Jaan Ross

Humanitaarteadused, valitud 2003

Eesti muusika- ja teatriakadeemia professor (alates 1995)

Sündinud 5. aprillill 1957 Tartus
1975 Tallinna muusikakeskool
1980 Muusikaakadeemia
1988 kunstiteadustekandidaat
1992 psühholoogiadoktor (Soome)