Jaan Ross

Humanitaarteadused, valitud 2003

Eesti muusika- ja teatriakadeemia professor (1995–2021)
Emeriitprofessor (alates 2021)

Sündinud 5. aprillill 1957 Tartus
1975 Tallinna muusikakeskool
1980 Eesti muusikaakadeemia
1988 kunstiteaduste kandidaat
1992 psühholoogiadoktor (Soome)