Urmas Kõljalg

Biosüstemaatika ja ökoloogia, valitud 2011

Tartu ülikooli mükoloogia professor (alates 2001)
Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor (alates 2005)

Sündinud 24. veebruaril 1961 Paides
1979 Paide 3. keskkool
1988 Tartu ülikool
1996 PhD (botaanika alal)
2001 professor