põhikirjas ning täpsemalt lahti mõtestatud akadeemia arengu- ja tegevuskavas.