Jüri Allik

Psühholoogia, valitud 2010

Tartu ülikooli psühholoogia instituudi eksperimentaalpsühholoogia osakonna juhataja (alates 2018)
Tartu ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor (alates 2002)

Sündinud 3. märtsil 1949 Tallinnas
1973 Tartu ülikool
1976 psühholoogiakandidaat (Moskva riiklik ülikool)
1991 psühholoogiadoktor (Tampere ülikool)
1992 professor